Honselersdijk in oude ansichten deel 1

Honselersdijk in oude ansichten deel 1

Auteur
:   J.G. de Ridder
Gemeente
:   Naaldwijk
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3260-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Honselersdijk in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

29. Op 10 januari 1923 werd in Honselersdijk een Gereformeerde Kerk geinstitueerd, Philippus Jacobus Looye (1878-1945) werd praeses van de kerkeraad en J. van Alten (1880-1940) was scriba. Al spoedig ging men tot kerkbouw over en wel aan de Endeldijk bij het Poeldijksepad. Het gebouw werd op 10 oktober 1923 in gebruik genomen. Het bevatte vierhonderd vier zitplaatsen. Het huis "Landzigt' werd pastorie; het dateerde van 1851 en werd in 1967 vervangen door een nieuwe pastorie. In het oude huis had in de vorige eeuw de "chiIurgijn en vroedmeester" Pieter van Trigt (1814-1891) zijn praktijk uitgeoefend. Hij is bekend geworden door de oprichting van een soort ziekenfonds onder de naam "Inrigting ter verzorging van geneeskundige en heelkundige hulp voor arbeidslieden en dienstboden",

30. De gereformeerde rneisjes van Honselersdijk richtten in november 1906 een meisjesvereniging op, .Dient den Heere met Blijdschap" genaamd. Contributie: vijf cent per week. Het was oorspronkelijk een naaivereniging die in december "uitdeling" hicld. Tijdens het handwerken werd voorgelezen, gezongen en chocolade- of anijsmelk gedronken; Anna Wessteyn was "melkkookster". De dames kwamcn oorspronkelijk in het brandspuithuis aan de Hofstraat bijeen en na 1909 in de christelijke school. Op deze foto uit 1911 zien wij de ijverige leden. Staande van links naar rechts: Kornelia Wessteyn, Pie de Zeeuw, Pie Hogenboom, Rina Hofland, Anna Wessteyn en Teuntje Hartwigsen. Zittend: Dirkje van der Hout, Anna Beek (? ), Jo Steenks, Ida Roes, Marie Vermeer en, vooraan, Jaantje van der Hout.

31. Ook de gereformeerde jongens kregen hun eigen vereniging, de knapencJub "Timotheus". Het jaarlijkse uitstapje, hier met een bus van de V.I.O.S. uit Wateringen, werd erg gewaardeerd. Links staat een van de leiders, M. Vermeer. Verder zien wij op de bovenste rij, van links naar rechts: Tinus Kuyvenhoven, Rinus Vermeer, Jan van der Hout, Jan van Berkel en Wim van Oosten. Volgende rij:

Johan Vreugdenhil, Arie Bouwman, Bertus van Hoven, Johan Bregman, Bertus Voorberg, Leen van der Eijk, de leider J.G. Branderhorst, Kees van der Eijk, mevrouw Prins-Valstar, mevrouw VermeerBoender en de leiders W. Prins en J. Kuyvenhoven. Vooraan: Louw en Koos Hofland, Niek Wesstein, Johan van Hoven, Jan van der Maarel, Henk van der Hout, Gerrit van der Lugt en Jochem Middendorp.

32. Langs de pastorie en het kerkgebouw van de Gereformeerde Kerk liep het Poeldijksepad, oorspronkelijk een voetpad VOO! de katholieken die in Poeldijk ter kerke gingen. Op deze foto zien wij het pad. zoals velen net hebben gekend, voordat de bouw van de veiling "Westland-Noord" te Poeldijk verbreding van deze weg noodzakelijk maakte. In vroeger jaren was het heerlijk wandelen langs dit pad, waar de pruimebomen zich over het water bogen.

33. En hier zien we "Honsel's Mannenkoor" in 1932; het behaalde toen een eerste prijs op een concours in 's-Gravcnzande. Op de bovenste rij staan van links naar rechts: Bas van Dijk, Gerrit Koornneef, Kees van der Weiden, Jan Kuiper jr., Jan Kuiper sr. en Rien Lobert. Volgende rij: Piet Lindhout, Jan Burgersdijk, Bram Groenheide, Jan Mosterd, Walter Bennink, Wim van der Vlis, Visser, Dirk van der Kooy en Jan Scheller. Voor hen: Arend van Dalen, Tinus Brussaard, directeur Van Battum, Wim van der Kaay, Willem Hogenboort en Cor Rodenburg. Vooraan: Idema, Jan van der Hout, Herman Lelieveld en Bart en Jaap Lamers.

34. Op 4 januari 1923 werd even verderop aan de Endeldijk de roorns-katholieke Sint-Petrusschool door pastoor P.l.H. Sprengers ingewijd. Tot hoofd van deze school was Willem Frederik Christianus Schreuder benoemd. Voorheen gingen de kinderen uit katholieke gezinnen in Poeldijk, Naaldwijk en Kwintsheul naar school. De school, die met honderdtwintig leerlingen begon, werd gebouwd door J. Onder de Linden te Maassluis voor een bedrag van f 39.550,-. De hecr Schreuder woonde in het zogenaamde "Hoge Huis", waar voor hem mcvrouw Tienhoven en na haar deurwaarder Johan Frederik Houtzager hadden gewoond. Hier is nu het garagebedrijf van G.l. Ruis gevestigd. Rechts van de school zag men vroeger een boerderij; men sprak van "de woning". Hier woonden vroeger Dirk van Dalen en na hem Gerard en Dirkje Steenks. Daarnaast was de kruidenierswinkel van Nic. Vrijland, later de bakkerij van De Zoete en vervolgens van Tuinman.

35. Een klas van de Sint-Petrusschool in een van de eerste jaren van het bestaan van deze school. Links staat het hoofd van de school, W.F.C. Schreuder en rechts staat de onderwijzer M.A. Eglem die na vierenveertig dienstjaren in 1967 afscheid nam. Op de bovenste rij zien wij van links naar rechts: Cees Jansen Pzn., Jan van der Burg, Dorus Vogels, GUllS Vogels, P. Barendse Azn., Cornelia de Groot, Cathrien de Groot, Clazien Overschie en Lena en Klaas Groenewegen. Volgende rij: Henk Jansen Pzn., Cor de Groot, Sjaan van Leeuwen, Cornelia van Leeuwen, Greta Middendorp, Mien Vogels, Jaap en Anny Witkamp, Greta Scholtes en Marie Vogels. Derde rij: Jan en Cees Mulder, Kees van der Wilk, Van der Ende, Toon en P. Scholtes, Van der Ende en Lena en Tinus Overschie.

Mariondijk

Honselersdijk

36. N6g een beeld van de Endeldijk (niet Mariondijk, zoals de ansicht ten onrechte verrneldt). Het water rechts is reeds lang gedempt. Let ook op de oude "druivenrnuren", de voorlopers van de druivenkassen.

37. Een oude herinnering aan het voorrnalige huis "Endeldyck": twee gernetselde kolornmen die het hek van de toegangspoort van dit huis hebben gesteund. Het opschrift luidde "Endeldyck" en ,,1683". Het huis "Endeldyck" werd gebouwd door Willem van der Pot (1704-1783) en het werd door hem uitvoerig beschreven in zijn gedichtenbundel "Endeldyk, Hofdicht en andere gedichten" (Te Leyden, By Pieter van der Eyk, MDCCLXVIII). Uit haat tegen zijn zoon, de patriot Cornelis van der Pot, plunderden de prinsgezinden in 1787 het huis "Endeldyck" en braken ze het tot de grond toe af. De zuilen van het toegangshek werden in 1908 afgebroken. In het streekmuseum te Naaldwijk bevindt zich nog een overblijfsel hiervan.

J

Y

38. Ter vergelijking hier een oude prent van de Endeldijk, waarop men (reehts) nag de zuilen van het toegangshek van het huis "Endeldyek" ziet. Dit is een repro due tie van een tekening van G. van Nijmegen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek