Horst in oude ansichten

Horst in oude ansichten

Auteur
:   P.A.M. Hendriks
Gemeente
:   Horst
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1860-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Horst in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Aan het initiatief om een uitgave te verzorgen van een foto- en ansichtkaartenverzameling, die een kijk geeft op het oude Horst, is van gemeentewege graag aile mogelijke medewerking verleend. Ook voor de toekomst is het van bijzonder belang dat zoveel mogelijk documentatiemateriaal op dit gebied bij elkaar gevat wordt in een boekwerkje.

Het foto-archief van de gemeente was niet van die omvang, dat daaruit deze uitgave samengesteld had kunnen worden. Aan de oproep om interessante oude kaarten en toto's uit particuliere verzamelingen ter kopiering beschikbaar te stellen, is in ruime mate gehoor gegeven, zodat het mede aan deze particulieren te danken is, dat het benodigde aantal bereikt werd. Ieder die tot het slagen hiervan heeft medegewerkt, wordt ook langs deze weg dank gezegd!

In vroeger tijden heette Horst .Berkele". Sinds de zestiende eeuw wordt het dorp "Horst" genoemd, waarschijnlijk naar het huis "Ter Horst", een op een hoogte gelegen middeleeuwse burcht. Van de burcht

is nog slechts een ruine overgebleven.

Door recente onderzoekingen en opgravingen in en rond deze rume zijn onderaardse gangen en kelders weer toegankelijk gemaakt. Ook diverse gebruiksvoorwerpen uit de tijd van de vroegere bewoners zijn hierbij te voorschijn gebracht.

De tegenwoordige gemeente omvat behalve Horstcentrum, de dorpen America, Griendtsveen, Hegelsorn, Melderslo en Meterik. De wandeling in het verleden, die we gaan maken, vangt aan bij de St.-Latnbertuskerk,

Van diverse straten, pleinen of groepen bevat dit boekje meerdere opnamen, die ofwel uit verschillende tijden stammen, ofwel vanaf een ander punt zijn genomen. Ze zijn echter allemaal het publiceren waard. We beginnen de tocht in Horst-centrum en gaan dan naar Meterik, America, Griendtsveen, Hegelsom en Melderslo.

Laten we op iedere plek waar we stilstaan ons in gedachten even wanen in het verleden, om te genieten van de rust en de gemoedelijkheid van die tijd, waarvan vele van de volgende bladzijden een getuigenis zijn.

4

Het oudst bekende gezicht op Horst geeft een tekening uit 1738 van Jan de Beijer. De originele tekening, in oostindische inkt, bevindt zich in het Teylers Museum te Haarlem. Midden op het plein nog een vijver waaruit in geval van brand, het benodigde buswater geput moest worden. Op de achtergrond een putgalg waar de buurtbewoners water gingen halen.

16. Horst R. K. Kerk

Bij vergelijking van deze foto van de Lambertuskerk met de tekening van 1738, ziet men dat de kerk een belangrijke uitbreiding heeft ondergaan. Het zijschip is gelijk getrokken met het middenschip.

5

Het interieur van het middenschip van de oude Lambertuskerk. Kostbare beelden, alsook het Marianum konden v66r de verwoesting van deze kerk in 1944, in veiligheid worden gebracht. Zij hebben in de nieuwe kerk weer een plaats gekregen.

Omstreeks 1945 werd de Gregoriusdag in Horst gehouden. Dit was een samenkomst van kerkelijke zangkoren uit de omgeving die jaarlijks afwisselend in andere plaatsen werd gehouden. De groep is gefotografeerd in de ruine van de Lambertuskerk.

7

8

Het raadhuis van Horst, dat gesloopt is in 1890. Links onder de poort ziet men een deur waardoor via een trap de secretarie bereikt werd. Beneden was de botermijn gevestigd. Uit het gemeentearchiefblijkt dat op 10 maart 1888 de raad besloot tot instelling van een wekelijkse botermijn. Dezelfde datum werd vastgesteld de "verordening op de heffing van staan- en weeggelden op de botermijn te Horst. De belasting bedraagt een cent per vijf halve kilogram of gedeelte daarvan, door ieder verschuldigd, die boter ter mijn brengt en laet wegen". Deze verordening verkreeg op 28 maart 1888 de koninklijke goedkeuring.

Op dit thans zo drukke punt kon in 1888 de jeugd van Horst nog zonder enig gevaar rustig poseren voor de fotograaf. De ouderen zullen wellicht uit deze groep nog bekende gezichten kunnen hal en.

9

10

De foto genomen voor cafe Soberje aan het Lambertusplein, laat onder meer de postwagen van "Schobbers Driek" zien, die gereed staat om naar het station Horst-Sevenum te vertrekken. Onder het hoofdstuk "Middelen van vervoer te Lande" vermeldt het gemeentelijk jaarverslag 1904 onder meer .xlat Hendrik Soberje en Gerard Lemmen in deze gemeente ondernemers zijn van geregelde wagendiensten tusschen het station Horst-Sevenum en het dorp Horst".

Het Lambertusplein omstreeks 1920. Dit plein heeft in de loop der jaren verschillende aanzichten gehad. De voorafgaande, bovenstaande en de volgende foto's tonen dit aan.

11

I 9. Horsf 51. Lambertusplein

12

Nogmaals het Lambertusplein, nu omstreeks 1923.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek