Honselersdijk in oude ansichten deel 1

Honselersdijk in oude ansichten deel 1

Auteur
:   J.G. de Ridder
Gemeente
:   Naaldwijk
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3260-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Honselersdijk in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

AALDWIJKSTRAAT, HONSELERSDIJK

49. De zijvleugel van "De Nederhof" aan de Hofstraat herbergde van 1830 tot 1875 de openbare school. Jarenlang was meester Pieter van Velden (geboren in 1789) hoofd van deze school. Na hem waren dat Mathijs Struik (tot 1861) en Jan Hendrik van Mill Czn. (tot 1885). Toen de school naar de Dijkstraat verhuisde, werd het oude schoolgebouw bewaarschool; juffrouw Catharina Cooke was hier van 1875 tot 1911 onderwijzeres.

:=:::::::=- __ -::-::===----..,-c..-

HOT CL

: '==:;=[IJ=;:'=J=-,' ~

'-'------

Uonsclcr"dij~

50, Bekend was het cafe "Sport" in de Hofstraat. Wij treffen daar als logementhouders/koffiehuishouders aan: Catharina van der Klugt-Koot (vanaf 1891), Mattheus Ignatius Nederpel (vanaf 1893) en Lecndert Neycnhuis (vanaf 1897), Hier stond de wieg van het Westlandse vcilingwezen; de bennetjes (mandjes) bessen, aardbeien en sparries (asperges) werden op het biljart geveild. De Wcstlandse stocmtram, die toen nag door de Hofstraat liep, had hier een halte. In dit huis was jarenlang zaadhandel "Hollandia" gcvestigd.

Hor se.ersoj c Arna.ia van Sotrnstraat .

51. Voorbij de oostvleugel van "De Nederhof" stand reeds in oude tijden een herberg, "De Morriaan" genaamd. Zij mocht in de achttiende eeuw een concurrent van "Het Wapen van Oranje" worden genoemd; velen die het slot kwamen bekijken legden aan bij Jan Vellekoop, de herbergier van "De Morriaan". Op deze foto ziet men het oude huis, links, boven de omgeving uitsteken. In 1903 werd het bedrijf gesloten, Het diende daama tot waning van enkele gezinnen, maar werd ten slotte afgebroken en vervangen door de winkels van Gardien en Schoenmaker. Rechts, am de hoek van de Hofstraat en de Amalia van Solmsstraat, werd circa 1905 de kruidenierswinkel "De Goede Verwachting" door G.Ph. van den Bas gebouwd. In 1912 vestigde zich hier Herman Branderhorst; na hem werd het bedrijf voortgezet door zijn zoons Eef en Jan, die in 1960 naar Californie emigreerden. Naast deze winkel had de joodse slager Heiman Boektje van 1917 tot 1921 een slagerij.

52. In 1926 werd een kerkgebouw van de Hervormde Evangelisatievereniging in de Amalia van Solmsstraat gebouwd. Het bevatte tweehonderd achtentachtig zitplaatsen en werd in een dienst, geleid door dr. H. Schokking uit Den Haag, in gebruik genomen. Reeds sinds 1922 waren in het gebouwtje aan de overzijde van de straat kerkdiensten gehouden door de evangelist L. Man in 't Veld, bestemd voor "ouden van dagen en lijdenden". Op 1 juli 1944 werd de Evangelisatievereniging omgezet in een zelfstandige Hervormde Gemeente. In 1968 werd een nieuw kerkgebouw aan de Dijkstraat in gebruik genomen. Hier zien we een foto van het kerkgebouw in de Amalia van Solmsstraat, genomen in 1932.

53. Een fotootje van de hervormde jongensclub, onder leiding van J.B. Hartwigsen en A. Prins bijeen in een zaaltje in de Amalia van Solmsstraat tegenover de hervormde kerk, mag niet ontbreken. Op de bovenste rij zien wij van links naar rechts: de leider Hartwigsen, Jaap Bosma, Frans Steenks, Leen van den Hooven, Piet Prins, Gerard van der Zwaan en Leen Vreugdenhil. Volgende rij: Liza Koppenol, Siem van Daalen, Johan Bravenboer, Cor Boerman, Dirk van Daalen, Piet Prins, Thijs Mosterd en de leider A. Prins. Derde rij: Wim de Haas, Adriaan Koppenol, Jacob Prins, Henk Lindhout en Aart van den Hooven. Vooraan: Piet Bravenboer, Cor Voorberg, Maarten Koppenol en Kees Boers. Een foto van omstreeks 1938.

54. De ehristelijke gemengde zangvereniging "Sursum Corda" repeteerde in een zaaltje in de Amalia van Solmsstraat. Op deze foto uit 1934 zien wij de koorleden en wel van links naar reehts op de bovenste rij: Jan Kuyvenhoven, Gerard de Bruijn, Piet de Harder, Jaap Zeelenberg, Krijn Cornelisse en Henk Zeelenberg. Tweede rij: Trijntje Boers, Martijntje van der Meer, Ger Vreugdenhil, Annie de Zeeuw, Teuntje Vreugdenhil, Pie Aarsen en Trui Stigter. Derde rij: Jitse van Veen, Neesje Jongejan, Aad Zeelenberg, dirigent Piet Seholte, Tinus Eising, Toos de Bruijn, Heiltje Branderhorst en Iep van den Bos. Vooraan: Trijntje Boender, Truus Noordam, Neel Stigter, Co van der Meer, Clazien Voogt, onbekend en Bets Voorberg.

55. De leden van de afdeling Honselersdijk van de Nederlandse Christclijke Vrouwenbond brachten omstreeks 1930 een bezoek aan SchiphoL Niet aIle narnen konden wij achterhalen; de lezers zullen zelf wellicht de ontbrekende namen kunnen invullen. Wij zien van boven naar beneden onder anderen de dames: Bennink, De Zeeuw, Huisman, De Jong, Verbaan, Koornneef, Bosma, Van Wingerden, Dangerman, Hogenboom, Lindhout, Hogenboom, Rodenburg, De Bruijn, Valstar, Zwaneveld, Langenberg, Van der Hoeven, Baljeu, Kuiper, Vellekoop (?), Van der Meer, Flinterman, Van der Meer, Prins en Karreman. Zittend: de dames Voorberg, Beekenkamp, De Bruijn, Stolze en Valstar.

56. Achter de Amalia van Solmsstraat lag in vroeger jaren de scheepswerf van Van Waveren. Gerrit Krom (geboren in 1866 te Westzaan en gehuwd in 1899 met de Monsterse scheepsmakersdochter Geertruijda Margaretha Nicolai) nam het bedrijf over. Zijn zoon Klaas zette het voort, maar door de overgang van de tuinders op andere transportmiddelen, zoals de vrachtauto, slonk de behoefte aan schuiten en was de scheepsrnakerij grotendeels overbodig geworden. Deze foto geeft cen kijkje op de schcepswerf.

ยท1

57. Op 24 juni 1905 werd door de afdeling Honselersdijk van de "Vereeniging Westland" een eigen veilinggebouw aan de Hofstraat in gebruik genomen. Het gebouw, dat een bedrag van f 22.354,77 vergde, is thans in gebruik als kistenfabriek. Op deze foto ziet men het exterieur van het nieuwe veilinggebouw. In 1905 werd in totaal voor f 108.629,- aan tuinbouwprodukten geveild.

58. Het interieur van de veiling was erg sober, maar het gebouw bevatte heel wat meer ruirnte (duizend vierkante meter) dan het oude gebouwtje van Jansen aan de Dijkstraat had verschaft. Een verbetering was onder meer de aanschaf, in 1908, van roltafels.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek