Honselersdijk in oude ansichten deel 2

Honselersdijk in oude ansichten deel 2

Auteur
:   J.G. de Ridder
Gemeente
:   Naaldwijk
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3797-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Honselersdijk in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

19. Dezelfde plek na de demping. Uit verkeerstechnisch oogpunt was deze demping een grate verbetering, maar het oude, aantrekkelijke beeld is verdwenen. Rechts begint de bebouwing op gang te komen. In december 1929 waren de bestrating en de trottoirs gereedgekomen.

20. Hier ziet men nog een beeld van de oude "Dijks1oot", omstreeks 1928 genomen.

21. Gezicht op de Endeldijk en de Molenlaan, kort na de aanleg van de nieuwe Dijkstraat (1930). De huizen links zijn aile verdwenen. Bij de auto links was het cafe ,,'t Hert". In het midden zien we de bakkerij van P. Lindhout. Dit huis werd in 1964 afgebroken. Voordat de heer Lindhout zich hier in 1926 vestigde, was hier al een bakkersbedrijf, eerst van Adrianus van der Ende en daarna van Christiaan Riede. Links is de vuilnisophaaldienst in actie.

22. Behalve de toren van de rooms-katholieke kerk is er van dit dorpsbeeld weinig overgebleven. De vroegere open bare lagere school (links) en het huis daarnaast hebben plaats moeten maken voor moderne woningbouw. Burgerneester Van der Goes legde in 1875 de eerste steen voor dit schoo1gebouw. In 1931 werd het gebouw een patronaatsgebouw van de Roorns-Katholieke gemeente. Daarna deed het dienst a1s k1euterschool en vervo1gens als jeugdcentrum. Het werd in 1978 afgebroken. Op de plaats van de bakkerij van Van der Knaap (met markies) staat nu het restaurant-cafe "De Burcht".

23. Gezicht op de rooms-katholieke kerk, gewijd aan "Onze Lieve Vrouw van Goeden Raad". Waar nu het voorplein is, stond van 1907 tot 1927 een noodkerk, welke voorheen a1s veilinggebouwtje had gefungeerd. De firma Erica v(h W.P. de Vreede te Noordwijk bouwde deze fraaie kerk voor f 135.666,-, naar een ontwerp van de architect N. Molenaar jr. te Den Haag. De tuinderij op de voorgrond is verdwenen en heeft p1aats gemaakt voor huizen.

24. Op 13 augustus 1928 werd het nieuwe rooms-katholieke kerkgebouw in gebruik genomen en het noodgebouw verlaten. Op deze foto ziet men het moment dat pastoor Sprengers het allerheiligste uit de oude kerk overbrengt naar het nieuwe gebouw, dat daarachter stond. Achter hem staat het kerkbestuur, bestaande uit de heren Willem Kester, Dorus van Schie en Ceet Wubben. In het midden ziet men kapelaan Duyvestijn,

25. Een foto van het interieur van de rooms-katholieke kerk, welke genomen werd tijdens een huwelijksplechtigheid. Het kerkgebouw is in later jaren, wat het inwendige betreft, geheel gemodemiseerd.

26. Naast de pastorie van de rooms-katholieke kerk stond een oude boerenwoning, zoa1s er vroeger 1angs de dorpsstraat meer boerenhuizen stonden. Het huisje daamaast (links) is in 1976 afgebroken en door een nieuwe woning vervangen.

27. Oak vroeger was er in de smalle Dijkstraat een levendig verkeer. Op deze foto ziet men melkboeren en asophalers aan het werk. De tweede wagen staat voor de bazar van Bruinen. Een aardig beeld uit het begin van deze eeuw.

28. Vroeger beyond zich in de rij huizen tussen Valbrug en kerk een winkeltje, waar kruidenierswaren, tabak en sigaren en melk werden verkocht. Hier woonde Bart (B.N.) 't Hoen, de indertijd zo bekende melkbezorger, die we op deze foto zien staan met zijn vrouw, Berdina Kaper, en hun dochter Gre.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek