Hoensbroek in oude ansichten

Hoensbroek in oude ansichten

Auteur
:   J.H. Salimans
Gemeente
:   Heerlen
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1093-8
Pagina's
:   120
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Hoensbroek in oude ansichten'

<<  |  <  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  >  |  >>

79. Van het uit vijftien man bestaande ambtenarenkorps in 1919 is momenteel niemand meer in dienst. De drie gemeentesecretarissen H. B. A. Kaufmann (1922-1946), P. A. H. M. Peeters (1947-1965) en J. H. H. M. Maessen (1965-1968), alsmede de laatste gemeenteontvanger J. H. Diederen. genieten thans van een welverdiend pensioen.

Hoensbroek' Marechaussee's Kazerne

80. Nagenoeg gelijktijdig met en naast het gemeentehuis werd in 1910 gestart met de bouw van de kazerne, met twee dienstwoningen, van de koninklijke marechaussee die u op deze foto uit 1914 kunt zien. Ongeveer vijfentwintig jaar bood het gebouw, in 1955 door de gemeente aangekocht, huisvesting aan het korps gemeentepolitie, dat eind 1972 de beschikking krijgt over een nieuw. modern politiebureau, hetgeen impliceert dat de kazerne zal worden afgebroken.

81. Het korps gemeentepolitie, thans uitgegroeid tot vijfendertig man, bestond in 1928 nog uit negen personen, te weten van links naar rechts: H. Custers, de laatste veldwachter die regelmatig met de hond in het veld vertoefde, Sj. Niesten, H. Toma, A. de Vos, P. Sterkenburg, J. Gielen en zittend A van Loon. inspecteur B. Vossen en F. Schelfaut.

82. Van jaar tot jaar nam de steenkolenproduktie aanzienlijk toe. Als gevolg daarvan vestigden zich steeds meer nieuwe gezinnen in het dorp. Naast de woningbouw vormde daarom het onderwijs een ernstig probleem. In enkele jaren tijds werden diverse schoolgebouwen gerealiseerd. Een daarvan is de St.-Petrusschool aan de achterzijde van het gemeentehuis aan de Wilhelminastraat, gebouwd in ] 923 en kort nadien van een bovenverdieping voorzien.

83. Dit zijn de leerlingen van de zesde klas van de St.-Petrusschool met hoofdonderwijzer Beijers in 1924.

84. Onder toezicht van het onderwijzend personeel vermaakt de jeugd zich tijdens het speelkwartier op de hier nog rijk begroeide speelplaats van de St.-Petrusschool rond 1924.

85. Gelijktijdig met het grote project in de "Metten" werden vierentwintig woningen gebouwd op de "Butting" in de doodlopende Broekstraat. Op de achtergrond ziet u het drassige gebied van "De Dem', waar momenteel een groot flatgebouw in aanbouw is, waarvoor deze woningen hebben moeten plaatsmaken. Deze foto dateert van 1918. (Uit het fotoarchief van verenigingi.Ons Limburg").

86. De bemanning van de nieuwe brandweerspuit zet zich in beweging voor een oefening en demonstratie op het binnenplein van het kasteel in september ] 929. Achter het stuur zit brandweerman-chauffeur Smeets en daarnaast de brandweercommandant Willems.

87. Een gedeelte van de nog onverharde Slakkenstraat rond 1913, welke straat de noordgrens vormt van de eerste door "Ons Limburg" gebouwde woninggroep "De Slak". De inmiddels gesloopte poort geeft toegang tot de Burg. Boshouwerslaan. Een trottoir neemt thans de plaats in van de voortuintjes, voorzien van een houten omheining. In het midden, iets vooruitstekend, staat het bedrijf van familie Meessen. (Uit het fotoarchief van vereniging "Ons Limburg").

88. De Slakkenstraat. iets verder op, ter hoogte van het Horstplein, is ter gelegenheid van de processie versierd. In de koets bevindt zich pastoor Röselaers en daarachter de nog jonge verkennersgroep St-Gerlach.

<<  |  <  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek