Hoorn in oude ansichten deel 1

Hoorn in oude ansichten deel 1

Auteur
:   J.J. van der Gulik en G. v.d. Zel
Gemeente
:   Hoorn
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3808-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Hoorn in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

39. Het Nieuwland op een zonnige dag in 1907. Aan de rechterzijde zijn de gevels boven niet veel veranderd, beneden is echter duchtig huis gehouden. In het woonhuis met de lantaarn bevindt zich nu een Chinees restaurant en rechts daarvan is nu de bakkerij van Verberne, toen van Brouwer. De jongen met het wagentje loopt waarschijnlijk voor een boekdrukker; het zou voor de firma Vermande kunnen zijn. Verder poseert de jeugd maar wat graag vo or de fotograaf en zelfs op de ijzeren brug zijn nag nieuwsgierigen waar te nemen. Deze brug dateert van 1865, maar is natuurlijk al verschillende malen gerestaureerd. Links was de kerk van de orthodox hervormden. Halverwege de jaren dertig zijn deze verhuisd naar de Eikstraat. De kerk is toen verbouwd tot garage voor de firma Nic. Baart en later weer door Garage Tensen. Tegenwoordig zit er een firma in met allerlei elektrische apparatuur en boven in de gevel kan men nu nog flauw de contouren van de ramen onderscheiden.

HOORN

Gedempte Turlhaven

" w

40. Gezicht op de Gedempte Turfhaven in 1905. Geheellinks het cafe van Aris Bakker; bij de deur was de ingang naar de kelder, voor de biertonnen. Hier is nu de zaak van Welkers. De winkel waar het bord "sigaren" prijkt was de sigarenwinkel van Karssen, vervolgens de banketbakkerij van Gleysteen, later van Koldewijn en nu boekhandel Bruna. Waar we nu de zaak van Daan van Donk aantreffen was de hoedenzaak van de dames Bijlsma, later Roep-Rinses, De pui van dit laatste huis is niet gewijzigd, zelfs de puntige prikkers zitten nog op de vensterbanken. De belangstelling van de wandelaars is verdeeld. De fotograaf heeft de aandacht van de nabije passanten. Maar even verder, bij de slagerij van Keet, is men in gevecht met een koe, die blijkbaar de vlucht wil nemen. Verder toont het beeld weer de rust die er toen heerste op de nu zo drukke Turfhaven.

Gedempte Turfhaven. "'./ ~ .

. ../ /7 ~Uitgave ·A. Bakker· Ilcorn,

41. Nogmaals de Turfhaven omstreeks 1905. Op deze foto verstoren aileen vier militairen met hun handwagen het straatbeeld. Zij zijn vermoedelijk op weg naar de kazerne op de Veemarkt. De huisjes reehts zijn verdwenen en op deze plaats staat nu het pand waarin het "Weekblad van West-Friesland" zijn bureau heeft. Voorheen was hier, in de jaren vlak voor de Tweede Wereldoorlog, de bloemenzaak van Jans gevestigd. Het grote pakhuis, naast de muur, is nog aanwezig. Ten tijde van deze opname was hier de zaak van Van Eerden, een houtbewerkersbedrijf. Later had de firma Klik hier een grossierderij in levensmiddelen en het heeft daarna nog vele bestemmingen gehad. Kort geleden heeft een meubelzaak het gebouw in gebruikgenomen. Het huis ernaast, met het balkon, was voor die tijd al zeer modern. Het is vrijwel niet gewijzigd en er is, voor zover wij weten, altijd een aeeountantskantoor gevestigd geweest.

42. De naam Ramen herinnert aan een belangrijke tak van nijverheid, de lakenfabricage en de verwerking van wol. Vanaf de Kruisstraat tot aan de Turfhaven was er vroeger een graeht, die in 1596 werd gedempt, waarna ook bebouwing ging plaatsvinden. We zien hier eehter de situatie omstreeks 1910, met de van 1865 daterende doopsgezinde kerk, hier nog in ongesehonden staat. Geheellinks is de winkel van A. Versteeg, in kruideniers- en koloniale waren. Versteeg was herkenbaar aan zijn onafseheidelijke zwarte, platte pet. Hij had een zoon die op de grote vaart was en een ieder die zijn winkel bezoeht werd over hem ingelieht. In het huis reehts woonde dr. G.J. de Boer, die later verhuisde naar de Nieuwstraat. In het pand ernaast, waarin thans een popshop is gevestigd, woonde de weduwe Appel. Naast de kerk, waarvan de toren nu is gesloopt, staat de pastorie, waarin dominee Uiterdijk vertoefde. Tot voor kort was dit een onderkomen voor gastarbeiders.

PhDto los. Sm. A",s,,·d,lr.. h 6552

Kruisstraut. HOORX.

43. Gezicht op de Kruisstraat. Links het poortje van de latijnse school; sinds 1956 siert dat de toegang van het Klaas Stapelshofje op het Munnickenveld. Geheel rechts, waar het puntje van het scherm is te zien, was de winkel van mejuffrouw Hackmann in "zachte" stoffen. Waar de melkboer staat was het transportbedrijf van de firma Willebrands, de grootvader van de tegenwoordige kardinaal. Later was hier de firma F. Groot gevestigd en het overhellende huis was de antiekzaak van Vlekke. Dit pand is in de jaren twintig verb rand. Vlekke vertrok naar het Kerkplein, een nieuw huis werd gebouwd en dat wordt sinds die tijd bewoond door de familie Schuld. Het huis links, met de gekrulde hekken op de stoep, was toen de slagerij van Coen Voogd, later de snoepwinkel van de dames Dekker en nu is er een winkel in dumpartikelen. Nog even ter orienta tie voor onze nieuwe Hoomse ingezetenen: waar het bovengenoemde poortje was, is nu de ingang van de Blauwe Steen en links, geheel achter bij de lantaarn, de tweede ingang.

44. iller een beeld uit de oorlogsjaren. In de rij staan voor rookwaren voor de zaak van de firma Hoogcarspel, waar nu reisbureau De Valk zetelt. Voor de goede orde staat er een agent bij; wij dachten in hem J. Oosterwijk te herkennen, maar duidt u ons het niet euvel indien wij het mis hebben. De twee dames vooraan zijn: met tas mevrouw Blokdijk en met de muts mevrouw Van den Berg. De man met de fiets, op de rug gezien, zou J. (Jan) Rinses kunnen zijn en verder herkennen we, met pet, Chr. van den Berg Sf. Achter hem een destijds wel zeer bekend Hoorns figuur, de visser J. (Hannes) Last. Er zijn waarschijnlijk nog meer bekenden, bekijkt u het dus maar weer rustig. Op nummer 14 was het pakhuis van Hoogcarspel, hoewel we het vermoeden hebben dat het toen met de "kwaliteitssigaren" van Victor Hugo niet zo'n vaart zal hebben gelopen. Op de hoek, achter de rij mensen, was de kledingzaak annex kleermakerij van C. Kloet. Momenteel is daar een damesmodezaak.

45. Hoek Veemarkt-Breed, begin 1900. Op de hoek het winkeltje, tevens water- en vuurhuis, van Jb. Kemper, die er later uitstapte en het beroep van schapenslager ging uitoefenen. Jacob Kemper staat hier zelf links op de stoep. De persoon naast hem is onbekend, evenals de charmante dame op de voorgrond. Op deze plaats is nu de zaak van Blokker of, zoals men vroeger zei, "even een boodschap do en bij Japie Blokker". Rechts, onder de bomen, de bierbottelarij- en mineraalwaterfabriek van Nooy. Later zijn zij naar de Turfhaven verhuisd en sinds enige jaren is het bedrijf op het Dampte gevestigd. Een weI zeer opvallend bouwsel is het houten urinoir vlak op de voorgrond, nu een niet zo geslaagde plaats om zo'n gelegenheid neer te zetten. Ofhet daarbinnen zo duister was? Wij moeten het weI aannemen, gezien de lantaarn die erachter is geplaatst.

46. Het Stationsplein omstreeks 1902 met het station nog in oude glorie met zijn gemetselde dakkapellen, leien dak en aan de straatkant de bekende klok. Links is de ingang voor de goederen met toen al het bord van Van Gend & Loos. Voor de bezorging in de stad maakte men eerst gebruik van handwagens, later van paard en wagen. Rechts achter de locomotievenloods, nu is er de garage van de N.Z.H., en het gebouwtje ernaast (hoven het hoofd van de soldaat) was in gebruik als urinoir en eventuele opslag. De mannen voor het station waren de kruiers, later weI witkielen genaamd. De lange man rechts is Bruun van Hinte en de kleine, rechts, vermoedelijk "Dekkertje". De soldaat van het garnizoen en de jongen met zijn broertjes poseren graag voor de fotograaf, hetgeen in die tijd een hele belevenis was. De tramrails zijn van de paardetram Hoorn-Enkhuizen, die we op de volgende bladzijden nog wel tegen zullen komen.

Hoorn

Noorderstraat

47. De Noorderstraat circa 1910 op de kruising Veernarkt-Noorder Veemarkt. Links is het Noorderplantsoen. Vooraan op deze plaats, links, staat nu het gedenkteken van Elias Koster en daarachter dat van de bekende Hoornse concertzanger Johan Messchaert, een pover gedenkteken voor een groot kunstenaar. Het grote gebouw, midden op de foto, was hotel-cafe-restaurant "Bellevue" van de weduwe J. Lippits; later was Den Hollander hier de hoteleigenaar. Dit hotel is gesloopt in 1935, om plaats te maken voor drie woonhuizen, helaas niet erg passend in het gehele straatbeeld. Waar rechts de schutting staat, was tot voor kort de rijwielzaak van Van Vliet. Momenteel is daar een lunchroom. Een lid van het Hoornse politiekorps deed waarschijnlijk zijn ronde en staat er keurig bij in zijn uniform met dubbele rij knopen. Het eerste huis werd toen bewoond door de familie Wever. De heer Wever was handelaar in vee, dus hij woonde dieht bij zijn werkterrein als er veemarkt was.

DUg. Mej. A. B ?? erding , No. 16U8

SOCIETt:IT lIET MUZIEKTEliT. ROORN.

48. De Societeit omstreeks 1905, ook weI "Heerensocieteit" genoemd, met rechts de muziektent en erachter, niet te zien, de kegelbaan. Hier werden vroeger vele concerten gegeven, het was het Hoornse avondje uit in de zomermaanden. Yoor 1912 gebeurde dat vaak door het korps van het garnizoen, doch ook de schutterij zette hier haar beste beentje voor, Het kwam vaak voor dat men tijdens het spelen van de bekende "Arlesienne Suite" er een dissonant tussendoor hoorde. Dat was de toeter van de rangeerder van het stationsemplacement, hetgeen dan grate hilariteit te weeg bracht. Toen echter de animo verdween, raakte de muziektent in verval en in 1927 is hij gesloopt. Op deze plaats staat nu de centrale van de PTT. Men heeft getracht, door een trapgevel te creeren, het gebouw aan te passen bij de omgeving. Helaas is het bij een poging gebleven.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek