Honselersdijk in oude ansichten deel 1

Honselersdijk in oude ansichten deel 1

Auteur
:   J.G. de Ridder
Gemeente
:   Naaldwijk
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3260-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Honselersdijk in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

9. Wie herinnert zich niet de melkhandelaar B.N. (Bartje) Thoen? Wij zien hem hier met zijn vrouw voor zijn kruidenierswinkeltje, gelegen in de rij huizen die wij op een van de vorige foro's zagen. Hij was een opgeruimde, vaak humoristische figuur die algemeen bekend was.

T

10. In 1907 werd in het voormalige veilinggebouwtje door de Roorns-Katholieke Gemeente een noodkerk ingericht. Op zondag 12 mei 1907 was hier de eerste trouwdienst; het waren J.G. van der Kraan en Th.A. Meinderts die elkander hct jawoord gaven (de vader van de bruid was door de week "aschophaler" en's zondags versterkte hij het politiekorps). Van 1907 tot 1917 was pastoor Buren de eerste herder van de Honselersdijkse rooms-katholieken; na hem (van 1917 tot 1939) hanteerde pastoor Petrus Jacobus Hubertus Sprengers de herdersstaf. Tijdens diens pastoraat werd in 1927, achter de noodkerk, een kerk, gewijd aan "Onze Lieve Vrouw van Goeden Raad", gebouwd, Zij werd op 13 augustus 1928 door deken Buisman uit Poeldijk ingewijd. In de gevel van de kerk valt vooral een mozalekversiering op, geinspireerd op een Russisch icoon. De kerk werd gebouwd door de firma De Vreede te Noordwijk voor f 135.666,-.

11. Het katholiek verenigingsleven bloeide. Omstreeks 1931 lieten de "Sint-Jozefgezellen" zich op de foto zetten. Velen zullen hier bekende gezichten op herkennen. Wij zien op de bovenste rij, van links naar rechts: W. Kester, Aad van der Knaap, Jo Broeke, H. Kiihler, H. Jansen Pzn., Cor Noordermeer en Tinus Overschie. Tweede rij van boven: Klaas Groenewegen, Kees van der Valk, Jan van den Berg, Aad Ammerlaan, Bert van Schie Thzn., Cees van Paassen, Con Kester, Jan de Gier, Jan Barendse Adzn., Nic. Middendorp, Cor van den Berg, Jan van der Valk, Kees Mulder, Thco Amrnerlaan, Jan Barendse Pzn. en Jan Mulder. Volgende rij: GUlls Vogels, Ceet Zwinkels, George Barendse Pzn., Aad Bol, Janus Noordermeer, Cees Jansen Pzn., Wob van der Meer, Jan van der Burg, Aad van der Valk, Geert van der Voort en Nic. Zwinkels. Zittend: Cor de Groot, Nic. Barendse Pzn., Rien Ammerlaan, bestuurslid P.J. Barendse, pastoor P.J.H. Sprengers, kapelaan Verheyen, Dolf Barendse P.Jzn., Jan Kester Azn., Jan van der Knaap en Henk Zwinkels.

12. Hier zien we de jongelui een paar jaar later v66r de ingang van de kerk; men ziet duidelijk het mooie rnozaiek, Op de bovenste rij zien wij van links naar rechts: Koos Wubben, Arie Kester, Adriaan Hazenbroek, Kees van Schie Czn., Cor van den Berg, Kees van Paassen, Jan Ammerlaan, Gerard van der Voort, Antoon Middendorp, Aad van der Knaap, Jan van der Knaap, Jan van den Berg, Maart Mulder, Cor Noordermeer en Bernard Noordermeer. Tweede rij: Bert van Schie Thzn., Bert van Schie Czn., Cees Jansen, Cor de Groot, Janus Noordermeer, Jan van der Meer, Henk van den Berg, P. Jansen, Janus Noordermeer, P. Nieuwkerk, Geert Wubben, Theo van Schie, G. Toussaint, Henk Zwinkels, Arend Kester, Wob van der Meer, Nelis Hulspas, Wim van der Valk, Gijs Brandenburg, Wim van Paassen, Frans Toussaint, Cor van Paassen en Wim Kester. Derde rij: Cees van Schie Wzn., Jan Ammerlaan, De Groot, Henk Scholtes, Jan de Gier, Theo Vogels, Jan Kester, C. Jansen, Van der Burg, Kees Mulder, George Barendse, onbekend, Scholtes, Dolf Hulspas, Aad Bol, Cees van Schie Thzn., Henk Barendse, Jaap Barendse, Middendorp en Henk Bouma. Vooraan: Henk Kiihler, Theo Ammerlaan, Tinus Overschie, P.J. Barendse, kapelaan Verheyen, kapelaan Rikkens, Janus van der Klaauw, Cees van der Valk, Nic. Middendorp, Joop Hogervorst en Leo Bol.

13. Toen de Dijkstraat nog een smalle straat was met langs de waterkant hoog geboomte. Links woonde Gijsje Noordermeer die witte mutsten steef. Na haar dreef Arie (Aai) Noordermeer hier een cafe. Het was een zeventiende-eeuws huisje met een aardige gevel. Op deze plaats is nu de slijterij "Het Witte Paard" van F. Toussaint gevestigd. Daarnaast zien wij de herberg van Huub van Mook (Huibert Anthonius van Mook, geboren in 1865 en gehuwd met Beatrix Catharina Lazarom). V66r hem was Nicolaas van Bergen Henegouwen hier kastelein en na hem vestigde Pieter W. Kuyvenhoven in dit pand een manufacturenzaak. Thans is hier tuingereedschap- en huishoudelijke artikelenhandel van J. Gardien gevestigd. Bekend was ook het winkeltje van de weduwe Bregitta (Bregje genoemd) van der Ven-Bijleveld (geboren in 1847). Zij verkocht harde en lange turf, rookte hammen en gaf met Sint Nicolaas lootjes uit met als prijzen speculaas, waarvan zij man den vol had. Later was hier de kruidenierszaak van Wob van der Meer; nu is hier de dierenspeciaalzaak van Groeneveld.

14. Ongeveer op dezelfde plaats, nu in 1904, een beeld van het oude, schilderachtige dorp. Slagersknechts en dames met witte boezelaars poseerden graag voor de fotograaf. Het hoge huis, rechts van het midden, was de oude boerderij van Arie van Daalen. Opmerkelijk was de opkamer aan de straatzijde. Later woonde hier onder anderen de kruidenier Jacob van der Eijk. In verband met de sanering van de Groenelaan werd het huis afgebroken. Nu staat hier het postkantoor.

15. Aan de overkant van de Groenelaan, om de hoek van de Dijkstraat, was de smederij van Guus Vogels, daarna die van zijn zoon Wilhelmus Rafael Vogels. Op deze foto zien wij de laatstgenoemde op circa twintigjarige leeftijd met fiets en gereedschap op weg naar een karweitje. Het bedrijf verhuisde naar de Hofstraat, waar nu wederom een Guus Vogels het bedrijf voortzet (nu voornamelijk rijwielen). In het oude bedrijf aan de Groenelaan vestigde zich J. Elderhorst; sinds diens dood, in 1964, werd de smederij door zijn zoon, A.L. Elderhorst, gedreven.

16. Het toen nog zo schilderachtige dorp, gezien van de zijde van de Molenlaan. Aan de linkerzijde van het water was to en nog maar weinig bebouwing. Hier kwam in 1909 een christelijke school. Een zestal bruggetjes verbond beide oevers.

17. Reeds in 1926 werden plannen beraamd om de Dijksloot te dempen. Een nieuwe vaart zou worden gegraven vanaf de scheepsrnakerij achter de Amalia van Solmsstraat in de richting van de Molenlaan en vervolgens achter de Burgemeester Van Doornstraat langs naar de Endeldijk. De kosten van de nieuwe vaart zouden ongeveer f 85.000,- bedragen. Dit grote werk kwam in 1929 gereed. In dat jaar werd een aanvang gemaakt met de demping van de Dijksloot. Op deze foto zien wij de dempingswerkzaamheden in volle gang. Rechts staat het bekende cafe ,,'t Hert".

18. Op deze foto uit 1926 zien wij de nog maar korte tijd tevoren geopende slagerij van Adrianus Hendricus Antonius Groenewegen. Links staat de slagersknecht Jas Benschop, in de deuropening mevTOUW B. Groenewegen-van der Staay, dan slager Groenewegen en rechts slagersknecht Julius Heus. Het bedrijf wordt nu gerund door de zoon van dit echtpaar, N.A.M. Groenewegen, die in 1976 het vijftigjarig bestaan van de zaak vierde.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek