Hoogkarspel in oude ansichten

Hoogkarspel in oude ansichten

Auteur
:   G. Stapel
Gemeente
:   Drechterland
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3804-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Hoogkarspel in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

10. Feest in het dorp in verband met het vijfentwintigjarig jubileum van koningin Wilhelmina. Het gehele dorp was toen versierd. Hier op de foto ziet u de feestcommissie met van links naar rechts staande: W. Smit, meester Spigt, V. Schermer, Gulian Brander, mejuffrouw Steuvoer, meester Hylkema, C. Kager, P. Kramer, Joris van Kampen, meester Van Pelt en me ester Koopman. Zittend: mejuffrouw Zondervan, notaris Koerman, P. Stapel, burgemeester Brander, D. Beemster, J. Meschaert, meester Maas en mejuffrouw Ruiter.

oity." M. Kool. Hoc, a.spet. N e. 9155

HOOG KA..RSPEL.

11. We bekijken <lit punt vanaf het oosten en zien links de boerderij van Piet de Vries, daartegenover het huis van de familie Versteege. Ret huis daarvoor was van de familie Smallegange en daarnaast de boerderij van D. Brander; later (in de oorlogsjaren) woonde daar Nico Zwagerman. Dit huis was in die moeilijke dagen zeer bekend omdat in de hongerwinter vele mensen uit vele plaatsen, vooral Amsterdammers, hier bleven overnachten, wanneer zij met de fiets of met een handkar hier kwamen om nog wat eten op te scharrelen. In 1951 werd deze boerenplaats afgebroken. Hier staan nu de woningen van P. Reus-Vertelman en J. Reus-Schipper.

12. Op deze kaart van rond 1914 zien we de tramrails nog liggen. De jongetjes links zijn:

Jan Zeijlemaker met zijn hond, Klaas Stapel en Cor Keersemaker. Het huis reehts was van de familie Cornelia Keersemaker die daar een timmerzaak had. Kees Keersemaker was voor velen nog "de barbier"; het knippen en seheren yond 's avonds plaats onder een praatje en rokertje in de timmerwinkel. Later heeft hij het bedrijf overgedaan aan zijn sehoonzoon Dirk Appel. Nu is het de zaak van Bram Molenaar.

13. De kaasfabriek van Hoogkarspel werd opgerieht op 1 augustus 1890 door Dirk Visser, Jan de Jong, Jan van Kampen, Dirk Sehoenmaker en Dirk Brander Tzn. die samen zeventig koeien hadden. Direeteur was D. Brander (van 1890 tot 1918). Tot het oorlogsjaar 1942 he eft de fabriek volop gedraaid en in de bezetting heeft de fabriek gediend als gaarkeuken. In maart 1946 werd het werk weer hervat en bleef de fabriek in bedrijf tot mei 1956. In 1957 werd zij verkoeht aan Piet Koper die er een brandstoffenzaak in vestigde. Deze fabriek heeft hij in 1965 gesloopt en op die plaats staat thans een modern tankstation met garage. Op de foto zien we enige werknemers van de kaasfabriek, onder anderen van links naar reehts: Grietje Haker-Bruin met doehter Grietje, Simon Vlam, Piet Bakker, Dirk Haker (man met witte jas) en Broer Prins. Het jongetje naast de boom reehts is C. Keersemaker, dan Jan Zeylemaker, geheel reehts Freek Appel, op de aehtergrond Marie Vleesch-Dubois en Freek Brouwer.

(gezichl ~oogkarspel.

11:

14. Alles wat u op deze foto uit 1900 ziet behoort tot het verleden. Hier zien wij Piet Leeuwerik de melkventer met zijn handkar rijdend op de tramrails. Rechts van deze kaart het boerenhuis van de familie Klein-Smit die er een manufacturenzaak in had. De vrouw in het wit is Leentje Hoek-Spaans. Deze boerderij is omstreeks 1916 gesloopt en er zijn twee nieuwe woningen voor in de plaats gekomen. Deze woningen werden gebouwd in opdracht van G. Vet en Floris Verweij. Thans wonen er S. Korver en Piet Visser Czn,

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek