Hoorn in oude ansichten deel 2

Hoorn in oude ansichten deel 2

Auteur
:   J.J. van der Gulik
Gemeente
:   Hoorn
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3809-3
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Hoorn in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

.,Yi"":t· .? 1 t,

1 [0 rn

21. De firma Boon uit Amsterdam verraste circa 1904 de Hoornse bevolking met deze kaart, vanwege het onderschrift "Visscherseiland Enkhuizen". Zoals we al eerder memoreerden, men deed maar wat! Maar er is geen twijfe1 mogelijk, het is de "Haai" in Hoorn. Rechts spelende jongens op de boomstammen. Daar we nooit iets hebben vernomen van enig bomenbestand op het Visscherseiland, moe ten het wel bomen zijn bestemd voor de firma Zijp, Even een kleine kanttekening, Hetgeen to en de buurt typeerde: alle jongens op klompen met een uitzondering, De jongen wijdbeens, middenop straat, heeft schoenen aan. Gezien zijn afzondering een verdwaalde "rijkaard"?

Aan beide kanten een tiental woonhuizen, Gezien onze gegevens komen wij niet verder dan vijf namen van toenmalige bewoners. Nam men het met de registratie niet zo nauw of was de helft van deze woningen niet bewoond? Verwantschap met de zee spreekt evenwel uit de beroepen van deze mensen: E. de Best, visser, C. van den Berg, L. Engel en Groentjes, viskooplieden. Een uitzondering: P. Evers, molenknecht. Nu, dat laat zich niet moeilijk raden, die had zijn werkzaamheden vlak bij huis, op de werf van Zijp,

22. Een stille straat in 1904 en wel het West. Een oude bekende in onze binnenstad, bijna verla ten op een enkele voetganger na. De huizenrij links is in 1971 gesloopt. Indien men met een boekje als dit bezig is, valt het op dat men veel in herhalingen moet vervallen. De termen "gesloopt" en/of "verbrand" komen veelvuldig voor, maar in elk geval is hetgeen er heeft gestaan verdwenen en voor velen zijn het niet meer te herkennen plekjes geworden.

Rechts op deze kaart zien we de Bottersteeg en gelukkig kan ieder nu zeggen: Ha, zo is het nog. Geheel rechts woonde L. Benist, boekdrukkersgezel. Zijn buurman C. Hoogland was blijkbaar zonder beroep en op de andere hoek woonde ene Piet van der ZeL Diens vader Kobus plaatste de eerste steen. Deze is nog aanwezig en u kunt zich op de hoogte stellen. In het witte huis woonde D. Oosterbaan, de visventer; zijn buur was schilder H. van Ree. De man links, naar ons toekomend, heeft de stok met de knapzak op de schouder en hij is vermoedelijk op weg naar een der logementen, die in deze buurt aanwezig waren. Ret huis waar hij voorbij loopt heeft een zogenaamd "spionnetje". Dit was een spiegel, buiten aan het raam bevestigd, waarin men de straat kon afzien. Boven het dak van het museum ontwaren we nog de spits van de grote kerk en vlak voor ons de Waag met bovenop het dak een bouwsel, hetgeen, naar men ons vertelde, voor het bovengrondse telefoonnet was.

: .. J. :i -o

23. Hadden we in ons vorige boekje reeds een Hoorns transportbedrijf op de korrel, nu kunnen we u een foto aanbieden van de oudste firma op dit gebied in Hoorn. Het is de firma Groot, in 1872 opgericht door de overgrootvader van de tegenwoordige eigenaar H. Groot. Zien we hier de hele equipage of ziin er nag wagens in de stal gebleven?

We zijn zo gelukkig u bijna alle namen te kunnen vermelden. Daar komen ze dan: rechts, bij de wagen, Jan van Leeuwen en in de wagen, trekkend aan het touw, Ente Lampe. Op de hoogste verdieping Gerrit Groot en vervolgens gaan we weer naar beneden: tussen de twee wagens staat een toeschouwer en wel de wagenmaker B. van Kuik. Zijn opvolger was Van Elten. Op de bok, met de leidsels en zweep, P. Groot jr. en trots als een pauw ervoor P. Groot sr. Op de linker wagen zit Gerrit Tros op de bok. Een prachtig plaatje, beide wagens met twee paarden bespannen. De man geheellinks is onbekend.

Op de wagens staat geschreven "Bergplaats voor inboedels" en we twijfelen niet aan de service van de toenmalige firma Groot. Maar "Verhuizingen door geheel Europa" lijkt ons voor 1920 toch wel een moeilijk karwei. Voor zo'n vervoer moest de firma nog wel een vijftig jaar wachten. Maar aan het geheel doet dit geen afbreuk, integendeel zelfs.

24. Een zonnige dag op het Achterom. Bij de families Schierbeek en Dekker staan de deuren geheel open en maken de dames een buurpraatje. Schierbeek had een heel apart beroep en wel "krammer". We hebben er een oud woordenboek voor moeten opslaan en daarin staat letterlijk: "iemand die aardewerk kramt". Zo iemand ging langs de huizen en indien men een gebroken bord had, boorde hij gaatjes in de gebroken delen en kramde deze met dun ijzerdraad aan elkaar. In het huisje ernaast, met de puntgevel, woonde de brigade-majoor lb. Kooy. Dat was dus niet mis. Waar gebouwd wordt waren later de families Vlekke en Ekers te vinden. Links het cafe (of zoals men vroeger zei "bierhuis") van P. Schermer. Ret tweede deurtje gaf toegang tot deze lokaliteit. Enige jaren terug is dit pand in oude stijl herbouwd en het wordt bewoond door de directeur van de "Westerhaven". Dit hoekhuis was het begin van het tweede gedeelte van de Proostensteeg, die doorliep tot aan de Westerdijk. Door de bouw van voornoemde "Westerhaven" is dit gedeelte komen te vervallen. Ret vrouwtje rechts is ons aangeduid als Daatje Ruttering, die haar snoepwinkeltje op de hoek van de Kuil en de Proostensteeg had (komende vanaf de Kaasmarkt).

1100rn

25. We hebben het Achterom verla ten en via de Proostensteeg steken we over naar het Groote Oost. Daar treffen we vele wandelaars aan.

Links, bij de rijwieIhandeI van Brandenburg, probeert men blijkbaar tot verkoop van een rijwiel te komen, gezien het bord een "Jan Pz. Coenrijwiel". Zelfs de dienstmaagd van kaaskoper Best toont haar belangstelling, Staat haar "mijnheer" soms voor de stoep? Waarschijnlijk had deze meer belangstelling voor de schone dame in het wit, want ook vroeger wist men zo iets wel te waarderen. Vooraan zien we nog net een winkelraam van de bloemist Jac. Verell; de etalage lijkt echter wat leeg. Ook verder op het Oost is het een komen en gaan en ter hoogte van het postkantoor is zelfs een groep mensen te onderscheiden. In het grote huis aan de rechterkant, waar nu het waterschap is gevestigd, woonde M. de Jong, eenvoudig aangeduid als "koopman". Kijk eens naar de fraaie pomp op de stoep. Waar is die gebleven? Ret huis met het mooie hek werd ook al bewoond door een kaaskoper en natuurlijk Iuisterde die naar de naam Best, in dit geval C. Best Sf.

Een naam willen wij u niet onthouden. Boven de zaak van Brandenburg woonde een ingenieur van rijkswaterstaat en het is bijna niet te geloven, maar deze heer heette V.J.P. BIocq van Kuffeler.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek