Hoevelaken in oude ansichten deel 2

Hoevelaken in oude ansichten deel 2

Auteur
:   M.J. van Breda
Gemeente
:   Hoevelaken
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1270-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Hoevelaken in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

30. In de jaren vijftig wordt tussen diverse elftallen, meestal betiteld als "pennelikkers" en "middenstanders", fanatiek gevoetbald. Het doel is gelden te verzamelen voor het uniformfonds van het fanfarekorps. In dit elftal van de "pennelikkers" ontwaren we: B. van den Heuvel (scheidsrechter), Van Aalst, gemeentearts Klaarenbeek, burgemeester Snouck Hurgronje, gemeenteontvanger Van Breda en de leden van het onderwijzend personeel Kuiter, Jansen, Van Deuveren en Beentjes. Knielend rijkspolitieman Harmelink, gemeenteambtenaar Keijzer (de motor achter deze happenings), brandweerman J. Beitier en raadslid Van de Kuilen.

31. In het gevreesde voetbalelftal van de middenstand zijn de volgende vedettes opgenomen. Staand:

Koen Schonewille, Henk van Altena, Evert Heining, Wim Resink, Kees Verschuur en Wout Kous. Knielend: Henk Timmer, Klaas Blok, Johan Fontein, Andries Florijn en Henk Beitler.

32. Allengs blijkt de noodzaak om het huisvuil, dat tot dan waarschijnlijk grotendeels in het slootje achter het huis terechtkomt, op een wat ordelijker manier af te gaan voeren. Het wordt niet direct een gemeentelijke dienstverlening. Het karwei wordt door het gemeentebestuur bij inschrijving toegewezen aan Johan van de Bunt, die voor f 500,- een jaar lang met eigen paard en wagen eenmaal per week de gemeentenaren langs gaat. Hoewel er weinig of geen regels voor worden vastgesteld, heeft hij bij het ophalen zelden moeilijkheden. Van de Bunt weet door zijn gevatte opmerkingen en rake antwoorden alle kwesties tactvol op te lossen. Van 1946 tot 1960 heeft hij dit werk gedaan. De taak wordt dan langzamerhand te zwaar, de gemeente groeit en een gemeentelijke vrachtauto gaat het werk overnemen.

33. In de jaren 1953 tot 1957 functioneert in Hoevelaken een jeugd(gemeente)raad. Deze jongeren willen het doen en laten van de normale gemeenteraad wat kritisch volgen en ze zijn verder van mening dat op verschillende gebieden meer leven in de brouwerij moet worden gebracht. Van de ontwikkelde initiatieven noemen we de oprichting van een sportvereniging ("Hellas"), van een afdeling van de Bond van Plattelandsvrouwen, het houden van een winkelweek, activiteiten op feestdagen, enzovoort. De eerste jeugdburgemeester Piet Keijzer wordt opgevolgd door Henk van Doornik. Op deze foto draagt laatstgenoemde keten en hamer over aan zijn opvolgster Helga Fontein. Na het vertrek van de initiatiefnemers is, zoals vaak het geval is, de jeugdraad nog maar een kort leven beschoren geweest.

34. Het cultureel centrum "Sparrendam" is een persoonlijk initiatief van de in 1980 helaas overleden dr. F.W. Klaarenbeek, vanaf 1942 huisarts in Hoevelaken. Op de foto ziet u het boerderijtje dat door hem werd aangekocht en hem inspireerde tot de stichting van dit kunstcentrum. De woning dient op dat moment nog als huisvesting voor het gezin Jacob van de Bunt-RozendaL

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek