Honselersdijk in oude ansichten deel 2

Honselersdijk in oude ansichten deel 2

Auteur
:   J.G. de Ridder
Gemeente
:   Naaldwijk
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3797-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Honselersdijk in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Sinds in 1975 het eerste album "Honselersdijk in oude ansichten" verscheen, is er in dit oude dorp heel wat veranderd. Verschillende afbeeldingen in dat boekje, welke toen nog herkenbaar waren, zijn nu echt .Jilstorie" geworden. Zo is de oude, van 1875 daterende open bare school, welke later respectievelijk als rooms-katholiek parochiehuis, kleuterschool en jeugdgebouw heeft dienst gedaan, afgebroken. Woningbouw op die plaats en in het omliggende gebied veranderde de entree van het dorp ingrijpend. Een nieuwe Rabobank, winkels en woningen werden gebouwd. Het Poeldijksepad, vroeger een smal, maar erg romantisch "kerkpad", veranderde in een verkeersweg. Evenals de nieuwe verbindingsweg de Vogelaer, stelt deze weg de tuinders in staat hun produkten naar de groente- en fruitveiling "Westland-Noord" (tussen Poeldijk en Loosduinen) te vervoeren. Aan de Groenelaan ontstond een nieuwe woonwijk, terwijl in het gebied gelegen ten noordwesten van de Dijkstraat, verschillende scholen werden gebouwd. Het vereni-

gingsgebouw "Rehoboth" aan het Poeldijksepad werd in 1978 door brand verwoest.

Deelden wij in het eerste deeltje mee dat restauratie van de "Nederhof", het enige overblijfsel van het vroeger zo vermaarde lustslot "Honselaarsdijk", serieus werd bestudeerd, thans staat dit poortgebouw er weer in volle glorie. Het werd, dank zij subsidies van de overheid, op voortreffelijke wijze gerestaureerd. Het doet nu dienst als gezinsvervangend tehuis. Een der nazaten van de stichter van dit slot, prins Frederik Hendrik, namelijk prinses Margriet, verrichtte op 7 juni 1977 de officiele opening van dit gebouw. Een gedeelte van een zeventiende-eeuwse paneelschildering uit een der vertrekken van dit gebouw werd hersteld en in de hal van de "Nederhof" aangebracht. Een nieuwe verkeersweg achter dit gebouw om zal de verbinding tussen de Nieuweweg en de Dijkweg vormen.

Daar er zoveel verdwenen of vemieuwd is in Honselersdijk, is het aantrekkelijk nog eens een kijkje te

gaan nemen in het dorp zoals het was in de tijd van onze grootouders en overgrootouders. Men zal verrast constateren, hoe snel een dorp in de loop der jaren van uiterlijk en karakter kan veranderen. De ouderen zullen zich nog veel van het vroegere kunnen herinneren, dejongeren zullen verbaasd zeggen: "Was het z6? " Daar Honselersdijk in het centrum van een in die periode steeds groeiend tuinbouwgebied lag en ligt, hebben wij juist aan die tuinbouw, met alles wat daarmee samenhangt, veel aandacht besteed in dit boekje. Honselersdijk bezat de oudste veilingvereniging van het Westland (opgericht op 25 april 1889). Bovendien werd hier geexperimenteerd met nieuwe gewassen. Men denke onder andere aan de tomatenteelt, welke zo'n hoge vlucht heeft genomen. Tuinbouwleraren en telers hebben aan die ontwikkeling van de tuinbouw krachtige impulsen gegeven. Bekend is in dit verband de kwekerij "Nieuw-Honsel", welke ontstaan is in het begin van deze eeuw op het voormalige gebied van het slot "Honselaarsdijk".

Vanzelfsprekend wordt in dit album ook aandacht besteed aan degenen die op het gebied van de tuinbouw en het veilingwezen in dit dorp hun sporen hebben verdiend. Telkens zullen wij ook de werkers in de tuinderijen ten tonele voeren. Maar ook het onderwijs, het kerkelijke en verenigingsleven mochten hierin niet ontbreken. Was Honselersdijk op deze gebieden in de vorige eeuwen grotendeels op Naaldwijk (en gedeeltelijk op Poeldijk) aangewezen, nu heeft het dorp eigen scholen, kerken en verenigingen.

Wij zullen in dit album eerst een rondwandeling maken door het dorp, vervolgens het een en ander laten zien van de tuinbouw en ten slotte ook aandacht wijden aan kerken, scholen en verenigingen.

Wij hopen dat dit tweede deeltje met evenveel belangstelling zal worden ontvangen als bij het eerste deel het geval is geweest. Rest ons nog veel dank te brengen aan hen die ons diverse afbeeldingen ter plaatsing afstonden en ons de nodige toelichting daarop verschaften.

1. Wij beginnen onze tocht door Honselersdijk komende vanuit Naaldwijk en zien dan op de Dijkweg, aan de linkerzijde, het kruisgebouw, dat vroeger "Maria's Oord" heette en omstreeks 1850 gebouwd werd door Frederic Marinus Lodewijk van der Trappen (1809-1889), een zoon van de laatste rentmeester van het slot "Honselaarsdijk", Johan David Nicolaas van der Trappen. In 1917 werd het huis met bos en tuinland, groot 1 hectare, 59 centiare, verkocht voor f 28.800,- en 2 hectare bouwland voor f 9.000,-. Thans is het een wijkgebouw van de kruisvereniging Naaldwijk-Honselersdijk,

Huize "Broek'Jliet". Honselersdijk.

2. Aan de rechterzijde van de Dijkweg passeren wij het oude huis "Broekvliet", dat in de tweede he1ft van de achttiende eeuw is gebouwd. Het werd jarenlang bewoond door de Naaldwijkse burgemeester Ary Pijnacker Hordijk (1777-1839). Na hem woonde hier zijn zoon Adriaan (1823-1872). Diens weduwe, Anna Geertruida van Duynen, woonde hier tot haar overlijden in 1907. Het huis met het daarbij behorende bos en weiland, werd in 1919 geveild voor f 19.925,-. In later jaren woonden hier onder anderen Arie Huisman en in het bijgebouw Adrianus van Daa1en, wiens nakomelingen een bekend expe ditiebedrijf beheren.

3. De Dijkweg, vroeger Naaldwijkseweg genoemd, was voorheen een smalle weg, waarlangs de stoomtram van de Westlandsche Stoomtramweg Maatschappij reed, welke de verbinding tussen Den Haag en Naaldwijk onderhield. Het klingelende geluid van de tram is reeds lang verleden tijd, maar de WSM bestaat nog en onderhoudt onder de naam "Westnederland" geregelde busdiensten door het Westland. Op deze foto uit ongeveer 1920 ziet men links het huis "Broekvliet".

-~-

4. Het doktershuis aan de Dijkweg, vroeger "Villa Nova" geheten. Een Frans landhuis dat in de vorige eeuw onder anderen bewoond werd door dr. J.S. Snellen van Vollenhoven en tot op heden zijn functie als doktershuis heeft behouden.

Honselersdijk

Naaldwijkscheweg.

5. De bocht in de Dijkweg bij "Villa Nova" is ook nu nog aanwezig. Wij zien hier nog de rails van de stoomtramverbinding. Op deze foto uit ongeveer 1910 is op de achtergrond de korenmolen aan de Hofstraat te zien.

6. In 1854 werd aan de Hofstraat, toen ook nog Naaldwijkscheweg genoemd, deze korenmolen gebouwd. Burgemeester I.A. van der Goes legde de eerste steen (die nu nog bewaard wordt in het Westlands Streekmuseum te Naaldwijk). In de loop der jaren treffen wij hier de molenaars Luyendiik, Lokkerbol en De Gilde aan. De molen degradeerde tot werkplaats en werd in 1966, na een brand, afgebroken.

naaldwijkscheweg.

7. De oude naam Naaldwijkscheweg is reeds lang vervangen door Hofstraat. Terecht, want in deze omgeving lag het "Hof" van Honselersdijk. Links op de achtergrond ziet men nog een gedeelte van het poortgebouw de "Nederhof".

c

┬Ělit&,. A. }. Prins. Delft.

8. Nag een kijkje in de Hofstraat. In de "Nederhof" was jarenlang de open bare lagere school gevestigd en in de periode dat deze foto werd gemaakt, een bewaarschool. Rechts staat het hotel-restaurant "Sport". De stoomtram van de WSM liep door deze straat en had bij dat hotel een halte. Deze foto dateert van circa 1910.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek