Honselersdijk in oude ansichten deel 2

Honselersdijk in oude ansichten deel 2

Auteur
:   J.G. de Ridder
Gemeente
:   Naaldwijk
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3797-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Honselersdijk in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

39. De heer Huib Lalleman bouwde omstreeks 1900 deze woning aan de Mariendijk. Later woonde hier zijn zoon Come lis P. Lalleman. De twee okkernootbomen v66r het huis 1everden in de bezettingstijd een we1kome aanvulling op het menu.

J(onse/ersdijk

cndeldijk

40. Hier zien wij de Endeldijk, waarop men, voordat het Moddermanp1ein werd aange1egd (1930/1931), nag een vrij uitzicht had. Links, achter de bornen, stond het huis "Landzigt", dat later pastorie van de gereformeerde kerk werd en in 1967 werd afgebroken. Achter het gep1eisterde huis, dat "het hoge huis" werd genoemd, moet het buitengoed "Ende1dijk" hebben ge1egen, dat in 1787 werd verwoest. Vermoedelijk was dit "hoge huis" het tweede huis "Ende1dijk", dat aan het eind van de achttiende eeuw door Camelis van der Pot werd gebouwd. Later stond hier de St-Petrusschool.

41. Tuinder Cornelis Lalleman en zijn echtgenote Francina van der Velden woonden in een gedeelte van het huis "De Wilde Zee", aan het einde van de Mariendijk. Deze foto werd omstreeks 1890 genomen. Let ook op de oude, Zuidhollandse klederdracht, welke toen nog volop werd gedragen.

42. En hier zien wij twee kleinkinderen van het echtpaar van de vorige foto. Het zijn Kees en Piet Lalleman, als echte tuinders in de dop in 1908 gefotografeerd.

43. We gaan nog even terug naar het Modderrnanplein en niet de Van der Goesstraat, zoals op deze foto is verrneld. Op deze foto uit de jaren twintig was het plantsoen nog niet aangelegd. Links zien we de kapperszaak van L.A. Jutte, later van N. Plornp. Op de aehtergrond waren links de rnelkhandel van Thoen en reehts de bakkerij van Luyten.

44. Ter vergelijking met de vorige afbee1ding 1aten wij hier een foto zien van het Moddermanp1ein zoals dat er kort na de aanleg van het p1antsoen in 1931 uitzag. Op de achtergrond staat het kerkgebouw van de Gereformeerde Kerk, dat in 1923 werd gebouwd. Rechts daarvan staat de oude pastorie, welke in 1967 door een nieuwe werd vervangen. Ook de woning aan de rechterzijde daarvan, gebouwd door timmerman J. Middendorp, is verdwenen.

45. Op 2 december 1939 werd aan de Molenlaan hoek Pijnacker Hordijklaan een nieuwe open bare lagere school geopend, ter vervanging van de oude school in de Dijkstraat. Hoofd van deze school was destijds de heer P.I. Hoogendam (tot 1960).

46. En hier kijken wij even op het Prinsenlaantje, waar we een echt Westlands beeld zien met de groenteschuit ("Westlanders" noemde men die schuiten), waarmee de tuinbouwprodukten destijds naar de veiling werden gebracht. Rechts de groentekassen.

47. A1s we de Mo1en1aan afgaan, komen wij op de Midde1broekweg. Hier waren verschil1ende boerenbedrijven, onder meer deze van 1845 daterende boerderij. Indertijd werd dit huis bewoond door Dorus van Schie en later door Cor van Schie.

48. Dit stukje van de Kerkstraat in Kwintsheu1 behoorde vroeger tot Honselersdijk. Op deze foto uit 1905 kan men nog de vroegere to1 met het to1huis zien. Op de achtergrond verrijst de rooms-katholieke kerk van S10 Andreas van Kwintsheul.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek