Hontenisse in oude ansichten deel 1

Hontenisse in oude ansichten deel 1

Auteur
:   F.C. Jansen Verplanke
Gemeente
:   Hontenisse
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1870-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Hontenisse in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

T oen mij gevraagd werd een boekje, voorzien van oude ansichtkaarten, foto's, enz. van de tegenwoordige gemeente Hontenisse samen te stellen heb ik daarvoor mijn volle medewerking toegezegd. Ik wil daarmee trachten het Hontenisse zoals het vroeger was weer levendig te maken bij de oudere generatie die het kende en te laten zien hoe hun huidige woonplaats er vroeger uitzag aan de jongere generatie en hen die er kwamen wonen. Tot voor 1 april 1970 bestond de gemeente Hontenisse uit de kerkdorpen Kloosterzande, Groenendijk, Lamswaarde, Terhole en enkele gehuchten. Door de gemeentelijke herindeling werden 1 april 1970 Hontenisse en Vogelwaarde samengevoegd. De laatstgenoemde gemeente ontstond in 1936 weer door samenvoeging van de gemeenten Stoppeldijk (Pauluspolder), Boschkapelle, Hengstdijk en Ossenisse, Voor mij waren er nu twee mogelijkheden, en wei een boekje samen te stellen van enkel de gemeente Hontenisse of daaraan ook toe te voegen de gemeente Vogelwaarde. Ik heb tot het laatste besloten en wel om de volgende reden, Alle dorpskernen der voormalige gemeente Vogelwaarde bestonden vijftig jaar geleden uit hoogstens drie straten, zodat er uit die tijd weinig fotomateriaal te verzamelen viel. Een afzonderlijk boek met oude foto's van deze gemeente zou daarom moeilijk te verwezenlijken zijn geweest. Een combinatie met Hontenisse was dus noodzakelijk en hierdoor zal van eerstgenoemde gemeente ook veel "ouds" bewaard blijven wat anders hoogstwaarschijnlijk voor het nageslacht verloren zou zijn gegaan,

Op 12 maart 1906 werden Kloosterzande en Groenendijk geteisterd door een watersnood. Van deze gebeurtenis zijn zeer veel foto's bewaard gebleven. Ik heb hieruit een beperkte keuze moeten maken. Men ziet hierop niet alleen de ellende van een watersnood, maar ook hoe Kloosterzande en Groenendijk er vijfenzestig jaar gel eden uitzagen. De aandachtige lezer zal het opvallen, dat er bij Kloosterzande steeds gesproken wordt van Molenstraat en niet Cloosterstraat en Clooster (nog wel met een C), een woord, dat in de Nederlandse taal niet bestaat. Deze naamsverandering heeft plaats gehad tijdens de Tweede Wereldoorlog en enigszins onder politieke dwang. De oude houten standerdmolen, de enige in onze gemeente, enkele jaren geleden gerestaureerd en geplaatst onder monumentenzorg, prijkt nog steeds op het eind van de "Cloosterstraat". Laten we hopen, dat deze straat spoedig weer haar oorspronkelijke naam terug zal krijgen. Voor de tocht door de gemeente "Hontenisse in oude ansichten" heb ik getracht elk kerkdorp zoveel mogelijk afzonderlijk te behandelen. Dank zij het beschikbaar stellen van tal van foto's door vele personen is het mij gelukt voldoende materiaal te verzamelen. Voor deze medewerking mijn oprechte dank. Ik hoop, dat degenen die tot aankoop van dit boekje besluiten, veel vreugde zullen beleven aan deze verzameling van ?oude ansichten? en mogelijk zullen vooral de ouderen onder hen zichzelf of hun familie op de foto's herkennen, of zal ook menig plekje bij hen jeugdherinneringen oproepen.

1. Op 12 maart 1906 brak tijdens een noordwesterstorm de zeedijk aan de Wilhelmuspolder door. De hofstede van de heer Jac. Arendhals werd verwoest en op die plaats ontstond een weel of wiel, in de volksmond nog steeds het "gat van Koetje" genoemd. Thans doet het wiel dienst als vuilnisbelt, het is grotendeels gedempt. Op de foto is duidelijk de grootte van de doorbraak te zien. Rechts ziet u de Schelde richting Walsoorden.

2. In deze polder werd ook de hofstede van de heer A. Stallaert overstroomd en grotendeels verwoest, Op de achtergrond is de schuur van de heer A. Bruggeman zichtbaar, die gespaard bleef, want deze ligt reeds in de Kruispolder.

3. Ook brak, nog juist bij Kruisdorp, de Oudelandsedijk door. Hierdoor overstroomden de dorpen Kloosterzande en Groenendijk. Halverwege Kruisdorp-KJoosterzande lag de hofstede van de heel' Verdurmen, thans bewoond door de heel' Joh. Vogelaar. De schuur is in 1927 afgebrand en ook het huis is vernieuwd.

4. Het café "De reizende Man" van de heer A. Baart op de markt. Hier heeft vrijwel geen water gestaan. Op de foto verlaat koningin Wilhelmina het café. Op de voorgrond staat K. J. A. G. baron Collot d'Escury, burgemeester der gemeente Hontenisse.

5. Een kijkje vanaf de algemene begraafplaats in de richting van de Provinciale weg naar Hulst en de Oudelandse weg richting Hoek en Bosch. Het weeghuisje aan de losplaats Tasdijk van de tram Hulst-Walsoorden zal voor de ouderen niet vreemd zijn.

6. De markt te Kloosterzande richting Kruisweg. Men kon er rustig spelevaren. Links zien we het voormalige gemeentehuis, rechts het hotel "De Linde".

7. Dit is een varkenshok in nood op het Hof te Zandeplein. Rechts is nog even een stukje van de muziektent zichtbaar. Op de achtergrond het thans verdwenen huis van de heer Michiel Arendhals. Het plantsoentje, dat nogal hoog ligt, was afgezet met ijzergaas en hierin werden alle varkens geplaatst, die men op Kloosterzande en Groenendijk had kunnen redden. Daar moest de koningin toch even om lachen. Erg vet zijn ze er niet geworden, want er was niet veel eten voor de gasten.

8. Hoek Molenstraat richting Kruisweg. Op de hoek staat de woning van de heer P. Fassaert met schuur en stallen. Rechts de woning van de weduwe A. Polfliet- Buijsrogge, thans een moderne woning van de familie Vereecken.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek