Hoorn in oude ansichten deel 2

Hoorn in oude ansichten deel 2

Auteur
:   J.J. van der Gulik
Gemeente
:   Hoorn
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3809-3
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Hoorn in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

HOOR'

Onder de Boompjes

36. De Korte Aehterstraat met links, zoals de tekst al aangeeft, het Protestantse Weeshuis. Hier was vroeger het Sint Marienklooster, daterend van 1408. lets zal hier nog wel van te vinden zijn, maar dan toeh wel zeer weinig, In de loop der eeuwen is er zo aan veranderd en vernieuwd dat hetgeen nog aan het oude klooster herinnert te verwaarlozen is.

De gedenksteen, links in de muur, herinnert aan het feit dat de graaf Van Bossu hier, na de slag op de Zuiderzee, gevangen heeft gezeten. De dame vooraan, vast een vreemde in de stad, leest de inscriptie met veel aandaeht en op de aehtergrond vermoeden wij een rij weeskinderen. De man, staande bij de poort, zou de weesvader R. van Beemen kunnen zijn, die toen niet heeft kunnen bevroeden dat een tachtig jaar later zijn weeshuis gedeeltelijk door brand zou worden verwoest. Gelukkig is men reeds met de opbouw van dit mooie pand begonnen. Het grote gebouw, met het puntdak, was een aantal jaren geleden nog als gereformeerde kerk in gebruik. Tot 1879 had het als rooms-katholieke kerk dienst gedaan en na enige tijd als opslagplaats te hebben gediend, schijnt het nu leeg te staan. Het pakhuis reehts was van E. Edel Wzn., die zijn winkel op de Gouw had. Later was hier de firma Edel & Thies.

II corn

':...

1: ?.??

37. Een helaas wat onduidelijke kaart van de kermis in Hoom. De afzender verzond haar notabene vanuit Hensbroek naar Huizum in Friesland. En nog wel in oktober; de ondertiteling "Groete van de Kermis" sloeg in dit geval dus nergens op, maar daar heeft onderwiizer Dassen toch geen weet van gehad.

"Salon voor verversingen": het is blijkbaar nog niet druk, want het hele personeel plus baas J. Wagendrever en vrouw zitten voor op de warande. Vooraan wederom de lantaren en de "ster", waarover wij u nog zouden infonneren. Dit was een met gekleurde stenen ingelegd mozaiek, door de jeugd altijd gebruikt voor allerlei spelletjes. Op de achtergrond wat kleinere tentjes, vermoedelijk snoep- of koekhaktentjes, welke laatste als oud kennisvermaak helaas zijn verdwenen. Naar wij ons lieten vertellen vanwege de scherpe bijltjes, die bij het koekhakken werden gebruikt, Dit was te gevaarlijk.

Als bijzonderheid vermelden wij nog dat een negen jaar later de kermis in verband met het uitbreken van de "Europeeschen oorlog" werd geschorst.

38. Een zeer mooie, oude foto, bereidwillig aan ons afgestaan uit een prive-verzameling, Jammer genoeg iets te danker. Maar wii hopen dat de vakmensen er evengoed nog iets van kunnen maken. Men heeft ons gezegd waar het was, anders hadden wij het u niet kunnen verklaren. Van deze hele huizenrij is niets meer over, slechts de bovenpui van het huis links (A.A. Kleintjes Pzn.) is nag enigszins intact.

am u niet langer in spanning te houden, het is in het midden van de Gouw, aan de zijde van de Hema. Rechts nag een stukje van de winkel van Batman. Op het raam boven staat "Ledikanten en Matrassen". Vervolgens de schoenmakerij annex winkel van B. Haring, "Reparatie en Maatwerk, Vlugge Bediening, Nette Aflevering", staat op het raam vermeld. Vervolgens de groentezaak van C. Visser Bzn. Rechts van de groentewagen staat Cees Visser zelf, dan, met vlinderdas, een knecht, toevallig ook Visser genaamd. Voor de wagen zijn zoon Jaap Visser, die later lang de zaak heeft gevoerd, en rechts ene Van der Woude. De (trek)hond ligt voor de deur. Links nog de gouden zilverzaak van A.A. Kleintjes Pzn.

39. We zijn nog weer even op de kermis, maar nu rond de jaren twintig. Het personeel van het Provinciaal Electrisch Bedrijf, district Hoorn, is bezig de elektrische verlichting op te hangen. Blijkbaar een uitbreiding vanwege de kermis, daar in 1918 het zogenaamde "rondje" al elektrisch was verlicht. Merkwaardig dat men later, in 1922, weer overging op gasverlichting, op grond van meer bedrijfszekerheid.

Maar we gaan weer terug naar ons kermistafereel. Links de tent van de waarzegster "Minerva", met toekomst, heden en verleden. Recht voor het magazijn van de firma Welkers. Dit is later afgebroken en nu is hier een snackbar. De man bovenop de stellage is Flip Appelman. De man met de strohoed, vermoedelijk de opzichter, is onbekend. Links, met pet en pijp in de hand, Cor van der Zel en naast hem de eigenaar van paard en wagen, Bruun van Hinte. Deze had zijn vrachtrijderij op de Turfhaven. Hij was dus bijna op eigen grond, een geruststelling ook voor het paard met de fraaie naam "Wilhelmina".

Nog even dit. De lamp boven hangt niet zo maar in de lucht. Op de originele foto is de kabel te zien. Ja, je kunt nooit weten met zo'n waarzegster in de buurt.

40. Het Nieuwland halverwege de jaren dertig. Het merkwaardige is echter dat deze kaart pas in 1945 is verstuurd. Goed bewaard gebleven dus onder de toonbank. Geheel rechts "Het Nieuwe Nederlandsche Koffiehuis" van Jan ten Heuvel Brouwer, later cafe Peynenburg, waar zich bij orne Toon op het toneeltje heel wat festiviteiten hebben afgespeeld. Dan, het bard wijst het al aan, Bureau Onze Courant en volgens het bord ook het VVV-kantoor. Het is weI wat onduidelijk, maar we onderscheiden dat in vier talen staat aangegeven dat zich hier de ingang bevindt.

Dan de smederij van Jb. Groot, hoef .. en kachelsmid, maar tevens was er toch nog een ruime bergplaats voor rijwielen. Nu de bakkerij van Brouwer, in heel Hoorn bekend. Het is thans nog een bakkerswinkel en weI van Verb erne, die zich de moeite heeft getroost de oude stijl te behouden. De winkel met de eerste schermen was de slagerij van Gerben Spaans, met als buurman W. Schuts, de kapper, die later verhuisde naar een nieuwer pand op nummer 28. Op het verkeersbord, waar de jongen voor staat, is een typische tekst aangebracht. Let u even op: "Verboden toegang voor Rij- of Voertuigen." Ja, men kon het toen ook al aardig vertellen.

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek