Hoorn in oude ansichten deel 1

Hoorn in oude ansichten deel 1

Auteur
:   J.J. van der Gulik en G. v.d. Zel
Gemeente
:   Hoorn
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3808-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Hoorn in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

49. Ziekenverpleging "De Villa", gezien vanaf het Koepoortsplein in de jaren twintig. De Koepoortsbrug is hier nog smal en in 1930 werd deze verbreed in verb and met het toenemende verkeer. Links het oude ziekenhuis, de eerste villa dus, van dr. Keyser; later onder andere in gebruik als zusterhuis, maar helaas gesloopt in 1976. De villa zelf dateert van 1907, in 1931 werd er een achtergevel aangebouwd, maar na de fusie met het Stadsziekenhuis heeft de villa jaren leeg gestaan, hetgeen niet ten goede kwam aan het gebouw. Het Nederlandse klimaat en de Hoornse jeugd maakten er een bouwval van. De verwaarloosde toestand was vele Horinezen een doom in het oog en gelukkig is het gebouw sinds kort gerestaureerd, Men heeft er zelfs een stukje aan gebouwd, geheel in stijl en aangepast aan hetgeen er al stond. De horlogemakersvakschool "Comelis Verhagen" heeft er nu zijn onderkomen.

50. Het begin van de Koepoortsweg, even na de eeuwwisseling, nauwelijks twintig meter verwijderd vanwaar op de vorige bladzijde de societeit op de plaat werd vastgelegd. Vooraan de bekende bakkerswagen, nu geheel uit het straatbeeld verdwenen. Aan de huizenrij links is niet veel veranderd, maar de bomen zijn er niet meer en ook de rij hardstenen paaltjes is verleden tijd. De locomotief op de achtergrond staat onder stoom, een beeld dat we nu, dank zij de Tramwegstichting, weer kunnen aantreffen. Het eerste huis, Koepoortsweg nummer 1, is tegenwoordig bewoond door de familie Krijgsman, maar diende to en tot woonstee voor de weduwe Verwijs. Het huis ernaast werd vermoedelijk bewoond door een dominee, maar zekerheid kon men ons niet geven. Het was later het zusterhuis. Op de nummers 5 en 7 huisden de families De Flart en Bakker; eerstgenoemde was een bekend winkelier hier ter stede.

Hoorn

Oezicht op Station

51. Vanaf de grote, houten brug, welke werd gebouwd om de wachttijd voor fietsers en wandelaars te bekorten, heeft de fotograaf deze opname gemaakt. We bevinden ons hier in het stoomtijdperk. Geheel links rijdt een locomotief naar de draaibrug om te worden omgedraaid en daarachter zien we de werkplaats en de locomotiefstalling. Nadat de dieseltrein de plaats had ingenomen van de stoomtrein, werd ook het emplacement gewijzigd. Rails verdwenen en perrons werden aangepast en bijgebouwd, dit mede in verband met het steeds grotere aantal passagiers. Het hoekhuisje is in 1964 gesloopt. Ten tijde van deze foto werd het bewoond door G. Offerhaus, van beroep banketbakker. De grote, houten brug is tijdens de laatste jaren van de Tweede Wereldoorlog door de bevolking, wegens brandstofgebrek, gedeeltelijk gesloopt. Na de oorlog heeft men het toen nog resterende gedeelte verwijderd.

52. De Merenstraat, aangelegd in 1910, in de volksmond (of officieel? ) eerst Paul Krugerstraat genoemd, maar later toch als Merenstraat in HOOIns stratenplan opgenomen. Deze foto dateert van 1923. Naast de bloemenkoopman, die ons onbekend is, staat mevrouw Gronert, vervolgens een eveneens onbekende heer en dame. De kleine jongen is Nico Moeyes, dan mevrouw Moeyes en met de plant mevrouw Wagenmaker. Rechts is de winkel van C. Stapel, Merenstraat 37, met recht een "winkel van Sinkel": van Erda! schoensmeer tot speelgoed. De twee jongetjes, zittend op de drempel, zijn voorzien van flinke petten en even verder ligt eenzaam op de stoep (waar is de eigenaar? ) een zogenaamde "matelot". Een strooien hoed, in die jaren een geliefd hoofddeksel en een mooi object voor de jeugd. Want diegene die zo'n twintig hoeden van de hoofden der heren aftikte, werd met ontzag bekeken en was de bollebof.

53. Op 7 juli 1944 botsten twee vliegtuigen, uit een formatie bommenwerpers op weg naar Duitsland, boven Hoorn tegen elkaar. Er viel een dode, mevrouw Kramer-Deen van de Drieboomlaan raakte onder het puin van het ingestorte huis. Verder was er veel schade, zoals hier in de Merenstraat, welke huizen werden bewoond door de families Van Gasteren, Schouten, Weyling en Van Berkum. Daar het net onder kerktijd gebeurde, raakte niemand gewond, anders was de ramp niet te overzien geweest. Verdere slachtoffers waren enige bemanningsleden van de vliegtuigen, van wie er een op een weiland aan de Westersingel terechtkwam. Rakelings langs het huis van de familie Sleutel was een staart van een der vliegtuigen neergekomen en ook op de Tweeboomlaan en in andere gedeelten, dat nu Hoorn-Noord wordt genoemd, waren onderdelen van vliegtuigen gevallen. Op enkele plaatsen zitten nog weI projectielen in de grond, maar zo diep dat ze geen gevaar kunnen opleveren,

54. De Koepoortsweg op een vroegere datum, zo te zien op een mooie zomerse dag en met een statige bomenrij. Van het toekomstige Sint Jan is nog geen sprake, integendeel, gezien de ladders is men bezig het gebouw een kwastje te geven; aan sloop dus blijkbaar geen behoefte. De huizen, rechts, met de voortuintjes, staan er nog in volle glorie, behalve het hoekhuis, dat is afgebroken wegens verzakkingen. Op deze plaats had een sloot gelopen en de techniek bij de bouw was niet goed genoeg geweest om latere tekortkomingen tegen te gaan. Om alle risico's te vermijden, bouwde men een kleinere woning, jammer genoeg echter niet aangepast aan de bestaande huizenrij. Dit pand was eerst in gebruik bij een kerkgenootschap, later was hierin een klokkenwinkel en sinds enige jaren is het in gebruik als woonhuis. In het midden ziet u twee dames met een kinderwagen. Zeer charmant, zo zelfs dat de heer, links, de fotograaf geheel vergeet.

55. Uit deze wel zeer seherpe foto blijkt dat hoe verder men de Koepoortsweg opkwam, hoe landelijker het werd. De kleine huisjes links zijn bijna alle verdwenen, behalve het hoekpand Tweeboomlaan, dat is te zien tussen de eerste en de tweede boom. Dit werd toentertijd bewoond door ene Van Hooren, van beroep tuinier, met als kostgangers G. Koomen en L. Groot, beiden boerenarbeider. Een bewijs van de agrarisehe inslag in die dagen van deze straat, die er hier, zo te zien, vrij "modderig" uitziet. Beter is het gesteld aehter de rij paaltjes, waar zieh een net straatje bevindt. Daar zijn de huizen al meer aan het stedelijke aangepast. Het huis reehts vooraan, met de erker, werd bewoond door P.G. Smits, "koopman en winkelier in gemaakte kleding". Zijn zaak beyond zieh eehter in de Nieuwsteeg, in het pand waar nu de firma Briiggemann is gevestigd.

56. Einde van de Koepoortsweg omstreeks 1915; links en reehts nog slootjes met de pittoreske bruggetjes. Links ziet u nog net de bekende huizenrij, welke huizen waren getooid met fraaie meisjesnamen, zoals Aagje, Grietje en andere. Deze namen zijn nu van de gevels verwijderd als niet meer passend in deze moderne tijd. Ten tijde van deze opname woonden hier onder anderen de families Luyckx en Dorhout. De heer Dorhout was "rijksagent voor voorwaardelijk ontslag", hetgeen iets met het gevangeniswezen had te maken. Verder was hij gemeenteraadslid en een niet onverdienstelijk sehrijver. Het kleine huisje reehts is reeds lang gesloopt, de toenmalige bewoner konden we niet aehterhalen. Zijn buurman in het witte huis was P. de Graaf, kandidaat-notaris van professie en naast hem woonde M. Altena, die iets met de landbouw had te maken. Verder Jae. v.d. Plas, opzichter bij het P.W.N., en in het laatste huis, dat nog net is te zien, woonde J. Heidenrijk, die een koffiebranderij op het Kleine Noord had.

57. Nu de Nieuwe Weg in het begin van de jaren zestig. Hier worden de laatste bomen geofferd ten behoeve van het steeds voortsehrijdende verkeer. Het weer was bepaald troosteloos, gezien de fietsers met opgestoken kraag. Links zien we nog de kassen van de fruitkwekerij van de firma OortmanGerlings, waar ook de orchideeenkwekerij van de firma Van der Ven was gevestigd. Het huis op de hoek werd bewoond door de heer Grabowsky, hoofd van de mulosehool. Op de plaats van het huis reehts op de hoek stond vroeger de melksalon "Het Roomhuis", met een kleine speeltuin. Daaraehter was de timmermanswerkplaats van Bakker, die in 1905 door brand werd verwoest. "Het Roornhuis" bleef gespaard, maar raakte later dermate in verval dat het is gesloopt en er een woning werd gebouwd. Ten tijde van deze foto werd die bewoond door de familie Van der Ven.

58. De 2e Boomsingel oftewel de Tweeboomlaan, een der buitensingeis van Hoorn. Deze opname dateert van viak voor de Eerste Wereldoorlog, U leest het op de voorzijde: "de hartelijke gelukwenschen voor het nieuwe jaar van pa, moe en Koba". Jammer voor ons, maar het juiste jaar geeft de kaart niet aan, maar u ziet weI dat het een leuk tafereel is met de siootjes en de Iindebomen. De opname is genom en vanaf de Koepoortsweg. Het huis rechts op de hoek staat er nog, hoewel een beetje scheef. De rij huizen erachter eveneens en de schilder die men er bezig ziet is bijna weI zeker H. Schekkerrnan, die op deze laan woonde. In 1912 gingen de sloten van zowel de Tweeboomlaan als de Drieboornlaan van de banne Hoorn in eigendom, beheer en onderhoud aan de gemeente over. De sloten zijn gedeeltelijk voor en gedeeltelijk na de Tweede Wereldoorlog gedempt. Het is nu een brede straat geworden, zonder enige smaak.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek