Hooge en Lage Mierde in oude ansichten

Hooge en Lage Mierde in oude ansichten

Auteur
:   M.E.J. Rijken en J.F. Boerjan
Gemeente
:   Reusel
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2870-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Hooge en Lage Mierde in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Of schoon rond de eeuwwisseling de dorpen hier in de Kempen allemaal eenzelfde beeld gaven, mogen wij misschien zeggen dat, hoewel na de jaren vijftig vele dorpen een grote verandering hebben ondergaan, Hooge en Lage Mierde en Hulsel ergens het meest karakteristieke van deze streek, het landelijke hebben behouden.

De tot een gemeente samengevoegde kerkdorpen zijn eeuwen1ang afzonderlijk bevoogd geweest door eerwaarde heren, die onderling nogal eens ruzie hadden. Hulse1, het oudste van de drie (het wordt reeds in 710 vernoemd onder de naam Hulislaum), werd kerkelijk bestuurd door de abdij van St. Truiden en vanaf 1780 waren er steeds priesters van het bisdom Den Bosch. Hooge en Lage Mierde werden oorspronke1ijk bediend door een pater (om beurten een priester uit Postel en Averbode) die zijn pastorie had op Kuilenrode. Maar in latere tijden boterde het tussen Hooge en Lage Mierde niet best meer: de abten van Postel en Averbode kregen ruzie over het zogenaamde begevingsrecht (recht om pastoors te mogen benoemen). In 1520 volgde de definitieve kerkelijke scheiding en kreeg Lage Mierde voortaan priesters uit Postel en Hooge Mierde uit Averbode.

De dorpen waren in eerste instantie afhankelijk van de landbouw die op zeer primitieve wijze bedreven werd op de ontgonnen heideve1den. De opkomst van kleine sigarenfabriekjes, na 1880, bracht voor ve1e boerenzoons iets verbetering in hun dageliiks bestaan. (De verdiensten lagen rond f 3,50 per week.)

Ook de uitvinding van kunstmest en het werk van de boerenorganisaties brachten verbetering en meer welvaart.

Door de geisoleerde ligging van onze gemeente tegen de Belgische grens en ver verwijderd van de "grote steden" waren de dorpen op zichzelf aangewezen. Men yond er dan ook bakkers, huisslagers, schoenmakers, wagenmakers, kleermakers, metselaars, schilders, smeden en thuiswerkers. Om de streek uit haar iso1ement te verlossen werd in 1897 de weg van Reusel, Hooge Mierde, Lage Mierde naar Hilvarenbeek verhard. De weg voerde en voert nog door een prachtig natuurgebied, met heidevelden, vennen en fraaie bospartijen. Een groot gedeelte van dit natuurgebied werd in 1895 verkocht aan de verzekeringsmaatschappij "De Utrecht".

In de v66r u liggende serie foto's en ansichten hebben wij getracht een beeld te geven van onze dorpen tussen 1890 en 1935, a1 weten wij dat dit maar een greep is. Er waren weinig ansichten - welke fotograaf zag daar destijds zijn brood in! ! ! -. Daarom moest het worden aangevuld met foto's uit verzamelingen van particulieren, boeiende en interessante plaatjes, die een goed beeld van de tijd geven. Ondanks al onze pogingen om in de beschrijving zo juist en volle dig mogelijk te zijn, zijn wij ons welbewust van de le em ten die er in voorkomen. Wij houden ons gaarne voor op- of aanmerkingen aanbevolen.

Tot slot willen wij al degenen die meewerkten om deze uitgave mogelijk te maken hartelijk dankzeggen.

1. We beginnen onze tocht door de gemeente in Lage Mierde. Hier zien we de fraaie herberg op het Dorpsplein, met op de achtergrond de kerk met stompe toren. Geheel links is nog gedeeltelijk het dak van het oude gemeentehuis zichtbaar.

2. De kerk en pastorie gezien vanaf de Draaiboom in 1905. Rechts het sigarenfabriekje van Driekske Maas. Als bijzonderheid mag opgemerkt worden dat er toen reeds fietsen waren, die aileen maar door de mannen bereden mochten worden; voor vrouwen was het verboden.

Dorpsgezlcht te Lage Mierde.

3. Het dorpsbeeld van Lage Mierde onderging in 1911 een drastische verandering omdat de stompe toren van de kerk werd veranderd in een hoge toren met bovenop de "knop". Dit zou zo blijven tot 1935, toen de "knop" verdween en er een spits vangemaakt werd.

4. Op deze foto uit 1909 zien we op de onderste rij met lei Wout de Bruyn. Zittend van links naar reehts: Kees van Dooren, Piet van Dooren, Hubert Maas, Leo Maas, Nol Panken en Frans Veron. Staand naast bovenmeester Christiaans:Harrie Vromans, Andre van Eindhoven, Jan Wetten, Toon Verbaandert, Toon Kerkhofs, Janus Kerkhofs, Piet Adams, Janus Gijsbers, Jan Vermeulen, Harrie Maas en meester Van Gisbergen (nit Hooge Mierde). Derde rij: Harrie Swaanen, Kees Maas, Janus Vromans, Antoon Verhagen, Janus Timmermans, Antoon v.d. Aa, Jan Peys, Frans Wetten en Toon Huybregts. Vierde rij:

Janus Adams, Peerke Peys, Jan Laureys, Wout v.d. Aa, Sjefke Diepens, ? de Kort, Willem Wetten, Jos Maas, Gust Huybregts en Christ Vermeulen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek