Honselersdijk in oude ansichten deel 1

Honselersdijk in oude ansichten deel 1

Auteur
:   J.G. de Ridder
Gemeente
:   Naaldwijk
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3260-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Honselersdijk in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Honselersdijk - Mariondijk

-:

39. Het begin van de "Pannenbuurt". De huizen in deze buurt (begrensd door de Eerste en Tweede Van Recnenstraat, het Van Reenenplein en de Mariendijk) werden gebouwd door de bekende aannemer Adrianus van der Meer. Aan de overzijde van de weg (op de plaats waar nu het dubbele woonhuis van de gebroeders Van Marrewijk staat) lag in vroeger jaren de oude boerderij "Oud Ockcnburch", die in 1911 werd afgebroken. Met het puin daarvan is het oude gedeelte van de "Pannenbuurt" bouwrijp gemaakt. De boerderij moet reeds lang v66r de zeventiende eeuw hier hebben gestaan. Een familielid van de heren van Naaldwijk, "Witte Claes" genaamd, moet hier hebben gewoond.

40. Op de bovenste foto zien wij zes leden van de voetbalclub met de schone naam "Ongenoegen", die op het Van Reenenplein oefende. Van links naar rechts zien we de voetballers in onverschrokken houding: Leen Gardien, Piet van der Ven, Henk van Pelt, Bertus en Albert Gardien en Cor Valstar.

Maar voetballen was ook in later jaren "in" bij de jeugdige Honselersdijkers. Onder zien we een groepje jongens dat op het grasveld aan de Molenlaan trainde. De Van der Goesstraat was nog niet vol gebouwd; de foto werd dan ook omstreeks 1931 gemaakt. Op de achtergrond, links, is de kapperszaak van Van Staalduinen en de melkhandel van L.W. Koppenol en rechts is het Van Beekum Maurisseplein. En wie waren die sportieve knapen? Links achteraan: Janus van der Hout, Tinus van der Lugt, Dijkshoorn, Meyburg en Thomas van Wingerden. Voor hen: Bertus Voorberg, Frans de Voeght, Hogervorst (? ) en een rneisje Van der Ende. Vooraan: Gerard van der Lugt, Van der Ende en Hogervorst (? ).

41. De Mariendijk maakte ter hoogte van de boerderij "De Wilde Zee" van Van Staalduinen een bocht naar rechts en voerde ze naar de Middelbroekweg. In oude tijden liep de Mariendiik rechtdoor naar de brug over de Holle/Lange Watering in Kwintsheul. "De Wilde Zee" was voer de hervorming een uithof van de cistercienserabdij te Loosduinen. Zo'n uithof was een landbouwbedrijf dat in de behoeften van het klooster voorzag. De boerderij op deze foto is ook reeds verdwenen en de herinnering aan de uithof is bijna weggevaagd.

42. Wij gaan terug naar de Dijkstraat en slaan de Molenlaan in; vroeger een smalle, landelijke weg die zijn naam ontleende aan een korenmolen die vermoedelijk om de hoek van de Dijkstraat en de Molenlaan heeft gestaan. Op de hoek van de Molenlaan en de Endeldijk betrok P. Lindhout op 1 augustus 1926 het bakkersbedrijf, voorhecn eigendom van C. Riede. Het bedrijf moest op 30 juni 1964 worden beeindigd, Enkele maanden later werd het huis afgebroken. Links staat de bakkerij, omstreeks 1935. Op de fiets zitten Henk Lindhout en zijn zusje Nel,

Rechts zien we de heer Lindhout met links Gerrit de Vries en rechts Marinus Nadorp.

43. In de jaren dertig kreeg de Molenlaan allure; diverse sierlijke huizen werden aan de noordzijde gebouwd.

44. In 1932 werd de van 1875 daterende open bare school aan de Dijkstraat verkocht voor f 7.050,aan het rooms-katholiek kerkbestuur, dat het gebouw bestemde voor parochiehuis. Ondertussen was aan de Molenlaan, op de hoek van de Pijnacker Hordijklaan, een nieuw schoolgebouw met onderwijzerswoning gebouwd. Een bekend hoofd van deze school was P.J. Hogendam.

45. Op 6 december 1937 vestigde N. Plomp zich als kapper aan het Moddermanplein (voorheen L.A. Jutte). Op deze foto, genornen tijdens de mobilisatie in 1939, staan verschillende militairen die in deze omgeving waren ingekwartierd en voorts zien we (op de achterste rij): L.Th. van der Ende (hoofd van de rooms-katholieke school en buurman van de heer Plomp) en zijn vrouw, dan mevrouw Plomp en de kapper zelf.

fjO'7se/e-sd!}k

princegrachf

46. Teruggaande door de Dijkstraat passeren wij de straat Achter de Bergen (bergen betekent hier hooibergen), waar Gijsbert Diteweg in de vorige eeuw een smederij had. Thans staat hier een gebouw van de Vereniging van Vrijzinnig Hervormden. Om de hoek van Achter de Bergen en de Prinsegracht was de zaadhandel van Arend Hogenboom. De Prinsegracht was in vroeger jaren ecn levendig dorpsgedeelte. Hier had timmerman Dingeman van der Laan aan het eind van de vorige eeuw zijn bedrijf en bleef het werk van de hoefsmid (men ziet zijn "travalje" tussen de bomen) vooral de jeugd boeien.

Prinsegracht - Honselersdijk.

47. De Prinsegracht van de andere zijde gezien. Op de achtergrond ligt de Valbrug en links is het instituut "Westland" voor jongelui "van goeden huize".

Insrituut .. Westland" t Honsetersdijk.

Directeur : F. J. BER

q

- I

48. Een huis met een bewogen geschiedenis, dat instituut "Westland". Oorspronkelijk dienst doende als rechthuis van de heerlijkheid Honsholredijk (tevens herberg, die de naam ,,'s Lands Welvaren" droeg) werd het in 1706 door Cornelis Pietersz. Post aan koning Frederik I van Pruisen verkocht voor f 5.600,~. Het huis werd omgedoopt in "Het Wapen van Oranje" en verhuurd aan Dirk Oykaas. In de vorige eeuw werd het huis bewoond door jonkheer Willem Frederik Mauregnault, gemeentesecretaris, ontvanger en kantonreehter, na hem door de burgemeesters Jacob Adriaan van der Goes en jonkheer mr. Willem Theodoor Cornelis van Doorn. In 1900 werd hier het instituut voor jonge mannen, "Westland", gevestigd. Directeur was Floris Jan Bergman. Bekwame onderwijzers werden aangetrokken, onder wie de latere schoolopziener Jacobus Nicolaas Pattist. Begon men met negen pupillen (meest zonen van Indiegangers) die intern waren, dit aantal breidde zich uit tot zevenentwintig in 1903. Bovendien volgden verschillende kinderen uit de omgeving het dagonderwijs. In 1902 liet men in de Amalia van Solmsstraat een paar nieuwe lokalen bouwen. De heer Bergman vertrok in september 1904 naar Amsterdam. Moeilijkheden met personeelsvoorziening vero orzaakten stagnatie en in septem ber 1905 moest het instituu t worden gesloten. Nadien heeft het huis dienst gedaan als woonhuis en postkantoor en jarenlang was hier zaadhandel Van der Sluys gevestigd. Thans is het huis op lofwaardige wijze gerestaureerd.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek