Huissen in oude ansichten

Huissen in oude ansichten

Auteur
:   J.E.E. Elings
Gemeente
:   Huissen
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5814-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Huissen in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Een volksrijmpje, dat betrekking heeft op verf'oeilijke toestanden rond het einde van de zeventiende en het begin van de achttiende eeuw, hekelt de Huissense magistraat van toen als volgt:

Huissen is een oude stad met grach ten en met wallen;

de heren steken de centen in de zak

en laten de stad vervallenl

Veel is er in de loop van de laatste drie eeuwen "vervallen" in het oude Huissen, Veel is er gesloopt in de voormalige Kleefse, later Brandenburgs-Pruisische, enclave, die sedert 1 juni 1816 tot Nederland behoort. Gesloopt zijn de meeste historische gebouwen: de burcht met de reusachtige woontoren (een der twee in Nederland bekende voorbeelden van een ronde donjon op een motte! ), de drie stadspoorten, de slot-

poort aan de stadszijde, de stadsommuring met haar torens, de aan de Tempelieren toegeschreven gebouwen, waarin later het stadhuis was gevestigd, het gasthuis, de munt, de gebouwen van het St.-Elisabethsconvent, de stadswaag, de torenmolen (nog in 1929! ) etcetera.

Zelfs recentelijk werd nog het laatste stuk stadsmuur bij de Arnhemse Poort gesloopt, nadat een ander restant in de Walstraat in het begin van de jaren vijftig was verdwenen. En wat niet onder de slopershamer verdween, viel ten prooi aan het oorlogsgeweld. Bij het brandbombardement van 13 mei 1943 en bij het zware bombardement van 2 oktober 1944 werden onherstelbare verliezen aan het oude stadje toegebracht. N6g zijn zelfs niet aile oorlogswonden geheeld.

In tal van straatnamen leeft het "oude Huissen" nog voort. Het oude Huissen met zijn bewogen geschiedenis vol staatkundige wisselingen: tot 1368 Kleefs; van

1368 tot 1371 Ge1ders; van 1371 tot 1609 K1eefs; van 1609 tot 1666 Interregnum BrandenburgNeuburg; van 1666 tot 1701 Brandenburgs;van 1701 tot 1795 Pruisisch; van 1795 tot 1800 Frans; van 1800 tot 1806 Bataafse Republiek; van 1806 tot 1807 groothertogdom Berg; van 1807 tot 1810 koninkrijk Holland; van 1810 tot 1813 Frans; van 1813 tot 1816 Pruisisch en vanaf 1 juni 1816 Nederlands. Geb1even zijn daarnaast gelukkig vele, vaak zeer oude, fotografische herinneringen aan het Huissen van weleer. Tal van Huissenaren hebben in de loop der jaren bijgedragen aan het samenstellen van een grote collectie van deze "herinneringen". Mede daartoe aangespoord van bevriende zijde, hebben wij graag gevo1g gegeven aan het verzoek van de uitgever om uit de omvangrijke fotocollectie een veertigtal Dude ansichten te selecteren en de Huissenaren aan te bieden als een herinnering aan het stadje, dat in hun ogen

nog altijd blijft " ... een oude stad met grachten en met wallen ... ", de enige die de trotse Lohengrinzwaan in haar wapen voert.

Aan de hand van een veertigtal ansichten, geselecteerd uit een grote collectie oude foto's, maken we een rondwandeling door de straten van het Dude stadje, We blijven, al wandelend, daarbij binnen de wallen, op een punt na: de Helmichstraat en Gravekamp buiten de Vierakkerse Poort, omdat aan die straat tenslotte sinds een vijfendertigtal jaren het bestuurlijk centrum, het stadhuis, is gevestigd. De toto's geven een beeld van het stadje Huissen van v66r de oorlog, We hebben ons bij de keuze van de foto's uitsluitend 1aten lei den door de veranderingen in het straatbeeld; foto's van afzonderlijke gebouwen, die nog bestaan en geen of vrijwe1 geen verandering hebben ondergaan, zoals bijvoorbeeld het dominicanenklooster, hebben we in dit boekje met opgenomen.

-:-' --

J-f:...·sser

1. Ons vertrekpunt is de Markt, waarvan hier de oudst bekende foto is afgedrukt. Zij werd genom en vanaf de Tempelierenstraat en geeft een kijkje op de hoek van de Langestraat (links), de Rijnstraat (midden) en de Stadsdam (rechts). Het hoekhuis Markt-RijnstraatLangestraat werd in het midden van de jaren dertig gesloopt. Rechts staat het cafe van Jan-Boer Peters, later van Bosman, dat tegen en ten dele in de voet van de Stadsdam was gebouwd, In dit cafe, dat na de oorlog werd gesloopt, gaf de rederijkerskamer "Oefening Kweekt Kennis" de jaarlijkse uitvoeringen. Ter hoogte van de schuur naast het cafe stond tot het begin van de vorige eeuw de Rijnpoort, de stadspoort aan de rivierzijde. Het meest opmerkelijke op de foto is de oude hardstenen stadspomp met straatlantaarn.

2. De Rijnstraat met het, thans verdwenen, cafe "De Harmonie", gezien vanaf een ander punt op de Markt. Het oude cafe is op deze foto uitgebreid met een veranda aan de Stadsdam. Het cafe werd na de oorlog niet herbouwd, of schoon er een bijzonder aantrekkelijk nieuwbouwproject was ontworpen. Links ziet u het nieuwe hoekpand van kruideniersbedrijf "De Toko".

· MARKTPLEIN. HUISSEN

3. Vanuit de Langestraat bood de Markt dit beeld. Ret stadhuis is geheel schuil gegaan achter de twee grote kastanjebomen. De oude stadspomp is nog zichtbaar. Deze foto is bijzonder interessant omdat zij huizen aan beide zijden van de straat laat zien die op een enkel na (geheellinks aan het einde), ten prooi vielen aan het oorlogsgeweld. Ret meest interessant is het zogenaamde Pllarenhuis (rechts), oorspronkelijk een sigarenfabriek, laatstelijk kruidenierswinkel van de familie Ponger.

4. Het stadhuis, gezien in het midden van de jaren dertig vanaf de Rijnstraat. Op de aehtergrond staan de huizen van de Tempelierenstraat. Geheel reehts (hoogste pand) is de voormalige stadsherberg, een pand dat behouden is gebleven.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek