Huis ter Heide, Bosch en Duin en Den Dolder in oude ansichten

Huis ter Heide, Bosch en Duin en Den Dolder in oude ansichten

Auteur
:   dr. K.W. Galis
Gemeente
:   Zeist
Provincie
:   Utrecht
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1195-9
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Huis ter Heide, Bosch en Duin en Den Dolder in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

39. Laat ons nu even terug wandelen en de Vossenlaan - vroeger, als zandpad, wel Princelaan geheten - op gaan. Op de kruising met de Baarnseweg staat het "Woudhuisje" van de familie Rueb.

YiJla Berkheide. Bosch en DuilJ

40. Links en rechts van ons loopt de Baarnseweg, vroeger ook nog Duinweg genoemd. Vele villa's ziet men aan weerszijden, zoals "Duinau", "Heiduin", "Sparrenduin", "De Horst" (gebouwd door architect K.P.C. de Bazel en eigendom van de fabrikant E.G. Duyvis) en "Berkheide", ten tijde van onze trip bewoond (alleen in de zomer) door mr. Becht.

Bosch en Duin Uitspanning "Bosch en Duin", A. I] 6inkel

41. Aan de Vossenlaan staat een van de oudste en bekendste gebouwen van deze buurtschap. Het is de uitspanning/boerderij "Bosch en Duin", een mooi en fraai gelegen gebouw met een oudhollands ingerichte zaal voor consumpties. De eerste beheerder, namens de "N. V. Bosch en Duin", was A. van Ginkel. In deze taveerne - waarnaar in 1910 de Taveernelaan is genoemd - werd onder andere in september 1923 de nog bestaande vereniging van bewoners "Bosch en Duin en Omstreken" opgericht. Maar toen al heette het etablissement, juist als nu, "De Hoefslag".

Zeist.

Uil.panning "Bosch en Duin."

lnterieur,

42. In het interieur van voornoemde uitspanning ontbreken de fosco- en Pilsenerbierreclames niet, maar evenmin een "poster" met het advies: "Helpt allen mede boschbrand te voorkomen". En - zo u ziet - bij tijdig bericht kan men er een middagmaal gebruiken.

I'~ ~OSCH EN DUIN, - Dcldersche weg, hoek Vossen/aan. "lt:v(Ji/"'"

43. De Taveernelaan latend voor wat zij is - een mooie laan met villa's - wandelen we verder de Vossenlaan af, tot het punt waar deze uitkomt op de Dolderseweg. De kaart is van omstreeks 1915 en geeft de situatie gezien vanuit het noorden. (Dus richting Amersfoortseweg, dat wil zeggen links loopt de Dolderseweg en rechts de Vossenlaan.)

44. We staan weer op dezelfde plaats, maar nu omstreeks 1930. De weg is verhard en van een ANWB-richtingaanwijzer voorzien. Kortom, de vooruitgang heeft sporen nagelaten. Aan het einde van de Vossenlaan (rechts) zien wij "De Hoefslag" door de bomen schemeren.

Dolderscheweg - den Dolder

DEN DOLDER

45. Nogmaals de Dolderseweg, maar 't is nu tien jaren later, dus circa 1920. We wandelen naar Den Dolder via de (oude) weg en we naderen de spoorwegovergang. Het gebouw links is reeds lang vervangen door nieuwbouw. Maar we gaan nu eerst linksaf, de Paltzerweg in.

46. De Paltzerweg heette vroeger Oude Amersfoortse Zandweg ofwel Oude Postweg. Omstreeks 1775 vestigde zich bij Soestduinen - waar de weg heen loopt - een groepje Duitse boeren - mogelijk uit de Paltz, meent men - als landbouwers. Zo zou deze weg, eerst in De Bilt en na 1929 officieel ook in Zeist, zijn naam hebben gekregen.

47. Op de hoek van de Paltzerweg en de Tolhuislaan (ons ook al bekend uit Bosch en Duin) verrijst dit kasteelachtige bouwsel, "De Burght" genoemd en oorspronkelijk in gebruik als een Luthers buitencentrum. Momenteel dient het - gelegen in een bos - als woning.

48. De Paduaweg, evenwijdig lopend met de spoorbaan, dankt zijn naam aan huize "Pad ua" . Rond de eeuwwisseling vestigde zich op de hoek van deze weg en de Dolderseweg de Utrechtse pater A. Weijers (1859-1944), die in het huis een rooms-katholieke reclasseringsinrichting begon, genoemd naar de Heilige Antonius van Padua. Maar de stichting mislukte en rond 1912 werd zij geliquideerd. Er kwam een pension in en later werd het woonhuis. Het gebouw bestaat nog, enigszins gemoderniseerd.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek