Hoogkarspel in oude ansichten

Hoogkarspel in oude ansichten

Auteur
:   G. Stapel
Gemeente
:   Drechterland
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3804-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Hoogkarspel in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

30. De Nieuweweg in de herfst van 1923. Men ziet de praehtige bomenrij. Tussen de eerste en tweede boom poseren van links naar reehts: Geer Houten, Klaasje van Doomik, Jae. Jan Kok, Dirk de Groot, Maarten Zwagerman en Cor Kunst. Aehter hen staan Cor v.d. Oord en Piet Kunst.

31. Nogmaals de "Nieuweweg". De smalle slootjes aan beide zijden zijn gedempt en de leuke bruggetje zijn verdwenen. AIleen de iepebomen staan er nog, die eehter later door iepziekte moesten worden gerooid. De Nieuweweg is hier al bijna volgebouwd met woningen. Op de foto ziet u van links naar rechts: melkboer Tinus van Dulmen Sf. met zijn hondewagen, Dorus Molenaar, Cor van 't Hoff en Rika, Jan en Nieo Swart. De jongen met de witte blouse is Wim Heilig en geheel reehts staat Sjaan Heilig.

32. Het station van Hoogkarspe1 is gebouwd omstreeks 1884 en gesloopt in 1962. De spoorlijn Enkhuizen-Arnsterdam is op 5 juni 1885 in gebruik genomen. Het thans gehee1 nieuwe station is in december 1963 geopend.

33. Een foto uit de crisistijd (1933) van de plaats waar de nieuwe aardappelen werden gestort omdat ze niet te verkopen waren. Ze lagen daar te verrotten en te verzieken om over stank en luchtvervuiling maar niet te spreken. De nieuwe aardappelen werden toen ingenomen en de tuinder kreeg een vergoeding van vijfenzeventig cent per honderd kilogram aardappelen. Een arbeider verdiende toen ongeveer achttien gulden per week en werkte daar zestig uur voor. Op de foto ziet u onder anderen: voorzitter van veiling "De Eendracht" C. Reus, Joop Hoffer, Floris Ruitenberg, Doris Degeling, Piet Groot, Reinder Buisman, Cees Peereboom, Simon de Boer, Bertus Klein en Piet Gorter.

34. De enige molen die ons dorp rijk was, stond aan de Ooster-Wijzend, op de plaats waar thans een overhaal is. Eigenaar van de korenmolen was C. Molenaar.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek