Holten in oude ansichten

Holten in oude ansichten

Auteur
:   B.H. Brouwer
Gemeente
:   Holten
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4190-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Holten in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

B:OLTJilN. - O. L. Sohool.

--,-':; -

--.

5. Eeuwenlang stond de enige school van de marke naast de kerk tegenover Van Bruggen onder de kastanjebomen. In 1874 werd er een nieuwe dorpsschool gebouwd aan de Dorpsstraat. H. H. Rorik was hoofd van 1840 tot 1890. Er is een straatje naar hem genoemd. In 1916 is het gebouw belangrijk vergroot en in 1954 kwam in het Boschkampcomplex een nieuwe halschool voor openbaar lager onderwijs gereed. De oude deed nog een paar jaar dienst als openbare Ulo-school, Enige jaren gel eden is het gebouw gesloopt.

6. In de buurtschap Dijkerhoek stond v66r 1793 al een schooltje. Boer Hakkert gaf er les. Samen met enige Dijkerhoekers had hij het gebouwtje zelf getimmerd. Voordien liepen de kinderen naar het dorp en dat was erg ver. Omstreeks 1809 zorgde het markebestuur voor een beter gebouw, dat tot 1890 in gebruik bleef voor het onderwijs. Toen kwam er weer een nieuwe school en deze (zie de foto) bleef aileen voor catechetisch onderricht in gebruik tot 1928. In datjaar is ze afgebroken. Ouderen zullen het gebouwtje nog best herkennen.

7. In 1906 is deze put gegraven voor het gezin Oud Aanstoot, dat op boerderij Juleke woonde. Ret hele dorp hielp mee en was dat ook zedelijk verplicht. AIleen de dokter, de dominee en de meester waren vrij. De put werd zestien meter diep. Per halve dag kreeg elke helper twee borre1s van de Julekes. Ret karwei duurde precies honderd halve dagen en er werkten weI eens dertig mannen. De zandberg was hoger dan de appelbomen. De putgraver en zijn dochter staan rechts, zijn vrouw met kleinzoon en buurtje links van de bekende Put van Juleke.

8. Binnen Jan, Jan Bergman, was de laatste Holter nachtwacht. Met zijn nachtwachtklep moest hij driemaal achtereen een scherp klakklik-klek laten horen. En daarna riep hij met een forse stem: "Twei uur heit de klok, de klok heit twei uur", als het zo laat was. Tijdens zijn ronde herhaalde Jan dit enige mal en. Zo ieder uur. Hij lette tevens op het uitbreken van brand en gaf bij het aanbreken van de dag weerberichten. Op 1 januari 1909 werd hij eervol ontslagen, maar hij bleef klokluider, doodgraver, lantaarnopsteker en omroeper tot 1932.

9. Dit huisje stond vlak bij de Grote Poort, het viaduct. Er was een tolboom over de weg. Wie er langs wilde moest betalen. Het was met de enige tol in Holten. Dicht bij de Wippert, waar Oplaat woont, was ook een tolboom over de Larense weg, En in oude tijden eentje bij de Waerdenborch. In 1896 zijn alle tollen op de rijkswegen afgeschaft. Die van gemeente en provincie verdwenen geleideliik ook. Aaltje Maats, een tante van "Bernard van de tol", staat hier voor het tolhuis dat een snoepwinkeltje geworden was.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek