Hoorn in oude ansichten deel 2

Hoorn in oude ansichten deel 2

Auteur
:   J.J. van der Gulik
Gemeente
:   Hoorn
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3809-3
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Hoorn in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

HOORN. Nieuwland

41. Wederom een oudje uit het begin van deze eeuw. Nu een druk punt, waar midden op straat er even lekker bij staan tot de onmogelijkheden zou behoren.

Rechts de stalhouderij van S.F. Kramer, toen al "De Morgenster" genaamd. Enige jaren terug is deze vertrouwde naam uit het Hoomse horecaleven verdwenen. Waar de eerste wagen staat, was het huis van J. Storm, boekhouder bij de firma Rozendaal. Zijn medebewoner J. Kroon was boekdrukkersgezel. Was deze kostganger of werd het huis in tweeen bewoond? Daarachter ontwaren we nog enige wagens. Die kunnen van A. Groot zijn geweest, die zijn stalhouderij aan de overkant had, daar waar de schermen hangen. De weduwe C. van den Berg heeft wel zeer fraaie muurreclame op deze zijde van haar huis staan. De bovenste geeft onder andere aan: "Handel in cuipershout en kanthout", waarvoor men terecht kon bij P. Pot, Baanstraat 27. Op het onderste bord staat vermeld: "EIectra's, Gasgloeilicht, branders, Kousjes, Glazen kappen & Ballons." En al dit moois was te verkrijgen bij J. Schekkerman in de Kruisstraat, waarbij dan nog als extra stunt wordt vermeld dat het gloeilicht van puike kwaliteit is.

Photo los. NJSS. Ar.1s.eriam. No. 665,

HOOHX.

42. Een pracht van een foto, waar men lang naar kan kijken. Niet dat er, wat de bebouwing betreft, veel is veranderd, maar het is de sfeer, de twee bruggetjes, Nieuwland en het Munniekenveld. Nu nog een der mooiste punten van Room. Voor op de brug is wazig een jongen te onderseheiden. Hij was te rap voor de fotograaf, maar zijn vrienden hebben het beter gedaan. De derde van reehts heeft een pijl en boog in de hand, terwijl de jongen uiterst reehts op het hek staat te vissen.

De laatste jaren is men hier gedueht aan het werk geweest om alles te restaureren, zelfs heeft men er wat oude lantarens neergezet. Op de hoek was het tapperijtje van Trien de Geus, maar de vergunning was van de weduwe Hegeman. De klanten voelen zieh wat betrapt en staan achter de glazen te gluren. De huisjes erachter werden bewoond door de families Kaag en Tool. Beide hoofden van deze gezinnen verdienden de kost als kleermaker.

Bij nadere bestudering blijkt toch dat we de cafehoudster wat te laag hebben getaxeerd, want het was niet aileen maar een tapperij. Kijkt u maar, boven staat ook nog keurig aangegeven: Wijnen, Likeuren en Gedistilleerd. Dit even om alles recht te zetten.

uITG. N. J. BOON, AMSTERDAM.

1l1unnelceveld. Hoorn.

43. Het is tien jaar later dan de vorige opname. Een mooie winterdag in Hoorn en gemspireerd door het natuurschoon besloot een fotograaf deze gelegenheid te baat te nemen. U ziet het resultaat en de firma Beerding zorgde voor de uitgave om de mensen van toen (en nu) te laten zien hoe mooi en koud het was geweest.

Het grachtje tussen Munnickenveld-Noord en -Zuid, alsmede dat van het Nieuwland had geen verbinding met de Turfhaven. am daarin te komen, moesten de schuiten gebruik maken van de overtoom, welke gelegen was bij het St.-Pietershof. Deze is in 1869 verdwenen. Wij citeren even letterlijk wat hierover is geschreven: "De gemeenteraad besloot tot wegruiming van den Overtoom."

Voor de tuinders van buiten de stad was het mogelijk om via de Draafsingel en Noorderstraatsluis in "rustig vaarwater" te komen om hun produkten te verkopen, met als losplaats het Nieuwland aan de oostzijde. Daar vinden we nog de stenen trappen, die gelukkig in ere zijn gehouden.

Aan weerszijden van het Munnickenveld staan nog enkele mooie, oude panden; het resultaat van inspanning en financiering van de verenigingen "Oud Hoorn" en "Hendrick de Keyser".

/

- ,.

-,

-,

"

_.-

_ ?.?? ~;,. ~:~~ - -' v-

- - I »» - .~

3(oorn

Wi.-:iergezicht, j'liur.nike'.led

44. Het Munnickenveld in het laatst van de jaren dertig. Door de drukker is een "n" verge ten, maar laten we daar geen aandaeht aan sehenken.

Rechts is de ingang naar het Klaas Stapelshofje; sinds 1956 siert nu het oude poortje van de Latijnse School de toegang. (Zie de besehrijving van de Kruisstraat in ons eerste deeltje over Hoom.) De trapgevelhuizen staan nu nog in volle glorie. Vroeger werden zij in drieen bewoond. U ziet ook nag drie deuren; ten tijde van deze foto eehter woonde links Van Leeuwen, de schoenmaker. Een van de andere twee deuren gaf toegang tot de waning van de familie Dekker. Deze Dekker was tuinder van beroep en had zijn bezit achter het missiehuis aan de Berkhouterweg. De fiets, met de bagagedrager voorop, was zijn vervoermiddel, waarop hij elke morgen trouw naar zijn werk ging.

De weduwe Vonk-van Vliet woonde naast Dekker (helaas staat dit aardige huisje al te lang leeg), dan haar buurman W. de Groot, meestal werkzaam als kolensjouwer. Het grote huis, waarin nu drukkerij Koopmans is gevestigd, was gedeeltelijk cafe. Vroeger van P. Spel, maar die woonde ("in ruste") in het huisje reehts. De cafe-activiteiten waren overgegaan op zijn schoonzoon J. Keizer.

45. Een beeld van de Ramen, uitgave "Wed. P.M. Gerhards", die haar winkel had in de Nieuwsteeg. De keurige perken zijn omringd door ijzeren hekken. Na de Tweede Wereldoorlog is dit alles verdwenen, om meer ruimte te scheppen voor het toenemend verkeer.

Er is weer een verscheidenheid aan passanten. Vooraan de steeds terugkerende slagersjongen, die geheel paste in het Hoornse straatbeeld. De dame vooraan met haar vossebont, is blijkbaar van deftige komaf. Is het soms de vrouw van advocaat Bast? Deze woonde namelijk in het eerste huis geheel links. Het huis met de "blinden" bood onderdak aan D. Bennemeer, commissionair in effecten. Boekhandelaar en boekbinder F. Nolte was zijn buurman, maar hij had zijn zaak bepaald ergens anders, daar we hier een gewoon woonhuis aanschouwen. Het was wel een straat van notabelen, want deurwaarder Ruyter completeerde min of meer het rijtje. Nu was het de beurt aan de middenstand en bij Tijmens kon men terecht voor alle boodschappen: zijn bediende, H. van Berkel, woonde boven hem. Even verderop treffen we nog een lood- en zinkwerker aan, luisterend naar de fraaie naam Nisius. En waar nu het restaurant "Chez Dick" is, bakte H. Krijgsman zijn broden en verdere lekkernijen voor de Hoornse bevolking. Hij was tevens assuradeur.

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek