Huissen in oude ansichten

Huissen in oude ansichten

Auteur
:   J.E.E. Elings
Gemeente
:   Huissen
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5814-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Huissen in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

.7(uissen - Vierakkerstraat.

35. We zijn nu iets verder vanaf het punt vanwaar de vorige foto werd gemaakt, iets voorbij de Pepergas. Rechts staat de in het begin van de jaren dertig afgebrande hoedenwinkel van Scheepers, waar thans het pand van boekhandel "De Nieuwe Koerier" staat. Links, nog net zichtbaar, de stadsboerderij van Maters. Het hoge huis verderop is het nu nog bestaande pand waarin toen de winkel van de familie Van der Welk was gevestigd. De topgevel is de in het midden van de jaren vijftig gesloopte stadswaag uit 1732. Aile huizen op deze foto, behalve dat van Van der Welk, zijn verdwenen of - aan de rechterkant ingrijpend verbouwd.

36. Van de zijstraten, de gassen zoals ze in Huissen worden genoernd, zijn maar weinig foto's bekend. Ben van de weinige is deze opnarne van de Kortekerkstraat, tussen Langestraat en "Achter het Heilig Kruus", de toegang naar de kerk. Deze foto is des te interessanter orndat ze ons een kijkje gunt op de oude "Gerneenteschool" in de Langestraat naast het postkantoor, tegenover bakkerij Starn. Geheel rechts staat het na de oorlog gerestaureerde pand, dat bij de wat oudere Huissenaren nog altijd bekend is als "het huis van Bosie". De huizen links zijn na de oorlog alle gesloopt, nadat zij bij het bornbardernent zwaar waren getroffen. Op hun plaats staan thans de bejaardenwoningen.

37. De Gasthuisstraat langs de Stadsdam tussen het dominicanenklooster en de Markt heeft na de oorlog een totaal ander gezicht gekregen. Aile huizen op deze foto werden tijdens de oorlogsmaanden zwaar gehavend en zijn gesloopt. Op de achtergrond is de achterzijde van het oude stadhuis nog zichtbaar. Rechts, bij de grote boom, het cafe "De Harmonie" van Bosman. Uiterst links ziet u de ingang tot het dominicanenklooster. De foto dateert van 1931/32.

38. We zijn nu gekomen aan het einde van de rondwandeling en maken, tot slot, nog een uitstapje "naar buiten", in de richting van Huissen-Zand. We zijn hier voorbij het stadhuis in de Helmiehstraat ter hoogte van de Gravekamp (herinnerend aan het oude 's Greven kempke). AIle huizen op deze foto, behalve het nog zichtbare hoekpand uiterst links, zijn tengevolge van de oorlogshandelingen verdwenen. Ter orientatie: ter hoogte van het (verdwenen) pand "Gravekamp" (op de achtergrond) staat nu het wijkgebouw van het WitGele Kruis.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek