Hoorn in oude ansichten deel 2

Hoorn in oude ansichten deel 2

Auteur
:   J.J. van der Gulik
Gemeente
:   Hoorn
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3809-3
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Hoorn in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

Ramen. HOORX.

46. Hebben wij u vorige maal ook al een foto van het Groote Noord gepresenteerd, wij komen nu op hetzelfde punt terug, maar weI Hen jaar later.

De rails van de paardetram liggen er nog, maar de tram rijdt al niet meer; in 1918 besloot men tot liquidatie. We zullen nu ook meer aandacht schenken aan wat zich in die tijd aan de linkerzijde van de straat aan winkelstand ophield. Toch willen we nog een zaak aan de rechterkant naar voren halen en wel die waar de klok uithangt. Dit was het pand van de firma Vloothuis & Zn. Min of meer een concurrent van Bossert van de overzijde, want Vloothuis deed ook in uurwerken, maar daarbij eveneens in "spreekmachines". Volgens insiders waren dit toestellen voor hardhorenden.

We kijken nu naar links, zoals afgesproken, en dat bracht nog wat moeilijkheden. De nummering is narnelijk in de loop der jaren nogal eens gewijzigd, maar het is ons toch gelukt een zo goed mogelijk beeld te krijgen. Eerst de vleeshouwerij van de firma S. Wever. Deze is blijkbaar gesloten, want de schermen zijn neergelaten. Trouwens, bij bakker Wesselman is ook van drukte niet veel te bespeuren. Bossert hebben we de vorige maal al ter sprake gebracht, maar niet de meubelzaak van H. Wilmes, waar men zich tevens bezighield met het "encadreeren" van schilderstukken enzovoort, hetgeen wil zeggen dat men daar terecht kon voor het inlijsten, U ziet, heel eenvoudig, maar men kon zijn yak al goed verkopen.

~r. Neerd, i{oorn

47. We gaan via de Gortsteeg naar het Achterom, nu echter rond 1900. Het Witte Kruisgebouw, in de vorm zoals in het vorige boekje, is nog niet te zien. Op deze foto staat een ander pand, dat iets meer naar voren is gebouwd. De dames Graafland namen daar de honneurs waar. En zowaar treffen we als buurman J. van Diepen weer aan en als we aannemen dat er een tijdsverschil van ruim veertien jaar tussen zit, kunnen we hem bestempelen als een hokvast man. In het kleine huisje woonde M. Pekelharing, zonder enig beroep, dan de scharenslijper C. van der Kooij. De zwaaiende dame zou zijn echtgenote kunnen zijn. In het nog net zichtbare huis zou een winkel gevestigd moeten zijn, narneliik die van J. Harden. Wat wij er echter van zien brengt ons in twijfel en we nemen maar aan dat Harden winkelier in ruste is geweest.

Bezien we de andere kant van de straat, dan valt in de verte al direct de reclame van de firma Pool op, dus een zeer oude Hoornse zaak. Verder kunnen we ons verbazen over de eenzame kruiwagen, middenop straat. Geen der aanwezigen op deze foto schijnt er iets mee uit te staan te hebben. De meeste panden hier waren pakhuizen en/of de bergplaatsen van de Groote Noord-winkeliers. Volgens onze gegevens was het muurtje met poort de achteruitgang van de drogisterij van P. Karmelk, wonende op Groote Noord 85.

Achterom. HOORN.

48. Van het Achterom naar de Westerdijk is een kleine sprong en we belanden dan letterlijk en figuurlijk in het water.

Het is wederom een foto uit prive-bezit die ons dit verkwikkende plaatje verschaft. AIleen een moeilijkheid: wie zijn al deze heren? Nu, daar zullen we nooit achter komen. Het is een deel van het gamizoen, dus meestal vreemden, dat hier het lichaam aan het zilte nat van de Zuiderzee toevertrouwt, Op het dijkje staat een "hoge Pier', die zich er maar niet aan waagde. Er was ook een bemande boot om toezicht te houden. Misschien om al te drieste zwemmers te beletten te ver in zee te gaan, alhoewel wij in de verte, richting Westerdijk, een wel zeer koene zwemmer ontdekken.

Een en ander speelde zich af op de plaats van het oude badhuis, later vervangen door het zogenaamde witte badhuis. Dit heeft vorig jaar wederom het veld moeten ruimen voor een badhuis naar de eisen des tijds, maar dat wisten deze soldaten, getooid in hun wijde, witte zwembroeken, to en nog niet. We zijn hier in het jaar 1904 en sinds die tijd is er al heel wat water door Zuiderzee en IJsselmeer gestroomd.

49. Als we de zwemmers hebben verla ten en dan het Breed opkomen, raken we niet uitgekeken. Er is van alles te zien.

In het midden, jawel, de beroemde "pomp van Breed", een bekend Hoorns gezegde. Indien men een verschil van mening ergens over had: "Och man, loop naar de pomp van Breed." Dan twee bokkewagens, hetgeen tegenwoordig min of meer een natuurverschijnsel lOU zijn. Voor het gebouw van het Leger des Heils ligt tuindersgereedschap, hetgeen vermoedelijk afkomstig is van de firma Blokker, even verderop, want daar is het nogal vol. Onder andere is er een wagen geparkeerd en de beide officieren van het Leger, Kamp en Van Dommelen, zullen hier wel niet blij mee geweest zijn. Bakker Kool he eft minder last van de kruiwagen en zadelmaker J. Bierlaagh is er helemaal vrij van gebleven.

Bekijkt u deze twee pandjes eens rustig; er is niets meer van te vinden. Het is echter niet alleen de firma Biokker die goederen op straat heeft gedeponeerd, ook zijn buurman, de ijzerhandelaar Messchaert, kan daar best debet aan zijn geweest. Dan nog de zaak waar de viaggestok uithangt, destijds ook nauw verbonden met het Hoornse zakenieven en een begrip in Hoom: de stoomververij en chernische wasserij van M. Starn, bekend door de slagzin op zijn wagens "Starn Stoomt", door zwartkijkers ook weI de .vuile was" genoemd.

A 1120. uthtdr. J. M. Sc.hal ??.. amp. Bu'k,loo!.

JJreed, JCoorn.

50. Rioolwerkzaamheden op het Groote Noord in 1936. Het werd meteen flink aangepakt, zoals u ziet, Het bord met "doorgaand" verkeer maakt dan ook een overbodige indruk. Daar het gebeuren, in verhouding, van recente datum is,

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek