Hoorn in oude ansichten deel 2

Hoorn in oude ansichten deel 2

Auteur
:   J.J. van der Gulik
Gemeente
:   Hoorn
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3809-3
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Hoorn in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

16. We keren weer terug op onze schreden, De Karperkuil hebben we nu al verschillende keren ten tonele gevoerd. We ontkomen er dan ook niet aan om nu de Korenmarkt en daarbij een gedeelte van de Appelhaven van een andere zijde te laten zien.

Aan de bomen bemerken we dat het herfst moet zijn en er staat bepaald een flinke wind, daar de dame rechts moeite heeft met haar hoed. Het beloofde een gouden tijd te worden voor de winkelier M. Verwerda. Deze had zijn winkel en een brandstoffenhandel op de hoek, daar waar nu kapper Kind is gevestigd. Zijn buurman, op de hoek van de Gedempte Appelhaven, was Klaas de Jong. Het beroep van de man staat echter niet vermeld, Bakker Jongbloed, op de hoek van de Bottelsteeg, ziet het blijkbaar niet meer zo zitten en heeft de rolgordijnen neergelaten! Zijn buurman was de zilversmid Van Dijk, Hij had twee panden in gebruik en het pand naast Jongbloed verhuurde hij aan kostgangers. Hijzelf woonde in het huis ernaast, waarin ook zijn atelier was. De kostgangers konden bij hem binnendoor, want u ziet, het smalle huisje heeft alleen maar twee ramen. Het laatste voor ons zichtbare huis was wederom een winkel en wel die van zeilmaker W. Wormsbecher Dzn. Als we daar wel eens een boodschap moesten doen, rook het altijd lekker naar taan en touw,

Dit soort winkels is er bijna niet meer en men moet ze met een (scheeps)lantaarntje zoeken.

Korenmarkt

17. Oak deze fotograaf heeft geen gunstig jaargetijde uitgekozen om de Appelhaven op de gevoelige plaat vast te leggen.

De Appelhaven is een van de oudste straten van Hoorn, in 1420 gegraven, en bij de Vismarkt verbonden met de Nieuwe Dam. Van dit historisch feit heeft H. Blom, barbier van beroep, wel geen weet gehad, hij woonde in het eerste huis links, maar misschien wel zijn buurman, J. Appel. Diens kostganger, de kapitein der infanterie Van Dijl, was geen Hoornse en zal het te druk hebben gehad met zijn manschappen; de weduwe Zwaan, die daarnaast woonde, zal waarschijnlijk andere belangstelling hebben gehad. Nee, meer interesse voor dit onderwerp had ongetwijfeld meester J. te Boekhorst, die woonde in het huis, half verscholen achter de boom, waarbij de man staat. Bij de pakhuizen, even verder, zien we twee wagens staan. Daar had de firma J onkman jr. haar brandstoffenhandel. We kunnen dus gevoeglijk aannemen dat dit het gerij was van deze firma.

Kijk eens naar het leuke keienpatroon van de straat en hoe men om de bomen een soort rond perk heeft gemaakt, iets wat heden navolging zou verdienen.

'~ ..

Appelhaven d ~ . .f;iHOOrn

18. Jawel, daar komt ook nog een Hoofdtoren op de proppen en nog wel fraai omzoomd door kersen. Een eigenaardige combinatie, in relief uitgevoerd. De uitgave is van de firma A. Bakker, wettig gedeponeerd onder nummer 9332 en daar kunnen we het dan mee doen. Als we echter de drukker nagaan van dit charmante produkt, "Kunstanstalt Rosenblatt-Frankfurt a. Main", krijgen we meer begrip voor de zaak. De verhouding Hoofdtoren-kersenrand heeft hen niets gezegd. Zij zullen aangenomen hebben dat het zeer toepasselijk was.

U heeft waarschijnlijk ook al waargenomen dat dit geen foto is, maar een getekend miniatuur en wij moeten zeggen: lang niet slecht. De verhoudingen zijn goed in acht genomen, hetgeen niet altijd van toepassing is. Net als met de teksten, was men met de afbeeldingen ook nog wel eens ruim van gedachte.

Rest ons nog om u temelden wat de andere zijde aangeeft en dat is wel een leuke bijkornstigheid, De afzender was ene Essenbrugge, een niet bekende naam in Hoorn. De geadresseerde was de heer Frits van Haarlem, op zichzelf ook niets bijzonders. Maar wel het adres: circus Carre in Amsterdam. Onze conc1usie: Van Essenbrugge, een kermisartiest (verzenddatum augustus, Hoornse kermis! ), zendt een kaart naar zijn collega in Amsterdam. Vermoedens, maar het idee liikt redelijk.

Groeten uit Hoorn.

19. Ook de Italiaansche Zeedijk deelde mee in de vreugde tijdens de Landbouwfeesten in 1913. Een hele menigte kinderen is hier op de been. Ondanks al onze moeite bij oud-Zeedijkbewoners, kon men er geen bekenden uithalen, WeI dacht men in de man op de achtergrond C. de Groot, de melkslijter, te herkennen. Ret is maar een kleine stap om dan aan te nemen dat een van de kleine jongens vooraan weleens zijn zoon Klaas zou kunnen zijn. Links zien we nog net een stukje van het cafe "Ret Wapen van Amsterdam", tegenwoordig bekend als "De Volendarnrner". De toenmalige eigenaar was P. Bakker, "tapper" staat er achter zijn naam. Rechts het "Schippershuis", waar S. Haarsma de glazen bier over de toog aanreikte. Overal wordt druk gevlagd, ook op de synagoge, die in 1953 is ges1oopt. Op deze plaats is in juni van dit jaar (1979) een jongerenhuisvesting gebouwd, met een gedenksteen die er aan herinnert dat hier de synagoge heeft gestaan. Naast de synagoge woonde rabbi C. Witzen of, zoals officieel staat geschreven, .Jsraeltsch godsdienst onderwijzer". Zijn naaste buren waren de vissers R.P. Wormsbecher en E. Hooikamp en mejuffrouw E1iz Crevelt, die als modiste haar brood verdiende. Vervolgens zijn we weer bij een visser aangekomen, en wel bij Fr. Musman, die dit zeebanket met zijn viskar langs de huizen uitventte.

20. "Aan de Zeekant" staat op deze kaart aangegeven. Een zeer aparte opname van het einde van het Visscherseiland. We waren lang in twijfel, welke van de twee molens deze hier nou wel zou kunnen zijn. Na deskundige voorlichting is het toch molen "De Rob" die zich hier manifesteert. Toch nag een moeilijkheid: wat zag men op de achtergrond? Vanuit welke positie had de fotograaf zijn lens gericht? Het bleek de richting Westerdijk te zijn en het zijn de huizen bij het begin, aansluitend op het Breed. We zien de achterzijde.

De molen "De Halm" he eft zich dus achter de fotograaf bevonden en de badinrichting aan zijn linkerzijde. Deze kaart dateert van 1902. De bovengenoemde molen "De Halm" was toen geen lang leven meer beschoren; twee jaar later werd deze door brand verwoest. "De Rob" hield het langer vol en werd het slachtoffer van de moderne tijd. In 1924 werd hij gesloopt en vervangen door een stoomzagerij. De palissaden en het bruggetje vormden de afscheiding van het bedrijf van de firma A. Zijp met de rest van het Visscherseiland. Voornoemde brug werd in 1888 echter pas het eigendom van Zijp. In dat jaar werd namelijk het eigendomsrecht door de gemeente aan hem overgedragen.

Ten tijde van deze opname was C. van Ikele de werfbaas. De personen bij het hek zijn niet te onderscheiden, maar het moet welhaast de familie Van Ikele zijn. We gokken dus: links moeder Van Ikele, in het midden zou dan dochter Annie kunnen zijn, vooruit dan maar, zittend op het hek zoon Tinus. De verder nog aanwezige personen zuilen voor ons altijd wel onbekenden uit het verleden blijven.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek