Hoogwoud in oude ansichten deel 1

Hoogwoud in oude ansichten deel 1

Auteur
:   J. Slooten
Gemeente
:   Opmeer
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4196-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Hoogwoud in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

30. In 1864 werd beslotcn een nicuwe school te bouwen, waarvoor de eerste steen op 5 mei 1865 werd gelegd en waarvan de opening op 9 april van het volgende jaar plaats yond. Er kwamen twee leerkrachten. De achier de kerk staande oude school werd nu afgebroken, De nieuwe school stand niet aan de weg, want de waning werd ervoor gebouwd. In 1932 oordeelde de inspecteur, dat de school vervangen moest worden. Her gebouw werd voor de sloop verkocht voor vierhonderd gulden. Op 20 oktober legde burgemeester Hoogenboorn reeds de eerste steen; de opening vond plaats op 1 mei 1933.

31. Piet van Leyen, geboren in 1852, schoolschoonmaker en kachelstoker aan de school te Aartswoud. Van Leyen liep slecht en was heel gelukkig met zijn wagentje, afkomstig van het onderstel van een draaiorgeltje. Hij woonde eerst op Dijkerbuurt en later in de buurt van het voetbalveJd. In 1931 vertrok Piet naar Enkhuizen.

32. De voorrnalige pastorie van Aartswoud uit 1872 werd door timmerman C. Groen van Aartswoud gebouwd. Het gebouw vertoont overeenkomst met de vijf'jaar later gebouwde pastorie te Hoogwoud. Dominee J. A. Bruins was de eerste bewoner, de laatste predikant was dominee J. J. T. Spaargaren (1919-1930), die als propagandist voor de Bond voor Staatspensionering grote bekendh.eid verwierf. Daarna woonde burgemeester D. Hoogenboom in de pastorie.

33. Dit zijn twee markante figuren uit het verleden van Aartswoud. Links Jan Groen, geboren in 1850, van beroep tirnmerman, doch bovendien verdienstelijk violist. Hij reisde de kermissen af. Als het deuntje uit was, ging eerst de hoed rond voor een bijdrage, Hij gaf ook dansles, onder andere op de Gouw. Later dreef hij een wolwinkeltje en was hij kapper. Hij was de grootvader van de organist Jan Koeten. Rechts Pieter Bossen 0859-1950), de geschiedschrijver van de dorpen Hoog- en Aartswoud. Hij werd opgeleid aan de kweekschool voor de zeevaart in Leiden, waarna hij opklom tot eerste stuurrnan bij de marine. Hij behaalde de akte m.o. wis- en zeevaartkunde. Tenslotte werd hij aangesteld als directeur der zeevaartscholen respect ievelijk te Vlieland, Delfzijl en Tcxel.

34. De melkboer R. Keppel helpt Dieuw de Vries aan de hondekar. Met de kan werd de melk uit de bussen geschept. Deze zijn wel heel fraai. Een klein scheutje gaf de melkboer zijn klanten altijd toe. Deze foto is genomen tegenover de school. Keppel was niet voor een gat te vangen. Hij was een han dig man, die in zijn vrije tijd aan horloges en klokken knutselde en zich later in Aartswoud als klokkenmaker vestigde.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek