Hoevelaken in oude ansichten deel 1

Hoevelaken in oude ansichten deel 1

Auteur
:   M.J. van Breda
Gemeente
:   Hoevelaken
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1383-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Hoevelaken in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

T oen de uitgever van deze serie mij verzocht een op H oevelaken betrekking hebbend deeltje samen te stellen, was mijn eerste gedachte uiteraard, dat het bijzonder leuk zou zijn voor ons dorp ook een plaats in deze reeks te krijgen. Naderhand ben ik me gaan realiseren dat het toch wel een hele opgaaf betekende een veertigtal dorpsgezichten, alle daterende van vóór 1935 te reproduceren. Men dient namelijk te bedenken, dat Hoevelaken in de jaren 1900 tot 1935, de periode waarop de ansichtkaarten betrekking kunnen hebben, maar een klein dorp was, in lintbebouwing langs de Rijksstraatweg gelegen en niet rijk aan karakteristieke plekjes. Ook het inwonertal veranderde weinig: in 1900 bedroeg het 1033 en in 1930 was het gestegen tot 1314, een toename dus van gemiddeld negen inwoners per jaar. Hoe moeten we ons Hoevelaken

ID de eerste decennia van deze eeuw eigenlijk voorstellen') Hoewel gelegen aan de grens met de provincie Utrecht en op korte afstand van Amersfoort, toch als een echt Veluws dorp. De kleding, de godsdienstige opvattingen, de mentaliteit van de inwoners, dit alles gaf aansluiting aan de ook op de Veluwe heersende zeden. De bestaansbronnen waren voor het overgrote gedeelte agrarisch. In het begin van deze eeuw kwamen nog vrij veel percelen heide en bos voor. Na de invoering van de kunstmest werden deze gronden allengs ontgonnen en bij de bedrijfjes gevoegd. Overigens had de bevolking van kleine boeren een hard bestaan en de levensstandaard was zeker laag te noemen. Een register uit 1902, waarin opgenomen alle verhuurde woningen met drie of minder vertrekken vermeldt een aantal van honderdvijftig op een totaal aantal

woningen van rond tweehonderdzestig. Deze woningen waren hoofdzakelijk eigendom van de Schimmelpenninck van der Oves (achtenvijftig woningen), de NederlandsHervormde Kerk (achttien woningen) en de heer H. van Manen (zestien woningen). Dit leidt tot de vraag welke betekenis de bewoners van Huis te Hoevelaken en Huize Weldam voor de gemeenschap Hoevelaken hadden. Natuurlijk was hun rol bijzonder belangrijk. Uit gesprekken met oude inwoners komen deze families naar voren als mensen. die het wel en wee van het dorp zeker ter harte ging. AI gebeurde één en ander wat in feodale trant, toch kan in dit verband gewezen worden op de stichting doorde familie Schimmelpenninck van der Oye van een lagere school, een bewaarschool en een naaischool.

Omdat het reproduceren van het vereiste aantal dorpsgezichten dus een wat moeilijke zaak was, is misschien wat vaker dan in deze serie gebruikelijk is, teruggegrepen op de inwoners en hun activiteiten. Gezien de kleine omvang van deze dorpsgemeenschap, waarin iedereen iedereen kende, mag dit wellicht toch geen verlies betekenen. H et tijdstip, waarop deze uitgave gaat verschijnen, valt bijzonder gelukkig. Reeds is veel van het oude Hoevelaken verdwenen en het dorp met zijn huidige zesduizend inwoners heeft al een totaal ander aanzien gekregen. Het structuurplan, thans in discussie, geeft een verdere uitbreiding van de bebouwing aan. Zeker kan daarom dit boekje ertoe bijdragen voor de inwoners de herinnering aan wat geweest is, levend te houden.

DORPSTRAAT, HOEVELAKEN

1. We beginnen natuurlijk onze rondwandeling in het centrum van het dorp, namelijk daar, waar de Stoutenburgerlaan uitkomt op de Dorpsstraat. In het midden de woning van wethouder / loco- burgemeester H. van Manen. Deze woning is in 1953 afgebroken om plaats te maken voor het nieuwe raadhuis. Links van het tolhek ziet u de "bewaarschool".

6foufenburger!aan mei portiertaonlnq, eXoevelaken.

2. De Stoutenburgerlaan heeft hier nog zijn oorspronkelijke functie van toegangsweg tot het landgoed Stoutenburg. Tot 1933 was de weg met een hek afgesloten. Moest een voertuig de laan op, dan kwam portier Veldhuizen het hek openen.

3. Nadat reeds in 1900 bomenrijen langs de Stoutenburgerlaan behoorlijk waren uitgedund, werden in 1927 de nog overgebleven bomen gerooid. Omstreeks deze tijd ontwikkelde zich aan de westzijde van de laan wat lintbebouwing. De toestand van de weg was, vooral in wintertijd, bijzonder slecht. In 1948 werd de Stoutenburgerlaan door de gemeente overgenomen en in 1950 van een asfaltwegdek voorzien.

DORPSTRAAT. HOEVELAKEN

4. De Westerdorpsstraat, gezien in de richting Amersfoort. Rechts was de bakkerij van J. Verschuur met daarnaast het postkantoor. De brievenbus in de muur is zichtbaar. Deze woningen zijn in 1970 afgebroken. Het witte huis is bakkerij Stolp (nu G. van Montfrans).

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek