Hoogezand-Sappemeer in oude ansichten deel 1

Hoogezand-Sappemeer in oude ansichten deel 1

Auteur
:   A.M. Schiltkamp
Gemeente
:   Hoogezand-Sappemeer
Provincie
:   Groningen
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3802-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Hoogezand-Sappemeer in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

IN LEIDING

Om u oud Hoogezand-Sappemeer in herinnering te brengen, is vrijwel uitsluitend gebruik gemaakt van ansichtkaarten van voor de Eerste Wereldoor log. Het is een greep uit mijn eigen verzameling, waarbij is getracht zoveel mogelijk reeds in bestaande boekwerken opgenomen afbeeldingen niet weer op te nemen. De kaarten zijn voornamelijk gerangschikt van west naar oost en van noord naar zuid, waardoor de indruk wordt verkregen, dat men een reis door de gerneente maakt. De onderschriften zijn eenvoudig gehouden en dienen meer ter orientering. De afbeeldingen moeten het uiteindelijk doen. In verband met de samenvoeging in 1949 is de gemeente als een geheel beschouwd, al was dat ten tijde van de foto's nog niet het geval. Om een idee te krijgen van de grootte der gemeente kan vermeld worden, dat het inwonertal op 1 januari 1900 16.305 zielen bedroeg, dus ongeveerde helft van het huidige aantal. Aangezien de plaats nog jong is, nl. van na 1628, zijn hier geen oude, monument ale bouwwerken. De meeste bedrijvigheid speelde zich af rand de kanalen en dan voora1 bij de s1uizen en bruggen. U zu1t dan ook op de meeste kaarten deze objecten tegenkomen. Hoe het leefklimaat hier ter plaatse in die tijd was, is het best weergegeven in de tekst van een berichtje, dat ik op de achterzijde van een kaart aantrof. Een schippersvrouw schreef

op I juli 1909 aan haar nichtjes te Terneuzen onder andere het volgende:

Martenshoek den l. 7.09.

Geachte nichtjes

Hiernevens zend ik jelui een ansicht van deze omstreken, het is niet vee! moois, 't is hier toch niet veel bijzonders. De hoofdzaak dat je hier ziet, is dronken menschen vechtpartijen en stinkend water dus niet vee! moois. Maar ik heb me toch hier we! geamuseerd want passeerde dinsdag en woensdag was de koningin moeder en de Prins in de stad om de nieuwe Academie in te wijden die voor twee jaar afgebrand is. Dat was prachtig mooi!

Met "dronken menschen" zal ze de scheepsjagers bedoeld hebben, want voor hen was Martenshoek een knooppunt. Ook de vechtpartijen waren meesta1 een gevo1g van onder1inge ruzies tussen de scheepsjagers. Dit is nu allemaal verdwenen. Het stinkend water is er echter nog steeds, doch zoals het zich 1aat aanzien, za1 ook dit binnenkort geschiedenis zijn. Mijn dank voor allen die me met raad en daad terzijde hebben gestaan.

1. Ook zestig jaar geleden haalde men de plaatsnamen door elkaar. Of is dit een voorbode van de samenvoeging van 1949. Hier het hotel Faber en het postkantoor, gevat in een zwierige S van Sappemeer.

2. De Bouwmansklap over het Winschoterdiep te Westerbroek is in 1866 gebouwd. In de boeken van het waterschap heet de brug Zuiderklap. De bevolking echter gar er de naam Bouwmansklap aan. Tegenover de brug woonde nl. een zekere Bouwman in een boerderij (met verkoop van sterke drank). In 1913 is deze houten ophaalbrug vervangen door een draaibrug. De naam bleef echter onveranderd. Op de voorgrond ziet men een schip voor de wal van de scheepswerf Ferus Srnit liggen. De brug ontsloot de "madelanden". Deze stonden 's winters onder water, zoals op de foto nog is te zien.

r

-Oroeten uit Hoogezan(j "'

3. Het W. A. Scholten's concern te Foxhol in de twintiger jaren. Schepen waren toen nog het voornaamste transportmiddel. Door de fabricage van aardappelmeel kwamen er veel eiwitten inhet afvalwater, die het bekende witte schuim op het water veroorzaakten.

4. Waar nu de rubberfabriek Trelleborg staat, stond vroeger de meelfabriek van Reinders. De fabriek is omstreeks 1900 ges1oopt. Deze stond toen nog in de gemeente S1ochteren. De grens liep nl. daar ter p1aatse midden door het Winschoterdiep. Bij het graven van het nieuwe kanaal is dit gedeelte bij Hoogezand gevoegd.

Martensltoek,

Urtgave van Smit's Hock- C'" l'apicrh. Iloogczand.

5. Zoals uit deze foto blijkt, had omstreeks 1900 de zeilvaart nog weI wat in de melk te brokkelen. Deze foto is van de Werfkade, op de p1aats waar nu de kantoren met waning van Bodewes Scheepswerven is gevestigd. Het tweede schip is de Wienke Wijnandus. Dit schip werd op een vrijdag te water gelaten en is op een vrijdag het zeegat uitgevaren. Nadien heeft men nimmer meer iets van het schip vernomen. Het is op zijn eerste reis met man en muis vergaan.

--- ' .. ---

~;~f~;;~~~~~_c

r* Sme~~d-:,-~ ,M.4:-lQ'~_~HQBK.

-- _ ..... .,;;....-. ~ -~. ....---:- '. - - ..

6. De sluis te Martenshoek is altijd een druk punt geweest. Vroeger waren hier ook reeds veel industrieen gevestigd. Ook de scheepvaart bracht veel drukte met zich mee. Op deze foto kijkt men in de richting van Foxham. Dat het water al zo'n vijfenzestigjaar geleden niet al te schoon was, is duidelijk zichtbaar. Links kan men nog het bruggetje over de Molensloot zien.

7. Martenshoek, thans de Meint Veningastraat. Ook toen lagen er reeds ankers, evenals thans. Op deze foto liggen ze echter voor het pand, dat thans bewoond wordt door de familie Uildriks. In het pand ernaast woont nu G. Bodewes. Daar was toen een zeilmakerij-touwslagerij en masten blokmakerij gevestigd. In het derde huis van links is thans de zaak van Lahpor gevestigd.

Hoogezand

8. Zo voeren de zeilschepen in het begin van deze eeuw door het Winschoterdiep. Hier een turfschip op weg naar Groningen. De weg links was de Verlengde Hoofdstraat en rechts de Brugstraat. De gebouwen geheel rechts behoren tot de strokartonfabriek Beukema. De foto is omstreeks 1912 genomen.

l:i g. J. J. <medes, BO()~f-'za[ L

9. De ingang van het Kieldiep in 1900. 11 spret was er to en op de kanalen. Van hieruit werden tochten op de schaats ondernomen naar Spijkerboor, een afstand van vierentwintig kilometer heen en terug.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek