Hoogwoud in oude ansichten deel 1

Hoogwoud in oude ansichten deel 1

Auteur
:   J. Slooten
Gemeente
:   Opmeer
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4196-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Hoogwoud in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

25. Op 12 oktober 1925 vier de rnejuffrouw Necltjc de Boer haar veertigjarig jubileum als onderwijzeres in De Weere. Staande van links naar rechts: dr. J. van Beck, predikant, huishoudster van de dominee, burgerneester J. Brcebaart, mevrouw Van der Wicl, meester J. van der Wiel, Piet de Boer, smid op de Gouw; zittend: Ant Clay, huisgenotc van dokter Van Balen Blanken, N.N., oma De Boer, de jubilaresse, opa De Boer en mevrouw De Boer.

'De 80uw (cJCooflwoud.)

CitR. )1. Tacoul s, SI"",hrock.

26. Ornstreeks de eeuwwisseling zag de Gouw er zo uit. De boerderij links is bakkerij De Ster van J. Langedijk, die in 1919 overgenomen werd door M. A. Wit. Het gcheel verbrandde in 1 939. Vooraan links het huis van aannerncr Willern Groot, rechts de boerderij van C. Pijper, vcehouder en directeur del' kaasfabriek.

27. Eeuwenlang is Aartswoud bckend geweest am zijn scheepvaart. Eind vorige eeuw lag buiten de dijk nog de romp van een oud koopvaardijschip, waarin de rietdekker Gerrit Kuiper woonde. Oak waren er nog drie aanlegsteigers, waaraan de tjalken meerden met grondstoffen voor de Groetpolder. Maar hier, eind 1933, val! de Zuiderzee droog en verschijnt her nieuwe land. Duidelijk is de Westfriese Dijk te zien. Op het drooggekomen gedeelte heeft AGSV nog gevoetbald. Om een wedstrijdje te kunnen spelen moest er vaak eerst "water geveegd" worden!

28. Het stoomgemaal van Aartswoud werd in 1894 door de polder Gcestrnerarnbacht gebouwd. Via de ringvaart van de Heerhugowaard en de Langereis werd het water geloosd in de Zuiderzee, Het schepradsysteem was uniek in deze provincie. Machinisten waren achtereenvolgens Floor Mienis (dikke Mienis) en E. List. Naderhand is het gemaal overgegaan aan het Hoogheemraadschap van Uitwaterende sluizen in West-Friesland en Kennemerland. Tenslotte ontfermde de provincie zich erover. Het werd in 1959 buiten gebruik gesteld en gesloopt in 1970. De taak werd overgenornen door het gemaal bij Kolhorn.

29. Interieur van het stoorngernaal. Drie ketels, waarvan een reserve, leverden stoom voor twee compound-machines, die ieder een scheprad aandreven. Schitterende olielampen gaven machinist Fl. Mienis en assistent lb. Kuiper het licht om hun werk te doen en hun machines te doen glirnmen, waarvoor zij menig keer van het "Stoomwezen" een compliment rnochten incasseren.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek