Hoogwoud in oude ansichten deel 1

Hoogwoud in oude ansichten deel 1

Auteur
:   J. Slooten
Gemeente
:   Opmeer
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4196-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Hoogwoud in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

5, 01' het hordes staan burgerneester J. Breebaart en zijn ambtenares, rnejuflrouw IVL v. cL Veen, In ] "U 7 were! bij cen verbouwing vee] aan het raadhuis verknoeid. De dakkapel verdween en rnaakte Glaats voor een kroonlijst met het gemeentewapen. De ramen werden voorzien van spiegelgias met b<Y"~njkht-,,versieringen" (stijl Vlarning). in 1948 yond een bescheiden restauratie plaats. Om het eclJer in J 964 op de monumentenlijst te krijgen, was vecl overrediugskracht nodig, omdat te vee! vUclr)(k:T]ngen hadden piaats gevonden. Dit iukte toch en onder leiding van architect Royaards vond de !.(~st.~urat~epiaa[s. De aanwezighcid van het ccrspronkclijkc bestck was hierbij zeer dienst ig.

6. Toen meester J. J. van Wijk in De Weere met pensioen ging, liet hij door aannemer J. de Boer deze woning zetten (1909). Opperman was hierbij Jaap Deen, die samen met zijn zuster Aafje woonde. Aafje ging met haar venterskar de gehele gerneente rond en nam zelfs een maal per week de post voor de Langereis mee. De heer Van Wijk woonde hier met zijn drie dochters, Nellie, Alie en Annet, die in De Weere nog Antje heette, Zij waren allen onderwijzeres. Zoon Johan werkte op de secretarie. Na de dood van vader verhuisden de dames naar Aartswoud en kwam C. Pijper in deze woning.

7. Staande voor zijn woning de visboer Pieter Bossen (1875-1950). Zijn ket graasde aan de overzijde van de sloot, waar lange tijd geen bebouwing plaats vond. Daarnaast ziet u het "Armhuis", waarin volgens de raadsnotulen van mei 1903 "Neeltje Bas met haar kind mocht wonen onder de verplichting alles rein en knap te houden". Het gebouw heeft een bijzondere dakbedekking. Het met riet gedekte boerderijtje was de slagerij van Jan Wever. Dan volgt de schoolrrieesterswoning, waar op 1 april meester Hazelhoff kwam te wonen. Deze foto dateert uit 1910.

8. Hermann Fr. C. Habermann (1846-1939), Duitser van geboorte, vestigde zich als manufacturier in de Boekel, Hij trouwde met Marie van del' Oord uit Wognum. Habermann was .Jappiespoep" en ventte met de zak op de rug of met de kettekar. Hij vocht mee in de Frans-Duitse oorlog en ontving hiervoor een onderscheiding. Op de foto zien we de heel' en mevrouw Habermann, Anneke Hazelhoff', Dirk Breebaart en Corrie Stroemer.

9. In 1877 werd voor rekening van de hervormde gemeente deze pastorie gebouwd. De eerste predikant was dominee L. W. de Grient Dreux, de laatste bewoner dominee S. G. Oosterhoff, waarna tot sloop werd besloten (1967). Met de hand in de zij staat herbergier Piet Has voor de poort. De vrouw met het halve boezel is Marijtje Kolken. Ook haar dochter Trien kan erbij staan, Slager Arie Breed is op weg een bestelling te bezorgen. En staat daar niet, met een been vooruit, Jacob Schermer? Heel achteraan ontwaren we nog Piet Rood met zijn fiets; Kees Pannekeet met zijn karretje keert ons de rug toe op weg naar zijn winkel.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek