Huis ter Heide, Bosch en Duin en Den Dolder in oude ansichten

Huis ter Heide, Bosch en Duin en Den Dolder in oude ansichten

Auteur
:   dr. K.W. Galis
Gemeente
:   Zeist
Provincie
:   Utrecht
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1195-9
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Huis ter Heide, Bosch en Duin en Den Dolder in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

.?..?.. -..: ..?. -... '"

Herstellingsoord "Huize Jn de [Jennen ,.

29. Op de Duinweg staan vele deftige villa's, sommige al uit het allereerste begin van de bouwactiviteit hier, toen de grond nog maar 35 à 45 cent per vierkante meter kostte (omstreeks 1930 75 à 125 cent). Doch men vindt er ook een herstellingsoord voor rustbehoevenden, namelijk "In de Dennen", waar zuster N. Groen de scepter zwaait. Naderhand was dit een verpleeghuis van de "Spoorwegen TBC Vereeniging". Tijdens de oorlog zaten de Duitsers erin en daarna werd het een gemeentelijke verpleeginrichting voor chronisch zieken, tot deze in 1978 werd "opgenomen" in het nieuw gebouwde "Bovenwegen" te Zeist. Het hier afgebeelde tehuis is afgebroken.

..,

ë:

UI x

'" ::>

cr o

cr .o bJ ...?

UI Cl) :..

.. .. cr x

Huize T'annenberg, "Bosch en Duin", ZEIST.

30. Zo'n Duinweg-villa - zeg maar bijna een kasteel- is "Tannenberg", bewoond door de dames Royaards. We betreden even dit landgoed, langs de tuinmanswoning gaande, en horen daarover: ... de aanleg rondom is bewonderingswaard. Vijver en waterval, de boomgaard en weide, de beek met de brug, bloemen en heesters ... Dit landgoed werd later een stichting en kwam als "De Dames Royaards-Stichting" in 1964 in erfpacht aan de gemeente Zeist, die het landgoed, groot ruim 22 hectare, heeft verhuurd aan "Christophorus", een stichting voor sociaal-pedagogische vormgeving.

He! Koloniehuis van het Station uit gezien.

31. Dicht bij de overweg ligt ook het gebouw van de "Utrechtsche Gezondheidskolonie", waarvan wij de kinderen al uit de trein zagen komen. Jarenlang kwamen er om de zes weken groepjes kinderen hier logeren. Van de "Vereeniging voor Gezondheids-Koloniën voor Utrechtsche Kinderen" - zoals zij officieel heette - kon men begunstiger worden door een gift van minstens f 50,- of lid worden door jaarlijks f 1,- of meer te betalen. Later werd het complex eigendom van de Nederlandse Vereniging van Suikerzieken en een nationaal diabetescentrum. Thans is het gebouw eigendom van "Christophorus".

Uit wandelen.

.-.

32. Aan de wandel in de gezonde boslucht. De kleding was niet zo "hip" als die van tegen woordig.

33. En ten slotte: aan de middagdis omstreeks 1910. Toch zullen velen met dankbaarheid aan deze "vakanties" hebben teruggedacht en terugdenken.

Bosch en 1)uil'l - BiHslraal

34. Na de spoorlijn te zijn overgestoken, daalt de weg en splitst zich in Biltscheweg en Baarnscheweg (beide wegen kregen in 1910 officieel deze naam), respectievelijk gaande naar Bilthoven en naar Den Dolder. Dit deel van Bosch en Duin kreeg zijn villa's later dan het zuidelijk stuk, zoals de "Vinkenhof", dat we voor ons in de bocht van de weg zien.

35. Maar eerst passeren we aan de Biltseweg de mooie buitenplaats "De Witte Hei", daar waar voordien villa "Santhoeck" stond. Zo'n eeuw geleden noemde men dit toen nog "woest en ledig" ge bied "De Biltsche Duinen". Circa 1910 was de buitenplaats bewoond door de familie F.W. des Tombe. In 1948 werd het geopend als conferentieoord, het gereformeerd jeugdcentrum "De Witte Hei", maar sedert 1968 heet het huis "De Nieuwe Koppel" en is het eigendom van de Stichting Het Nederlands Bijbel Instituut.

Groet uit BOSCH EN DUIN.

Huize Vinkenhof Biltsche we~.

36. We staan nu voor de "Vinkenhof", gebouwd door architect W. Hanrath. Het gebouw is later aangekocht door het Baptisten Seminarium en officieel is er thans de Nederlandse Baptisten Jeugdbeweging in gevestigd.

37. Verder wandelend, even omziende, bemerken we op de achtergrond weer de "Vinkenhof" en vlak voor ons de villa "Zonheuvel" . Naderhand is er de kinderkolonie/vakantiehuis "Zonheuvel" in ondergebracht en tegenwoordig is dit het landelijk bureau van het kerkgenootschap van de zevendedagadventisten.

.:

.... -.

"

'; ·7":

.' fr-

-' '~oJ, Billsche W2~, Bosch en Duin

38. In de verte zien wij - dat kon rond 1910 nog door de jonge aanplant langs de open zandweg - links het tolhuis, waar de Tolhuislaan naar is genoemd. Op onze afbeelding loopt deze laan van links naar rechts; de fotograaf stond op de Taveernelaan. Deze tol werd daar geplaatst na onenigheid tussen grondexploitanten uit Bilthoven en Bosch en Duin. De eerste tolbaas was J.A.B. Hoekjan of beter: zijn vrouw was tolgaardster. In 1914 werd de tol opgeheven. Later is de Tolhuislaan doorgetrokken tot de Paduaweg in Den Dolder. Het huis staat er nog, vrijwel onveranderd.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek