Hoorn in oude ansichten deel 1

Hoorn in oude ansichten deel 1

Auteur
:   J.J. van der Gulik en G. v.d. Zel
Gemeente
:   Hoorn
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3808-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Hoorn in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

HOORN. Kleine Noo-d

29. Het Kleine Noord, van oudsher een straat van handel en industrie. Hier vindt men zaken van de "natte" en de "droge" Schermer, een zeilmakerij, een rijwiel- en naaimachinehandel, enzovoort. Deze zaken bevinden zich meer naar het midden en het einde van de straat. Wat we hier zien is een deel van het overbekende hotel-restaurant "De Keizerskroon", exploitant C. Omes. Aan de overzijde, op de hoek, is de tabak- en sigarenwinkel van D. Kroon, "De Kroot" genaamd. Thans is hier een postzegelzaak in gevestigd. Naast het kleine pandje, dat vermoedelijk een paardestal is geweest ten behoeve van hotelbezoekers, staat het kapitale pand van apotheker G. Lippits.

30. Groote Noord omstreeks 1910. In het midden wederom de rails van de paardetram, die haar eindpunt vond op de Kaasmarkt. Links het mooie uithangbord van de "stadshorlogemaker" Bossert, die later verhuisde naar Groote Noord 14, tegenover de rooms-katholieke kerk. Geheel rechts de banketbakkerij van de firma Droog; de tegeItjes, vertikaal langs de etalage, zijn nu nog aanwezig. Daarnaast de winkel van Jac. van Berkum, die alles verkocht wat maar met hout had te maken. Men kon er voor alles terecht op het gebied van vaten, klompen enzovoort. Vervolgens de bekende boekhandel van P. Geerts en dan A. Koster in manufacturen, een zaak die zelfs tot voor enkele jaren nog een zeer bekende naam in Hoorn had. De winkel met het mooie, gebogen raam behoorde aan A. Spaander & Co., in herenkleding, een begrip voor geheel West-Friesland. In deze panden is nu de meubelzaak van de firma Nijdam.

31. Koemarkt op het Groote Noord in 1926. Het aanbod van vee was vee1 groter a1s tegenwoordig. De traditione1e koestok, onontbeerlijk bij zo'n marktfestijn, was natuurlijk aanwezig. Zie maar bij de mannen links. Rechts, voor de kapperszaak van R. Flart, nog twee mannen met de boerenpet op en een heeft zelfs de geknoopte zakdoek om. Rechts van de kapperszaak de goud- en zilverwinke1 van J.P. Koppies, met in de portiek een 1euk tegelwandje. De dames Koppies, die jaren deze zaak hebben gevoerd, rusten nu op hun 1auweren en in dit pand is nu een restaurateur van oude meubelen gevestigd. Aan de andere zijde van Flart de winkels van de firma "Lippits N.V. v.h. W. in hoeden en petten", nu nog een bekende zaak. De witte fronten hangen keurig voor de ramen. In de zaak ernaast zijn de petten in rijen, aan een koord, uitgestald.

32. De "Werkmansvereeniging Door Eendracht Sterk", het staat keurig op de ramen, werd opgericht omstreeks 1900. Het was min of meer het begin van een cooperatie, een voor die tijd zeer vooruitstrevend initiatief. De eerste zaak was in de "smalle" Kruisstraat, waar ook de bakkerij was. De winkel was in de Kerksteeg (tegenwoordig Lange Kerkstraat geheten). Bij aankoop van een gulden kreeg je een nikkelen penning en indien men voor een dubbeltje besteedde, ontving men een koperen penning. Dit was alleen voor de leden, die aan het eind van het jaar deze penningen konden inwisselen en dan hun "premie" kregen uitbetaald. Voorzitter was destijds de heer Erkens. Later werd de naam veranderd in "De Dageraad" en weer later werd het de cooperatie "De Samenwerking". De loopjongen is verrnoedelijk ene Zwanenburg, verder met korte, witte jas R. Schaapman, later zelf winkelchef, dan mevrouw Galevasie en met snor de heer Galevasie, toen de chef van "Door Eendracht Sterk". Nu is het pand een gedeelte van boekhandel Stumpel.

33. Een wei heel oude foto, genomen op de hoek Groote Noord-Nieuwsteeg. Op dit punt is nu de zaak van Vroom & Dreesmann. U ziet hier de bakkerswinkel van Wubbe. Uiteraard hebben we Wubbe zelf met gekend, maar vermoedelijk staat hij in de deuropening. Volgens ingewijden had de man destijds blauw haar, een dracht die tegenwoordig niet zou hebben misstaan, maar die toen weI veel stof tot praten zal hebben gegeven. De reclame op de muur zou suggereren dat Wubbe hoofdagent voor de thee van de firma E. Brandsma zou zijn. Het is echter een muurreclame, want de agent in Hoorn was de firma F.A. Potgieser, die haar winkel had op de Roode Steen, waar nu de Middenstandsbank is. Naast Wubbe de pijpenwinkel van Bos, het huis met het witte scherm, en vervolgens de boekhandel van Stumpe!. Op de etalageruit staat "Advertentien AIle Dag- & Weekbladen, Binderij en Drukkerij". Later is Stumpel verhuisd naar de overzijde.

34. Deze foto van de Roode Steen is vermoedelijk door een amateur vervaardigd. Nergens blijkt uit wat dit voor een feest zou kunnen zijn. We kunnen er slechts naar raden en gezien de vele vlaggen gokken we er op dat het een koninginnedag is. In elk geval staat het garnizoen aangetreden en wordt het geinspecteerd door een hoge officier te paard. We sluiten dus de mogelijkheid dat men vlagt ter ere van een of andere feestelijkheid van dit garnizoen niet uit. Het op de vorige bladzijde genoemde cafe Dalmeyer zien we nu aan de voorzijde; een paar cafebezoekers tonen buiten hun belangstelling. Naast het cafe een stil huis en daarnaast de bekende "Witte Olifant", bewoond door A. Verwijs. Hij oefende het beroep van "confiseur en patissier" uit, oftewel snoepjeswinkelier annex banketbakker, maar het eerste doet het toch wel, Vervolgens op Roode Steen 12 de toen bekende boekwinkel van A.C. Boldingh. Hier is sinds korte tijd nu een dameskapperszaak.

35. "Terugkeer van het garnizoen" geeft de tekst aan in 1919. Gedurende de oorlogsperiode waren de soldaten over het gehele land verspreid geweest. Daar het garnizoen zelf niet meer over een eigen korps beschikte (dit was in 1912 opgeheven), was de schutterij aanwezig om deze intocht muzikaal op te luisteren. Slechts twee personen hebben we in deze mensenmenigte kunnen achterhalen en wei ten eerste de agent met de grote snor. Dit was De Rooy en daar 's mans snor dezelfde kleur had als de naam die hij droeg, was het begrijpelijk dat de jeugd hierop een schoon versje had gemaakt. De tweede persoon, de man met de bekkens, rechts van de grote trom, is Klaas de Boer, wonende in de Peperstraat. Rechts de schoenwinkel van Nelis Verbeek. Op de mum van het huis ernaast een rec1ame voor Zeger Davidson. Deze had zijn slagerij in de Pieterseliesteeg, vlak om de hoek. Hier is nu een dierenkapsalon gevestigd.

36. De Gouw, versierd ter ere van de landbouwfeesten. Ret spandoek zegt het al "Rulde aan de veeteelt 1910". Links loopt het bestaan van logement "De Morgenster" (eigenaar Kaptein, in Room "Kappie" genoemd) op zijn laatste benen. De firma S.L de Vries kondigt al aan om in 1911 te gaan uitbreiden. Ret wordt het gebouw zoals het er ook nu nog in grote trekken uitziet, maar nu is de firma Kieft er gevestigd. Rechts de winkel van de gezusters Maassen, een echt gezellig snoepwinkeltje. De dames wilden hier echter niets van weten en stonden keurig omschreven als winkeliersters in suikerwerken. Hier is nu een damesboetiek. Daarnaast de eerste zaak van de firma Botman, nu geheel opgegaan in de Hema. Maar er is wei belangstelling voor, gezien het feit dat de dames er staan te dringen. We nemen aan dat het dus wel iets met de mode te maken zal hebben gehad.

37. De Gouw omstreeks 1900. We kijken in de richting van de Gedempte Turfhaven. Een pittoresk winkelgedeelte, dat echter verloren is gegaan door de bouw van "Tromm's warenhuis", voorheen bekend als Michels-Tromm. Geheel links is de winkel van A. Michels, in potten en pannen enzovoort. Daarnaast die van de concurrent, de weduwe Demmendaal, en vervolgens de Singer naaimachinewinkel, met als depothoudster mejuffrouw Bolten. Wie het "stille" huis bewoonde is niet bekend, maar daarnaast, ongetwijfeld nog bij vele oude Hoornsen bekend, is de schoenwinkel van Van Schoten, "De Roode Laars" genaamd. Aan de gevel was daadwerkelijk een rode laars bevestigd. Dan voigt weer een warenhuis, waarvoor een behoorlijk assortiment op straat staat uitgestald. We zien bedden, zeilen, emmers en kinderwagens. De naam van de eigenaar is niet bekend. Geheel rechts, waar thans snackbar "Cosy" is gevestigd, kon men terecht voor bruinkool en briketten.

38. De Hoornsche Automobiel Maatschappij, Gouw 19, staat hier gereed voor een wedstrijd. Men moest raden hoeveel kilometers de Citroenkaravaan zou afleggen; de prijs was het miniatuurautootje, links op de foto. Het bleek een onmogelijke zaak om enige personen te herkennen, maar het lukte weI om de winkels weer te doen herleven. De winkel met de erker hebben we reeds op de vorige bladzijde genoemd, ook op deze foto nog "De Roode Laars", Achter de pomp de kleermakerij van P. Lieshout en daarnaast, bij de sigarenwinkel van Rinner, kon men al de bekende merken "Karel 1" en "Victor Hugo" kopen. Hoekstra, de horlogemaker, en Bos, de fotograaf, waren geen onbekenden om het Hoornse rondje. Dan de dames Soutendijk, hoedenmodistes, en de Amsterdamse Boterhandel, de eerste zaak in Hoorn waar "margarine" werd verkocht. Het kreeg de niet zo glorieuze naam de "Wagensmeerwinkel". Of dit de reden is geweest dat deze zaak in Hoorn geen lang leven beschoren is geweest, weten we niet. Op de hoek, naar de Gedempte Turfhaven, de nu nog bekende zaak "De Stad Maastricht" van de gebroeders Welkers.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek