Hoogwoud in oude ansichten deel 1

Hoogwoud in oude ansichten deel 1

Auteur
:   J. Slooten
Gemeente
:   Opmeer
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4196-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Hoogwoud in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

15. Op 16 oktober 1905 kon burgemeester C. Pijper aan de raad rnededelen, dat "na veel moeite de pomp op de hoek bij de lindeboom weder in orde is". Deze pomp stond voor zijn woning, het hcrenhuis op de viersprong. Schoolkindcren plachten even aan de pomp te drinken in die tijd, Tot 1929 woonden hier de weduwe Pijper en mejuffrouw Maartje Rooker. Laatstgenoemde weigerde het huis na verkoop aan de familie Bakker te verlaten. Zij kon dit allemaal niet bevatten, Waar de pomp gebleven is, weet niemand.

16. Naast het herenhuis van de vorige foto werd in 1929 een garage gebouwd. Door een deur achter in de garage kwam men in de bottelarij van Arie Madder. Op kerrnismaandag in 1930 stond deze Citroen voor de duer. Een handige straatfotograaf maakte een dankbaar gebruik van deze toevallige entourage en nam de wagen met steeds wisselende passagiers. Op deze foto hebben mevrouw BakkerGayaard en Lies Madder juist plaats genomen. In de garage staat nag een Fordvrachtwagen van het model T.

17. Het Noordeinde in 1914. Vooraan rechts staat de winkel van Kees Helder (na 1917 Frans Houter). Op de plaats van het hek komt nu de Burgemeester Breebaartstraat op de Herenweg uit. Het doktershuis, in 1888 door Vlaming gebouwd, was oorspronkelijk de woning van notaris Warnsinck. Deze speculeerde met het geld der boeren en raakte aan de grand. Nadat hij naar Zuid-Afrika gevlucht was, vestigde zich dokter Imming in het huis, die daarvoor op het Zuideinde had gewoond. Hij overleed op 5 mei 1902 en werd opgevolgd door dokter Pool, die in 1906 het huis betrok. Drie dienstboden staan op de achtergrond en vooraan rechts Dirk Verwey, Jacob Rooker (rnatrozenpak), Kees Pool en Hiltje Bossen. De jongen met de pet, aan de rechterkant, is Dirk Rooker. Op de achtergrond is de doorrijstal van cafe De Valk zichtbaar.

18. Met de bouw van de notariswoning werd in 1903 door aannemer W. Groot van de Gouw begonnen. Op het balkan staat voorman Willem Luiken, de schilders zijn W. Speers en zijn knecht Arie Breebaart en voor de voordeur staat de architect, de heer Baart , familie van de latere chauffeur van notaris De Boer. De heer Luiken werd naderhand eigen baas en vestigde zich in het huis waar nu de familie Meissen woont.

19. De tram is zojuist van station Hoogwoud vertrokken en passeert de korenmolen. Op 30 oktober 1898 werd de tramlijn Schagen-Wognum geopend. Ook kwarn tot stand de tramverbinding WognumRoom, via de spoorlijn Medemblik-Hoorn. De rijtijd van Hoogwoud naar Hoorn en Schagen bedroeg veertig minuten. Door de komst van de autobus als openbaar middel van vervoer was het met het passagiersvervoer spoedig gedaan en leverde de expJoitatie grote verliezen op. Op 1 februari 1930 werd de exploitatie van de lijn Schagen-Wognurn beeindigd. De rails werden opgebroken en de trambaan geslecht. Slechts de trambrug herinnert ons nog aan het glorierijke tijdperk van de stoorntram in West-Friesland.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek