Hoogeveen in oude ansichten

Hoogeveen in oude ansichten

Auteur
:   A. Doedens
Gemeente
:   Hoogeveen
Provincie
:   Drenthe
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3800-0
Pagina's
:   120
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Hoogeveen in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Heegeveen

in oude ansichten

Foro's geselecteerd en van tekst voorzien door B.H. van Herksen, D.A. Masselink en A.R. Strijker

ZALTBOMMEL

In deze uitgave ook afbeeldingen van Noordsche Schut, Hollandsche Veld en Elim.

W~OEN

OEKJE

ISBN1 0: 90 288 3800 7 ISBNI3: 978 90 288 3800 0

© 1979 Europese Bibliotheek - Zaltbommel

© 2009 Reproductie van de vierde druk uit 1999

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/ of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zander voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Europese Bibliotheek Postbus 49

5300 AA Zaltbommel telefoon: 0418 513144 fax: 0418 515515

e-mail: publisher@eurobib.nl

INLEIDING

Hoogeveen, veenkolonie van origine

Bij het ontstaan en de ontwikkeling van Hoogeveen als veenkolonie hebben het huis Van Echten en het huis te Echten - de familie Van Echten en hun havezate - een belangrijke ro1 gespeeld.

De Van Echtens hebben, na eeuwen en eeuwen, hun huis ver1aten. De aloude havezate wordt een instituut. Er is verbouwd en gebroken. Tuinen en park en herbergen nog planten, die de bioloog thuisbrengt in de "stinsenflora", planten die lang geleden door de kapelaans werden meegenomen uit de kloostertuinen. In het park staan nog enkele coniferen, die kenmerkend zijn voor die oude tijd; er groeien nog enkele plantensoorten die in Drenthe en Nederland zeer zeldzaam zijn geworden.

Maar de Van Echtens hebben hun stamslot verlaten en spoedig zuilen nu ook die planten en bomen zijn verdwenen. Misschien zullen dan nog een paar stukken grijze muur van de oude kapel van het huis herinneren aan het grote verleden van de havezate, zoals de foto's in dit boekje dat doen aan de verdwenen veenkolonie Hoogeveen. De foto's stammen uit de enorme verzameling ansichtkaarten van mevrouw Huizing-Sieders te Hoogeveen. Deze coilectie wordt, in gedeelten, permanent tentoongesteld in het Hoogeveens Museum Venendal, nadat ze in 1977 aan het museum is geschonken.

1. Het huis te Echtcn, toen het nag werd bewoond door een Van Holthe tot Echten, die burgerneester was van de gemeente Ruinen.

2. Een der monumentale schouwen, kenmerkend voor het interieur van de oude havezate.

3. De Echtense compagnie of de Compagnie van 5000 morgen was de maatschappij die onder leiding van jonkheer Rudolf van Echten de ontvening heeft aangepakt van de ruim 5000 hectare heide, veen en moeras, die in 1625 het gebied van de gemeente Hoogeveen vormden.

4. Huis van de Compagnie aan de Hoofdstraat, waarin de rentmeester woonde en waarin de hoofdparticipanten en de participanten en later ook de gemeenteraad vergaderden, en de deur van de hoofdingang van dit huis, dat heeft gestaan waar men nu de Hema en De Boers supermarkt vindt.

5. Turf graven; het gehele gebied van de compagnie is, zander hulp van machines, geheel met handkracht ontveend. Een nieuwe kavel zal worden aangepakt.

6. Hotel Rernrnelt van Trappen, het tegenwoordige pand Hoofdstraat 148 (zaadhandel Van der Wal). De gerneente kocht dit pand in februari 1867 en liet het verbouwen tot gerneentehuis. Het deed dienst tot rnei 1940, toen het gebouw op het Raadhuisplein in gebruik werd genornen. De Zwolsche Stoornbootrnaatschappij, waarvan Van Trappen zich directeur noemde, onderhield een diligencedienst van Hoogeveen naar Meppel, waar men aansluiting had op de boot die via Zwolle naar Amsterdam ging. De diligence vertrok 's morgens om drie uur!

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek