Honselersdijk in oude ansichten deel 2

Honselersdijk in oude ansichten deel 2

Auteur
:   J.G. de Ridder
Gemeente
:   Naaldwijk
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3797-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Honselersdijk in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

29. Ter gelegenheid van het koperen bruiloftsfeest van B.N. 't Hoen en B. Kaper werden de feestgangers gefotografeerd achter de woning van het bruidspaar aan de Diikstraat. In het midden het echtpaar 't Hoen, op de voorgrond (met witte jurk) hun dochter Gre en achter het schoolbord hun dochter Daatje.

Wij gaan door, ???

met KAAS

onze groote Campagne

Zeete vette Kaes per pond Komeine Ka~. per pond Heerliike stevige 40+ per pond Belegen 40+ has per pon d Belegec volvene keae per pond

14 cent 14 cent 25 cent 32 cent 35 cent

EDAMMERS ruim 2 pond 40+ per stuk EDAMMERS ± 3 pond 20+ per .tuk .

. 48 ce nt . 45 cent

Wij hebben ontvangen ceo. praehtige sorte e rir g

o TBljTKOEKEN

b.v. een £Iinke Kcek veer 13 cent ECHTE Cemberkoek veer 25 cent

Dele week ale extra reclecce

Bij aankoop van 2 on GEVULDE BO BOI S van 25 cent

een ons Gratis Maakt dat U hier bij komt!

HOFLA

D

D1JKSTRAAT 54

30. "Die goeie, ouwe tijd! " zou men uitroepen als men de advertentie van de firma Hofland leest in de "Dijksche Post, Nieuws- en Advertentieblad voor Honselersdijk" van 1 0 maart 1939. Een pond kaas vanaf veertien cent! Na Hofland werd dit kruideniersbedrijf gedreven door de firma W. de Graaf tot 1979, toen het bedrijf werd beeindigd,

31. Dit huis was in de vorige eeuw een zondagsschoolgebouw. Hierin was in later jaren de melkhandel van de firma Van Schie gevestigd. Het huis werd in 1971 afgebroken. Hier staat nu de bakkerij van Scholtes.

32. De school voor christelijk nationaal schoolonderwijs, welke in 1909 werd gebouwd, was destijds alleen te bereiken via een bruggetje over de Dijksloot, Op deze foto uit 1927 staat de vierde klas afgebeeld met de onderwijzer P.c. Smallegange. Op de achtergrond de nieuwbouw van de school. Zittend, op de voorste rij: De Zeeuw, Maarten Vellekoop, Johan Hartwigsen, Wim Stokdijk, Wim Beekenkamp, Piet van Oosten en Johan Vellekoop. Op de tweede rij: ? Boender, Rika Zeelenberg, Catrien Aalbregt, een onbekende, Corry Steenks, ? van Velden, Janny Hogenboom, Marie Prins, Janny van den Engel en Maartje Beekenkamp.

.,~ "Xonselersdijk

j)ijkstraaf

33. Een aardig beeld van het dorpscentrurn in het begin van deze eeuw. De oude huisjes, de hoge born en en de vele bruggetjes gaven aan het dorp een intiern karakter. En wat een belangstelling voor de fotograaf!

34. Wat een verschil met de vorige, zo romantische afbeelding! Ditmaal het dorpscentrum kort na de dernping van het water en het rooien van de oude bomen. Dit is een foto uit 1931. Bij de bestelfiets de slagerij van Groenewegen, verderop de manufacturenhandel van Kuyvenhoven (het grote huis), daarnaast het reeds lang verdwenen oude geveltje van het cafe van A. Noordermeer en, boven de huizen uitstekend, de toren van de rooms-katholieke kerk.

35. Een doorkijkje naar de Ende1dijk met links het oude cafe ,,'t Hert", dat in 1972 werd afgebroken. Hier is nu een supermarkt gevestigd. Deze foto werd omstreeks 1904 genomen.

~.

)

( Vitg. A. J. Prins, Delft

36. Op de Ende1dijk woonde het gezin van tuinder Willem de Bruijn. Er was nog geen water1eiding en het vaat wassen gebeurde dan ook erg primitief, hier achter het huis bij de waterpomp. Op deze foto uit ongeveer 1917 zien wij mevrouw N. de Bruijn-van Loenen (links) en voorts haar dochters Bets, Willy, Gre en Toos. Op deze p1aats was later de rijwielhandel van A. K1apwijk gevestigd, welk pand, in verband met de verbreding van het Poe1dijksepad, in 1978 werd afgebroken.

37. Op 4 januari 1923 werd aan de Endeldijk de St.-Petrussehool ingewijd. Hoofd werd de heer W.F.C. Sehreuder. Op deze k1assefoto uit 1933 zien wij reehts onderwijzeres mejuffrouw Borsboom en verder, op de voorste rij: Piet van Dijk, Arie Bakker, Sjaak Mulder, Bart Thoen, Gerrit Thoen, Tinus van Dijk, Arie van den Berg, Johan Hogervorst, Adriaan den Brabander en Aad van der Voort. Op de tweede rij: ? van Dijk, ? F1aton, An Kruik, Riet Toussaint, Ton van der Voort, Henk van der Voort, Krijn Bakker, Tom Koot, Niek Alsemgeest en Piet Hu1spas. Op de derde rij: Loek van der Zijden, Leo van Veen, Bep van Wingerden, Kees Hu1spas, Henk Flaton, Jan van Wingerden, An Flaton, Cor van Marrewijk, An van Bergen Henegouwen, An van Luijk, Mien ten Have, Nel Noordermeer, Riet van Dijk en Cor van Dijk, Op de aehterste rij: Ary Seheffers, Klaas Barendse, Kees Wubben, Kees van der Voort, Geert Witkamp, Leen Bakker, Johan Middendorp, Willem van Sehie, Kees Kester, Wim Wubben en Rien van denBerg,

38. Op de Endeldijk heeft jarenlang gewoond de weduwe van Pieter van Velden: Agatha Monquil, geboren in 1851 en overleden in 1954 op honderd driejarige leeftijd. Zij droeg nog de oude muts, welke in het begin van deze eeuw in zwang was.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek