COVID-19 UPDATE : I.v.m met het Corona virus kan het zijn dat de levering van de Ansichtenboekjes vertraging oploopt. Het is nog steeds mogelijk om het boekje van het dorp of de stad van uw keuze te bestellen. We hebben een groot aantal boekjes op voorraad en deze kunnen direct geleverd worden. Echter boekjes die niet op voorraad zijn worden op dit moment tijdelijk niet gedrukt. Zodra onze drukker weer gaat produceren zullen we deze boekjes alsnog leveren. Houdt u dus rekening met langere levertijden dan er nu op de site vermeld staan. Wij hopen op uw begrip voor deze uitzonderlijke situatie.
Hoogerheide en Woensdrecht in oude ansichten

Hoogerheide en Woensdrecht in oude ansichten

Auteur
:   H. Jacobs en L.W. Lijmbach
Gemeente
:   Woensdrecht
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3799-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Hoogerheide en Woensdrecht in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Dorpziehi, Woens rech i

30. We gaan weer de Dorpsstraat in en aan de rechterkant zien we het door de familie Jacobs gebouwde woonhuis, dat nog vrij goed in deze stijl is bewaard gebleven. Tegenover de uitmonding van de Rijzendeweg staat,naast nummer 109, nog steeds de fraaie boom.

Oudbeid in Woensdrecbt.

31. We gaan de Rijzendeweg op waar, halverwege de helling, een nieuwe kleuterschool is gebouwd. Op de algemene begraafplaats achter deze school heeft de zogenaamde "Stompe Toren" gestaan. Deze toren behoorde bij de kerk welke hier destijds stond. De kerk is in de Spaanse tijd zwaar beschadigd en later door de hervormde gemeente in gebruik genom en. Van lieverlede raakte het kerkje in verval en is omstreeks 1850 gesloopt. De toren b1eef echter vrij staan en was een baken in de verre omtrek. Bij de beschieting tijdens de slag om W oensdrecht in oktober 1944 werd de toren totaal vernield.

32. Gaan we verder de Rijzendeweg op tot het hoogste punt, dan heeft men van daaruit een prachtig uitzicht op de zogenaamde Brabantse Wal: de beboste scheiding tussen het Zeeuwse kleigebied en de Brabantse zandgronden. In westelijke richting zien we de spoorlijn. Sedert 1890 stond hier tot 1944 het station. Het was een station volgens het geijkte N.S. model voor kleinere plaatsen. In 1944 is ook dit gebouw verwoest. Het emplacement bleef nog tot 1970 in gebruik als goederenlosplaats.

33. Vanaf de Rijzendeweg kijkend naar het noorden, ontwaart men bij he1der weer het Sche1destrand. Omstreeks 1932 is op dit duinterrein door de gemeente een bassin gegraYen, zodat men steeds een zwemgelegenheid had. Het strand bad werd aardig opgezet en was gedurende enke1e jaren een drukke bedoening; zelfs de spoorwegen had den er een aparte halteplaats inge1ast. Tijdens de oorlogsjaren werd het gebied tot verboden terrein verklaard en werden de opstallen zodanig verwaarloosd en vernield, dat na de bevrijding geen exploitatie in de oude vorm meer mogelijk was.

j

34. De rooms-katholieke kerk in Woensdrecht werd omstreeks 1890 gebouwd nadat de dorpsbewoners middels een "schisma" hun zelfstandigheid als parochie bij de bisschop van Breda hadden afgedwongen. Aanvankelijk was de kerk dan ook eigendom van de "Vereniging tot Oprichting van een R.K. Kerk in het dorp Woensdrecht". Nadat het kerkgebouw aan het bisdom was overgedragen, werd de zelfstandige parochie erkend en werd monseigneur J. van Mens de eerste pastoor. Deze heeft zeer veel gedaan voor de opbouw van de dorpsgemeenschap. Hij bouwde zelf een pastorie en een harmoniezaal.1 l II Ii

.j

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek