Hoogkarspel in oude ansichten

Hoogkarspel in oude ansichten

Auteur
:   G. Stapel
Gemeente
:   Drechterland
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3804-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Hoogkarspel in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

20. Dit is ons voormalige gemeentehuis! De open bare school met onderwijzerswoning werd gebouwd in 1829. Boven de school was het gemeentehuis met de raadzaal, de trouwzaal en de secretarie. Omstreeks 1931 is de school opgeheven en werd toen gehee1 als gemeentehuis gebruikt compleet met gevangeniscellen. Later werd de onderwijzerswaning gesloopt. Op 28 april 1956 is het gemeentehuis afgebrand, maar twee jaar later werd op dezelfde plaats het nieuwe gemeentehuis geopend.

21. Deze ansiehtkaart geeft een beeld van het Nutsgebouw in 1900. In die tijd woonde Klaas Koster er die er een wijn- en zaadhandel in uitoefende, later vestigde notaris Van Uven er zich. De notaris verkoeht het omstreeks 1913 aan het departement van de Maatsehappij tot Nut van 't Algemeen voor ongeveer f 5.000,-. Op de foto staan aehter het hek Klaas Koster en zijn echtgenote Ant Koster-de Jong, de man met het paard is G. Hellenberg, de man met de hoed op is Cees Bierhaalder reehts op de voorgrond (met witte blouse) staat Karel van Dijk, aehter Karel (met gestreept shirt) ziet u Arie Stapel, aehter deze Dirk Gorter Czn. en de man met de baard is Treese. Deze situatie behoort ook tot het verleden: het gebouw is gesloopt in mei 1970.

22. Dit was weI een van de mooiste plekjes van ons dorp: de hervormde kerk, de zogenaamde koepelkerk, met de "kerkebaan". In 1860 werd met de bouw begonnen en op 4 mei werd de eerste dienst gehouden. Sinds die tijd hebben ongeveer veertig dominees hier korte of 1angere tijd gediend. Na 1900 waren dat de dominees D. Buurma, G.D. Goedhuis, J. van Santen, W.A. Kastein, P.M. Mentzel, C. de Jong, W.R. van der Zee, P. Bij1eveld en de huidige predikant K.A. Reehorst. Achter deze kerk stond nog een aantal huisjes ten behoeve van de armen; die woonden dan "achter de kerk", De kerk werd in 1966 wegens bouwvalligheid afgebroken en moest plaats maken voor een moderne kerk. Achter de kerk is de pastorie gebouwd zodat de predikant nu "achter de kerk" woont.

Ullg. M. lool. Hocg,,,,,,1

Protestanten Kcrk. BOOG KAR PEL.

23. Links op de kaart nog een blik op de onderwijzerswoning die ook nog bewoond is geweest door de gemeentepolitie. Daarnaast was het loodgietersbedrijf van Kobus Truiens en van de firma J. Kunst, later de sigarenzaak en het timmerbedrijf van Jan Groot. Nu heeft Gerrit Hauwert er een modern winkelpand. Geheel reehts was de boerderij van Dirk Visser. Omstreeks 1925 werd hier de rooms-katholieke school ondergebraeht; ook werd het pand gebruikt als jeugdhuis. Aehter deze boerenplaats is de rooms-katholieke kerk met pastorie verrezen. De boerderij is afgebroken.

24. Gaande in oostelijke richting zien we hier links op de foto de fraaie boerderij van Hillebrand Schipper die in 1916 afbrandde en werd vervangen door een nieuwe, bewoond door Kl. Schipper en later door M. de Wit. Deze boerderij is inmiddels weer verdwenen om plaats te maken voor twee nieuwe huizen, bewoond door de families De Wit. Rechts de boerderij van Sijbrand Houten, die er een turfschuur naast liet zetten. Deze boerderij werd later bewoond door Jaap Ruitenberg en de familie Visser en is in 1955 afgebrand. Het witte huis rechts staat er nog steeds en is gebouwd door Houter, die er een timmerbedrijf vestigde. Later werd het bewoond door Gorter en Botman. Op de foto ziet u van links naar rechts onder anderen de heer en mevrouw Houter-Schekkerman, Riek en Hi! Noordeloos en twee timmerlieden van Houter.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek