Hoogeveen in oude ansichten

Hoogeveen in oude ansichten

Auteur
:   A. Doedens
Gemeente
:   Hoogeveen
Provincie
:   Drenthe
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3800-0
Pagina's
:   120
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Hoogeveen in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

27. De Schutstraat vanaf het Kruis in westelijke richting. Links op de voorgrond een gel aden snikke. Het lossen is beg onnen (1906).

28. Een ongeladen turfsehip vaart "op" en passeert de Zuidwoldigerbrug.

29. De noordkant van de Sehutstraat, gezien in de riehting van het Kruis. Waar links op de voorgrond de houten poort is te zien, Iigt nu de Reviusweg.

>chutslree~ te Koogeueen

J

30. Weer de Schutstraat noordzijde. Links het cafe "Paul Kruger" (nu rnuziekhuis Noel). Achter het brugje - de "Kistenvonder" - bakkerij Will em Masselink, nu de bakkerij en bro odfabriek van Bramer en Broekema,

31. De Schutstraat zuidzijde, Geheel links, op de hoek met de Alteveerstraat, cafe Winkel, dan het woonhuis met winkel van Marcus van Rhijn (koloniale waren), bakkerij Van Setten en het "Veerhuis", het schipperscafe van moeder Rieke ter Steege.

32. De Schutstraat zuidzijde. Links gebouw "Irene" (voor christelijke belangen) nog in volle glorie. Het hoge en brede pand rechts is het huis van de vervener J. Bruins Slot (thans Eshuis, elektra).

Veenesluis te

HOOGEYEEX.

33. Aan het westeinde van de Schutstraat, waar nu het viaduct ligt, lag de Veenesluis, hier gezien vanuit het oosten in 1907.

f?oogeveen

34. De Veenesluis, nu gezien vanuit het westen in 1902.

HOOGEVEE

Streek de HiJlzer'l Oost en West ziide

35. De Hoofdstraat, vroeger streek De Huizen.

Gezieht op de Hoofdstraat vanaf de Zuidersehebrug, in noordelijke richting, in 1909. Reehts onder een stukje van de opengedraaide trambrug.

36. De westzijde van de Hoofdstraat ornstreeks 1900. Het huis met het balk on is hotel Ogterop, daarachter (met lantaarns en klok) het gemeentehuis, nu zaadhandel Van der WaJ.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek