Hoorn in oude ansichten deel 2

Hoorn in oude ansichten deel 2

Auteur
:   J.J. van der Gulik
Gemeente
:   Hoorn
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3809-3
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Hoorn in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

26. Een foto komende uit de prive-sector, maar wonderlijk genoeg tach geheel als kaart aangeduid en zelfs verzonden naar Frankrijk.

Er speelt zich van alles af, maar wat er precies aan de hand is? We vermoeden het volgende: de paarden van de tram zijn weggehaald en gelijk aan vleeshouwer Davidson verkocht! Of is het toeval dat de tram er staat en poseert men alleen voor de fotograaf? De belangstelling is er niet minder am.

Op de stoep van de winkel van Potgieser is men ook nieuwsgierig en de eigenaar van "De Ekster" komt zelfs even kijken. De bestuurder van de tram staat er wel bij, dus misschien is onze veronderste1ling niet zo ver naast de waarheid, te meer daar in het midden van de groep, voor de tram, de conducteur nogal onthutst staat te kijken. De dienstbode van houtkoper Zijp hangt uit het bovenraam, met iets van medelijden met de arme dieren. De melksalon van Schmidt heeft het er stil van. Dit gebeuren heeft zijn klanten weggelokt en ook de groenteboer heeft zijn wagen in de steek gelaten. Zijn trekhond neemt de gelegenheid te baat een lekker dutje te doen. De dames, vooraan, is het om het even; de rechter heeft het te druk met haar dochtertje, terwijl de jongedame links andere interesses heeft.

-.-

':-;.(,JZ.- .: c~

~~ .1''1

~, ;'Q-.r~'-Z-..I ,.-' .

27. Het was vroeger blijkbaar een vrolijke boel in Room. Hier de Nieuwsteeg, vanaf het Groote Noord gezien, ook weer geheel versierd en indien onze inforrnaties juist zijn ter gelegenheid van de Landbouwfeesten.

Links de toen nog vrij nieuwe zaak van V. & D., waar de prijzen van de rollen keper varieerden van elf cent tot en met eenentwintig cent per meter. Rechts de kapperszaak van Roel Flart. Nadat deze was verhuisd naar Groote Noord 116, kwam hier de winkel van P. van der Brul, tegenwoordig Kreymborg. Op het fraaie naambord staat "R. Flart, kapper solied adres voor dames- en heerenhaarwerk". U ziet, deze Roel stond voor niets. Op de achtergrond, hoek Nieuwe Noord, een concurrent van voomoemde haarspecialist, even deftiger waarschijnlijk: "Salon voor scheren & haarsnijden, coiffeur A. Baart." Rechts zien we een oude vrouw met het bekende "kapertje", links twee vrouwen in Westfriese klederdracht met de beroemde kap. De oudste vindt al die drukte maar vrij vervelend, haar jongere gezellin vermaakt zich blijkbaar beter en lacht vrolijk. Het meisje in het midden, met haar melkkannetje, staat er ook wat triest bij. Zij heeft haar draai die dag nog niet gevonden.

Nog even het bord links, aan de gevel van V. & D., waaruit blijkt dat men to en al van de Nieuwsteeg een rustige winkelstraat had gemaakt: "Verboden voor alle Motorrijtuigen."

28. Wandelen we de Nieuwsteeg in, dan hadden we, tegenover de op de vorige bladzijde genoemde coiffeur Baart, de winkel van A.H. van Pernis, Het pand wordt momenteel, wat de benedenpui betreft, naar de eisen van deze tijd verbouwd. Het heeft in die jaren al heel wat bestemmingen gehad, onder andere cafe, corsetterie en wasserette. De laatste tien jaar was het een bloemenwinkel, maar hier op de foto is het nog van Van Pernis. Hij beveelt zich aan voor het leveren van vele kruidenierswaren, met als specialiteit roomboter uit de fabriek van de heer Avis uit Midwoud. Verder was het nog het depot van de "Kralinger Meel- en Roggebloemhandel Fortuna" te Leeuwarden. Zoals u wel bemerkt, een veelzijdige zaak, waar men weI terecht kon voor de boodschappen.

AI dit moois hebben we niet zomaar van ons zelf, maar staat aangegeven op de achterzijde van de kaart, fraai ornlijst door een bloemenrand. Min of meer dus een reclamekaart. Op het origin eel is, nauwelijks te zien, de eigenaar nog te bespeuren, staande achter de toonbank.

Bij de ingang is een waterpomp. Jammer dat net niet de werkster, moedertje Van Geelen, aanwezig was. Dit had het geheel een leuk tintje gegeven. WeI zijn er, biina vanzelfsprekend, weer de kinderen aanwezig en we beginnen ons af te vragen of men vroeger nooit naar school moest.

29. Een uitgave van de firma Vivat, de Nieuwsteeg omstreeks 1903, vroeger ook weleens de Hoornse Ka1verstraat genoemd.

Aan de linkerzijde de nu nag zo bekende facade van het stadhuis, sinds kort in gebruik bij het S.O.W. De b1auwe stoep zou ons wat kunnen vertellen. Het lijkt er vrij druk, maar dat is maar schijn, Ret is natuurlijk weer de man met de camera die de aandacht heeft. Net als nu was er toen al een rij van winkels. A1s we eens kijken hoe het er voor stond, dan komen we tot de ontdekking dat veel winke1iers in een branche vlak bij e1kaar zaten.

Aan de rechterzijde woonde M. v.d. Gu1ik, goudsmid. Zijn buurman was lb. van Straaten, zilversmid, en even verder kon men bij P. Krone zijn horloge laten maken. Het gekke was dat men hier ook terecht kon voor dameshoeden, naast deze Krone woonde A. Ekers, die het ambacht van ede1smid uitoefende en tevens in modes deed! Daarin stand hij niet alleen, want op nummer 59 was H. Lindeboom paraat om ook de dames in de k1eren te steken en de toestand word t nog gekker a1s wij u vertellen dat tussen al deze lieden nog ene firma Koster was, die, het is bijna niet te ge1oven, dameshoeden aan de vrouw bracht. Een verademing is dan ook dat de weduwe Gerhards op nummer 51 slechts "winkelierster" was en aan de overzijde was onder andere de zaak van Steeman, loodgieter van beroep.

We hopen dat u het allemaa1 heeft kunnen verwerken, anders 1aat u de tekst voor wat hij is en bekijkt u rustig het leuke straatbee1d.

Hoorn

,~YivatU Arnst. No,

Xieuwsteeg

-f9-f

30. Nog wat verward van aile winkelperikelen in de Nieuwsteeg, komen we in de Nieuwstraat, met ook vele mensen op de been.

Een wel zeer mooie en scherpe foto, welke van bovenuit genomen moet zijn. Men kijkt zelfs tot aan de Roode Steen. De fraaie lantaren staat middenop de "ster", waarover wij u straks nog zullen informeren. Het fraaie pand links werd toen al bewoond door de familie Scholten. Het is tien jaar geleden geheel gerestaureerd. Aan de andere zijde van de Wisselstraat-poort woonde T. Kroon, kaaskoper. Nu heeft dr. Mettivier Meyer daar zijn praktijk. De buurman van Kroon was G. Honig (gisthandelaar en handelaar in grutterswaren) en dan kwam een lid van de bekende Rozendaal-farnilie, namelijk Johan, die er zijn juwelierszaak dreef. Links, naast het stadhuis, het woonhuis van J. Kernkamp. Deze had zijn zaak even verderop onder de naam Kernkamp & Zoon, "Manufacturen en Nouveaute's", vertaald in gewoon Nederlands: nieuwigheden. Tussen de Kernkamps in de dubbele zaak van A. Bakker, boek-, kantoorboek- en kunsthandel, magazijnen van kristal enzovoorts. Teveel om op te noemen. Zelfs zien we er kinderwagens voor de deur staan. Het mooiste haalden wij echter uit een advertentie van Bakker. Let u even op: "Leesbibliotheek in 4 talen." En dan: "Alle boeken en tijdschriften worden na terugontvangst door mijne ontsmettingsoven ontsmet."

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek