Hoofdplaat in oude ansichten

Hoofdplaat in oude ansichten

Auteur
:   L.M. de Die
Gemeente
:   Oostburg
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4191-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Hoofdplaat in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Volgens een kaart van 1865, uitgegeven bij Hugo Suringar te Leeuwarden, was Hoofdplaat 1113 ha groot en had het 1375 inwoners. Hoofdplaat had de volgende gehuchten of buurten:

Nummer Een, Slijkplaat, Hoogeweg en Plaskreek.

De Hoofdplaatpolder zou voornamelijk zijn bedijkt uit het verdronken oud-Gaternisse. In het begin van de zeventiende eeuw was deze plaat zo vergroot, dat zij in 1624 door de Staten van Zeeland voor drieentwintig jaren werd verpacht. Maar voordat deze pacht om was, was er zoveel grondverlies dat de pachter zijn huur niet meer kon opbrengen. Toen is er door de Staten besloten het schor als onbruikbaar buiten de pacht te houden,

In 1699 werd door de Staten van Zeeland besloten deze weer aangegroeide schorren op 1 mei 1700 publiek te verkopen. Toen brak het verzet los; de erven van Jac. Cats, het gemeentebestuur van Biervliet, het college van het Vrije, de ambachtsheer van Breskens, de Algemene Staten van Holland, allen eisten ze deze gronden op als hun toekomende. Dit geharrewar heeft geduurd tot 31 augustus 1775; to en kwam men tot een vergelijk: het oostelijk deel of 3/5 kwam aan de provincie, en het andere deeI kwam aan de generaliteit. De Hogeweg was ongeveer de scheiding.

Op 2 maart 1781 is een gedeelte van de Hoofdplaatpolder verkocht en weI het gedeelte ten westen van het dorp. De weg van de Wilhelminapolderdijk naar de haven heette toen Veerweg, zo heette ook de weg van Sasput naar Calon. Kavell lag bij Nummer Een, ten noorden van de weg bij de sIuis. De kavels 1, 2, 3 en 5 werden gekocht door mr. J. en J. van Landegem, J.P. Lippens, J.M. Pierssens, J.P. van Waesberghe en P.P.L. Lippens, de kavels 4 en 8 (201 gemeten) door J. Geerloffs, P. van Goethem en P. Brand, de kavels 6 en 9 (203 gemeten) door M. en J. Tak en L. Buurman. Kavel 7 (101 gemeten) door S.H.S. den Hertog en kavellO (l00 gemeten) door J.R. Roohaert.

Ten oosten van het dorp werden de volgende kavels verkocht op 24 maart 1780: 1 aan J.B.D. van Vlissegem (109 gemeten), 2 aan Jac. Ritsaert (109 gemeten), 3 aan P.P. Lippens (109 gemeten), 4 aan J.F. de Milliano (120 gemeten), 5 aan J.J. Freijtag (120 gemeten), 6 aan Thon. Daneels (129 gemeten), 7 aan R. Maas (115 gerneten), 8 aan P. Fret (115 gemeten), 9 aan P. Caes (115 gemeten), 10 aan J. Mersen Gzn. (115 gemeten), 11, 12 en 14 aan President W. Schorer en 13 aan M. du Pon. Door de overstromingen, die de polder steeds kleiner maakten, hebben vele eigenaren hun gronden

zo spoedig mogelijk voor een zacht prijsje verkocht, omdat zij bang waren dat de gehele polder weer zou onderlopen, Degenen die deze gronden hebben gekocht - het was gokken zijn hierdoor rijk geworden.

Op 24 mei 1862 bracht koning Willem III een bezoek aan West-Zeeuws-Vlaanderen. De tocht begon bij Hoofdplaat waar de Koning omstreeks half tien met zijn stoomjacht aankwam, luid toegejuicht door de vele omstanders.

D. Bekaar, burgemeester van Hoofdplaat, Biervliet, IJzendijke en Waterlandkerkje, heette Zijne Majesteit hartelijk welkom en hij stelde hierna het gemeentebestuur voor dat bestond uit J.B. Temmerman, C.L. Ego, J.B. Bonte, de wethouders F.J. Antheunis en J.B. Tas, de raadsleden L.F. Wijffels en O.E. Boone en secretaris en ontvanger L. Pateer. Verder waren aanwezig: pastoor P.c. Tielens, predikant J.P.P. Clinge Doorenbos en de dijkgraaf van de Hoofdplaatpolder, Ch, Serrarens,

De Koning onderhield zich enige ogenblikken met verschillende aanwezigen waarna men instapte in de klaarstaande rijtuigen.

Het dorp was onder andere versierd met twee erebogen en sparregroen. Voor het wegrijden bestrooide hoofdonderwijzer

F.T. Luypen met enige van zijn leerlingen de weg met bloemen. Zijne Majesteit werd uitgeleide gedaan door een erewacht te paard, bestaande uit de volgende personen: kommandant I. de Blauwe, onderkommandant C.B. Temmerman en de leden A. Sturm, H. Temmerman, F. van Damme, P. van Belois, J.F. van Anne, P. de Bats, I. de Blauwe, C. Bruijsschaart, J. Cuvelier, C. van Daale, E. Dhooge, A. Dierx, J. Dierkx, M. Engels, L. Groosman, J.F. de Klerck, J. Meijers, F.B. Mollet, A. Porreij, B. Serie, C. Sturm, B. Tas, P. Tas, J. Tholens, P. Verdonck, A. Versluijs, J.B. van Waes, J.B. Walkiers en C. van Weijnsbergen. De eerste vier leden waren vaandeldragers. Hun kostuums bestonden uit zwarte jassen, witte broeken met oranje biezen en oranje strikken om de armen en om de petten. De paarden waren opgetuigd met bloemen en oranje. Als vaandels dienden vier Nederlandse vlaggen. (Naar: "Willem III in Zeeland" door M.F.J. de Stoppelaar en ,,24 mei 1862" door J.H. van Dale.)

Allen die mij foto's en gegevens verstrekten, zeg ik hierbij mijn hartelijke dank, van "Krabbe tot Krabbe". Zelf ben ik ook een geboren "Krabbe" en geen "errink"!

1. Ben zeer mooie foto van de Kersenlaan, genomen door de gekende fotograaf Van Overbeke. Wanneer deze foto is gemaakt, was helaas met te aehterhalen. Op de voorgrond twee bekende figuren uit die tijd: links, met zijden pet, S. Spinnewijn en reehts, met hoed, M.H. Hulmer, een vroegere veldwaehter van ,,'t durp". Let eens op de klederdraehten: de vrouwen met doddemutsjes, de jongens met hoedjes en de meisjes met grote sehorten.

2. Dit zijn leerlingen en leerkrachten van de openbare school in 1907. Op de bovenste rij, van links naar rechts: Louise Caseele, onbekend, L. Pielaet, Mar. en W. Clement en twee onbekenden. Op de tweede rij: onbekend, Em. van Waes, M. Mollet, Leo Martens, onbekend en Fr. Martens. Op de derde rij: Jul. Meiers, twee onbekenden, Hor. en B. Martens, Em. Mollet en twee onbekenden. Op de vierde rij: Cath. en J. Lensen, twee onbekenden, Fr. en Piet Dekker, twee onbekenden en Th. Simons. Op de vijfde rij: twee onbekenden, An. Lensen, onbekend, Em Langeraad, onbekend, Clem. en Cam. van Acker en Lena Lensen. Links staat hoofdonderwijzer Van der Hart en rechts onderwijzer Kuiper.

3. Leerlingen van de kleuterschool rond 1916. Op de bovenste rij, van links naar rechts: onbekend, EI. de Smit, Aug. van Acker, Marg. Martens, Ma, Cornelis, Ir. en M. Roegiers, Mar. Martens, Ir. Gemaert, AI. Scheepers, M. Suteijn, Cor. Marsilje en Joh, Spinnewijn. Zittend: Arth. Cammaert, Cam. Verstraete, Am. Lecluise, R. Langeraerd, onbekend, Leo Pielaet, twee onbekenden, De Smit, P. Cornelis, onbekend, Van Waes, Simons, Aug. Verzeele, Louise Sijnesael en Paulina Mollet.

4. Ook dit is verleden tijd te Hoofdplaat! Dit haventje is in 1969 afgedarnd. We zien hier het laatste beurtschip op Rotterdam, de "Adriana Pieternella" van Jillis de Koster. Op Rotterdam voer ook nog de "Zelandia" van Ch. Bondewel. Op Middelburg voeren onder andere de "Stella Maris" van Bart Weijne en de "Zelandia" van Marien Clement. Hoofdplaat heeft vele schippersfamilies voortgebracht: de Van Leuvens, de Kamps, de Gosseijes, de De Kosters, de Bootsgezels, de De Jonges en de Den Outers. Van deze laatste familie was Pieter, met zijn klipper "Rival", zeer bekend.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek