Hoogeveen in oude ansichten

Hoogeveen in oude ansichten

Auteur
:   A. Doedens
Gemeente
:   Hoogeveen
Provincie
:   Drenthe
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3800-0
Pagina's
:   120
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Hoogeveen in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

17. In 1925 werd vanaf het oosteinde van Het Haagje in noordelijke richting het "Omkanaal" gegraven. Op de hoek van Het Haagje en het Omkanaal (nu de Kanaalweg) lag de laatste scheepswerf van Hoogeveen. Deze werf werd eerst gedreven door de firma Eikelboom en Scholten, daarna door de heer G. Scholten aileen. Het Omkanaal werd gedempt in 1976.

18. De Alteveerstraat, vroeger streek De Slood.

Gezicht vanaf het Kruis op de Alteveerstraat in 1901. Links op de voorgrond het huis met de duivengaten. Rechts een tuintje aan de waterkant.

19. Hetzelfde punt dertig jaar later. Druk verkeer met melkschuiten ("bokken") met de melkbussen, de "pullen", erop en andere schepen.

20. Aan de Alteveerstraat westzijde: de "Klunderenberg", de boerderij van de familie Bruins Slot, thans het zakenpand van de firma Jonkman, "Pendant".

.Boterfabrie~

21. Alteveerstraat westzijde: ,,'t botterfabriek", zoa1s dat er uitzag in 1906. In die tijd was het een ongewone gebeurtenis, wanneer men op de foto kwarn.

, ~

~. ~

.11 ~

~

;;

..;

~ ::;

~ tg. E. Z" 'e~s ,ZD. Hooge .eenĀ·

loot. Hooqeceen.

22. Streek De Slood ter hoogte van de boterfabriek, in de riehting van het Kruis, in 1902.

23. Een "ereboog" aan de Alteveerstraat in 1935, toen ter ge1egenheid van het koninginnefeest "De Nevelhekse" werd opgevoerd. Achter de boog het brugje, waarvanaf de vorige foto werd genom en.

24. Alteveerstraat oostzijde. Deze woningen stonden in 1910 naast het huis met de duivengaten (links nog te zien). Te herkennen zijn melkhandelaar Jan Brons (voor het paard) en kleermaker J. Winter sr. (met wandelstok, voor zijn deur). Rechts de deur van de "scheerwinkel" van De Bruin. Deze barbier stand bekend onder zijn bijnaam "de balsem ", naar het stopwoord dat hij altijd gebruikte als een klant een schram van het mes kreeg.

25. De Schutstraat. Vroeger aan de noordzijdc de streek Het Schut, aan de zuidzijde de Molendijk.

Hier kijkt u vanaf het Kruis in westelijke richting op de Schutstraat en de Zuidwoldigerbrug. Voor de brug een "snikke" - een klein vaartuig yo or personen- en vrachtvervoer - van beurtschipper Van Dalen. Hij woonde in het huis met de duivengaten en onderhield op marktdagen een beurtveerdienst tussen Hoogeveen en Meppel.

~(Schut.) te HOOGEYEEN.

26. Weer de Zuidwoldigerbrug. Links achter de bornen drogisterij Gijsbert Houwer. Het pand is nu geheel gerestaureerd (drogisterij De Vroorne). VOGI de wal een 12-tons ijzeren bok. Foto ornstreeks 1913.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek