Hoogland in oude ansichten

Hoogland in oude ansichten

Auteur
:   J.G. Kaas
Gemeente
:   Amersfoort
Provincie
:   Utrecht
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3806-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Hoogland in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Hoogland, een dorp in het noorden van de provincie Utrecht, met een oppervlakte van ongeveer vierduizend hectaren en een inwonertal van zesduizend, bestond in het begin uit de heerlijkheden Hoogland, Emiclaer, Coelhorst en Weede. Deze werden in het begin van het jaar 1800 samengevoegd tot een gemeente: Hoogland. Van deze heerlijkheden is aileen Coelhorst overgebleven. In 1777 kocht baron Van Tuyll van Serooskerken deze heerlijkheid, welke in 1950, toen deze tak Van Tuyll uitstierf, overging op de familie Beelaerts van Blokland, In 1853 werd de gemeente Duist, Haar en Zevenhuizen bij Hoogland gevoegd. De beide gemeentes hadden al verscheidene jaren gezamenlijk een burgemeester, namelijk Andreas Smitt van 1825 tot 1881; in dit jaar nam hij zijn ontslag. Hij overleed in 1884 en werd op Oud-Leusden begraven. Zijn opvolger was G. J. baron van Boetzelaer van 1881 tot aan zijn overlijden in 1915. In 1915 volgde H. C. baron van Tuyll van Serooskerken van Coelhorst hem op tot 1930. Hij overleed in Den Haag in 1950 en werd op Coelhorst begraven.

Er is veel veranderd in Hoogland en ook is er veel verdwenen, waaraan velen met weemoed zullen terugdenken. Voor velen zullen de prenten uit grootvaders tijd, welke in dit boekje verzameld zijn, prettige herinneringen oproepen en voor enkelen misschien minder prettige. Ook zijn de in woners van Hoogland in de laatste eeuw veranderd, en de mode! Door het oprichten van verschillende organisaties veranderde er veel voor de boeren. In 1909 werd de melkfabriek opgericht, zodat het karnen en kaasmaken tot het verleden behoorden en de boeren nu vrijdags vrij waren en met hun boter naar de markt konden gaan. De kaasmarkt was op maandag. In 1915 werd de cooperatieve landbouwvereniging en malerij "De Samenwerking" opgericht te Hooglanderveen, een aanwinst voor de boerenbevolking. lk hoop dat velen een dankbaar gebruik van dit boekje zullen maken, reeds dan is mijn arbeid rijkelijk beloond. Allen die mij, op welke wijze dan ook, bij de voorbereiding geholpen hebben en degenen die mij welwillend foto's en ansichtkaarten hebben afgestaan, betuig ik mijn hartelijke dank.

GEMEENTEHUIS. HOOGL1'IND.

1. Hier zien we het oude gemeentehuis van Hoogland dat werd gebouwd in 1883. Voorde ingang staat Peel van de Hoven.

2. Een van de bekendste huizen van Hoogland is .Davidshot". Dit huis werd bij de verdeling van de goederen van de armen door de "Staten's Lands van Utrecht" in 1796 toegewezen aan de roomse armen. Thans is het particulier bezit en staat op de monurnentenlijst.

Hoogland

Splitsing Dorpstraat

3. De split sing van de Dorpstraat. Links ziet u de weg naar Bunschoten en rechts naar Zevenhuizen. Links op de voorgrond is een klein stukje te zien van het gemeentehuis. Daarnaast staat het postkantoor en op de achtergrond de boerderij "De Tolick". Het rijtuig dat u op de weg ziet is een zogenaamde tentwagen.

4. Dorpstraat de Ham met links cafe "De Faam" en daarnaast het geboortehuis van monseigneur H. van de Wetering, aartsbisschop van Utrecht. Op de achtergrond ziet u de openbare lagere school en achter het witte hek "Groot Weede". Op de voorgrond staat het gemeentehuis.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek