Honselersdijk in oude ansichten deel 2

Honselersdijk in oude ansichten deel 2

Auteur
:   J.G. de Ridder
Gemeente
:   Naaldwijk
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3797-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Honselersdijk in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

49. Een belangrijke bron van inkomsten was voor Honselersdijk van oudsher de tuinbouw, Wij zuilen op de volgende bladzijden hieraan aandacht besteden. Hier zien wij een foto uit 1905. Het was een feestelijke gebeurtenis welke deze mensen bijeenbracht, namelijk de opening van de eerste eigen groente- en fruitveiling en wel in de Hofstraat. In dit gebouw, dat tot 1927 a1s zodanig heeft dienst gedaan, is nu "Holland Tuinbouw Techniek" gevestigd. De bouw van de veiling vergde een bedrag van f 22.354,77. Reeds in september 1905 werd hier een fruit- en groentetentoonstelling gehouden, welke vee 1 be1angstelling trok.

50. De kwekerij "Nieuw-Honsel" aan de Nieuweweg was in het begin van onze eeuw de grootste kwekerij van Europa van groenten onder glas. In het bijzonder was de tornatenteelt in opkomst. Op deze foto van ongeveer 1915 ziet men een kas, waarin de tornatenplanten langs tonkinstokken groeiden. In 1899 begon de heer Cornelis van den Berg deze ondernerning op een stuk grond, groot vijf hectare, onder Honselersdijk. In 1902 begon de heer Van den Berg met de verzending van een kleine proefzending tomaten naar Engeland. Deze export heeft zich sindsdien aanmerkelijk uitgebreid.

51. De belangstelling voor "Nieuw-Honsel" was groat. Talrijke bezoekers, oak uit het buitenland, werden op het bedrijf rondgeleid. Op deze foto uit 1924 zien wij de bedrijfsleider, de heer L.J. de Haag, met enige bezoekers in een druivenkas. In 1925 bezocht koningin Wilhelmina "Nieuw-Honsel" en in 1926 de prins van Djokjakarta.

52. Met trots tonen deze personeelsleden van "Nieuw-Honsel" de prachtige druiven, welke gereed staan am naar Engeland verscheept te worden.

53. Op de kwekerij "Nieuw-Ronsel" is men druk bezig met kassenbouw. Ret is ongeveer 1905. Op de achtergrond ziet men het voormalige bas bij huize "Maria's Oord" aan de Dijkweg, nu het kruisgebouw.

54. Voora1 in het begin van deze eeuw werden steeds meer groentekassen gebouwd. Hier zien wij arbeiders bezig met de bouw van betonnen kassen. Deze foto dateert van v66r 1910.

55. Op de bloemen- en fruittentoonstelling, welke in 1931 in de veiling aan de Hofstraat werd gehouden, trok deze stand van cacteeen bijzonder de aandacht. De heer P. Lalleman verdiende hiermee dan ook een eerste prijs,

56. Ook in 1927 werd, en wel van 8 tot 10 november, in de veiling aan de Hofstraat een tentoonstelling gehouden van bioemen en planten. Deze mooie chrysanten trokken veel belangstelling van de bezoekers.

57. De veilingvereniging "Honselersdijk", die in 1889 werd opgericht, nam op 9 juni 1927 dit uitgebreide veilingcomplex in gebruik. Men ziet rechts het hoofdgebouw, dat doorgraven was met een vaargeul, waardoor de schuiten met tuinbouwprodukten v66r de kopers gebracht konden worden. Er waren destijds drieentwintig pakloodsen, een fustloods en een conciergewoning. Het terrein, dat een veilinghaven van circa een hectare bezat, was aangesloten op het net van de Westlandsche Stoomtramweg Maatschappij. De kosten van het complex bedroegen f 433.616,73. De omzet steeg van f 24.000,- in 1889 tot f 1.885.022,88 in 1927.

58. Hier ziet men het exterieur van de Honselersdijkse veiling aan de Nieuweweg. Van 1927 tot 1970 zijn hier dagelijks de tuinbouwprodukten geveild, totdat de veiling door een fusie met de veilingen van Poeldijk, Wateringen en Loosduinen werd opgeheven. Thans worden de produkten uit deze plaatsen geveild in de veiling "Westland-Noord" te Poeldijk.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek