Hoogezand-Sappemeer in oude ansichten deel 2

Hoogezand-Sappemeer in oude ansichten deel 2

Auteur
:   A.M. Schiltkamp
Gemeente
:   Hoogezand-Sappemeer
Provincie
:   Groningen
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3803-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Hoogezand-Sappemeer in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

IN LEIDING

Na het succes van het eerste deel van "HoogezandSappemeer in oude ansichten" heb ik een tweede serie uit mijn verzameling bijeengezocht. De animo voor oude ansichtkaarten blijkt nog steeds groeiende te zijn. Niet aileen de oudere ingezetenen en degenen die van hier geboortig ziin, maar ook de nieuwelingen hebben er veel interesse voor. Ook zij willen weten hoe hun huidige woonomgeving er zo'n vijftig tot honderd jaar geleden uitzag, Bij de eerste uitgave heb ik een groot aantal positieve reacties gehad. Niet aileen uit de plaats zelf, maar zelfs vanuit Nieuw Zeeland.

Voor dit deel zijn geen afbeeldingen genomen die voorkomen in boekwerken die de laatste jaren zijn verschenen. Er is geen rekening gehouden met foto's

die in boekwerken voorkomen die als antiquarisch kunnen worden aangemerkt. Ten aanzien van de rangschikking is een andere methode gevolgd dan bij het eerste deel. De afbeeldingen zijn nu alfabetisch gerangschikt naar de huidige straatnaam, al is deze huidige naam ook niet altijd in het onderschrift vermeld. Debeschrijving van de kaarten is eenvoudig gehouden, waarbij er van is uitgegaan, dat men zich kan orienteren ten aanzien van de plaats waar de fotograaf indertijd stond en in welke richting de foto is genomen. Rest nog mijn dank uit te spreken voor degenen, die de mij ontbrekende kennis hebben aangevuld. Ik hoop dan ook dat, evenals dit met het eerste deel het geval was, weer velen plezier mogen beleven aan deze nieuwe uitgave.

HOOGEZAND. KIELDIEP.

1. Een foto van het Kieldiep, genornen vanaf de brug in de Burgerneester Van Royenstraat. De bornen links staan voor de boerderij van Freerk ten Kate. Thans is hierin de eernentindustrie van Pronk gevestigd, Op het land daaraehter, tot aan de spoorbaan in de verte, staan nu de woningen van het plan "Spoorstraat-Kieldiep". Ret voetpad reehts is het Atlantapad, genoernd naar de aldaar in 1917 gestiehte kantoorboekenfabriek. Ret pad is nagenoeg geheel verdwenen. Er staat nu nog sleehts een woning.

qroet uit Kalkwijk

2. Ret gehee1 verdwenen bee1d uit 1903 van het Kalkwijksterdiep nabij de uitrnonding in het Winschoterdiep. Beide kana1en zijn in 1969 gedernpt. Geen van de op deze foto voorkornende gebouwen staat er nog. Thans heet deze straat de Beukernastraat. Ongeveer achter de bakkerskar staat nu de Baptistenkerk.

-. ...

tg. B. Lutacher, :J!'P0llez ?? nd.

Groeten uit HOOGEZAND.

3. Nog een foto van hetzeltde gedeelte van het Kalkwijksterdiep, maar nu genomen vanaf de zogenaamde "Gepkesdraai" in zuidelijke richting. Links was to en de "Fabriekskade" met de door Roelof Hooites en Jacob Jans Beukema in 1871 gestichte "Stoomstroopapierfabriek". In het huis rechts van de galanteriewinkel van Blik zat een gevelsteen met het opschrift "KYCK INDE LANGEHUYSTERWYCK ANNO 1652". De herkomst van deze steen is niet bekend. Ook hier zijn aile huizen na dedemping van het diep vervangen door nieuwe.

Gezicht op Borgercompagnie.

4. Gezicht op het Borgereompagniesterdiep vanaf de Noorderstraat. Hoewel de foto reeds in 1909 is gemaakt, is er niet veel veranderd. De seheepswerf links, thans eigendom van de heer Wolthuis, staat er nog, maar de daaraehter gelegen houtstek van Maathuis is verdwenen. Ook het brugwachtershuisje met de brug over het Winschoterdiep, waarvan nog het remmingswerk is te zien, is er met meer. Geheel reehts zien we de kruidenierszaak van Dijkhuis.

GROET UIT SAPPEMEER. GEZICHT 80RGERCOMPAGNIESTERSTRAAT.

5. De Borgercompagniesterstraat vanaf garage "Roggen" in noordelijke richting gezien. Rechts staat een loods van de houtstek van Maathuis. Aileen de woning, gebouwd in 1879, voor deze loods staat er nog en wordt sinds 1925 bewoond door de familie Van der Meu1en. Als wegverharding werd toen vee1a1 steens1ag of grind toegepast. De voetpaden waren van rode baksteen.

l:itf{3'·e )1. Roukos Hoek en Papierhandel

_ tation (Oost) en Station's Koffichuis

rzJ: AI- ~

6. Het Station's Koffiehuis met rechts het station Sapperneer-Oost, dat enkele jaren geleden is afgebroken. Hoewel de familie Deiman het cafe onlangs heeft verkocht, zal het cafe bedrijf er wel worden gehandhaafd,

Groet uit Kielwindeweer.

7. De voetdraaibrug bij de gereformeerde school te Kiel-Windeweer. Links is de Dorpskade, thans de Pieter Venemakade en aan de andere kant van het kanaal de Dorpsstraat. Beide wegen waren nog onverhard op een ongeveer vijftig centimeter breed stenen voetpaadje na, midden over de Dorpsstraat. Let ook op de gesnoeide lindebomen, hetgeen toen gebruikelijk was.

Groeten~ uit Kiel-Windeweer Ger: Pastorie

8. Een foto van de Pieter Venemakade te Kiel-Windeweer nabij de gereformeerde kerk. Deze in 1858 gestichte kerk is geheel Iinks nog gedeeltelijk te zien. De woning ernaast is de pastorie met daarnaast de boerderij van de familie Oldenziel.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek