Huizen in oude ansichten

Huizen in oude ansichten

Auteur
:   Gemeente Huizen
Gemeente
:   Huizen
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3813-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Huizen in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

De Driftweg omstreeks 1925. Op de achtergrond de Magdaleenweg.

13

???????????

-.

Groeten uit Huizen

Rijwielpad naar Zee

14

Het rijwielpad naar .zee" omstreeks 1925. Op de voorgrond Driftweg hoek Magdaleenweg.

Kinderen bij het .Jiavenhek" omstreeks 1905. Ret havenhek was een van de hekken in de zgn. Koedijk die de afscheiding vormde van het dorp met de Meent en die liep langs de oostzijde van het dorp vanaf bet strand tot in de gemeente Blaricum, De Koedijk diende om te voorkomen dat het vee, dat op de Meent graasde, het dorp binnenliep, De dijk was I meter hoog en bestond uit zand bekleed met graszoden, Deze dijk deed ook nut als waterkering bij hoge stormvloeden; bij de stormvloed in 1916 is dit weI gebleken. Ret havenhek beyond zich in de Havenstraat even ten zuiden van de Baanbergenweg. Rechts staan de rokerijen, waar tegenwoordig o.a. Balamundi Nederland n.v. is gevestigd. Links het zgn. Harde.

15

t{uizen

~e!icnl op nel dorp

16

Gedeelte van de Havenstraat omstreeks 1914; rechts ,,'t Harde", dat bebouwd is omstreeks 1957; vele jaren was dit terrein in gebruik als voetbalveld. Op de achtergrond gezicht op de Koedijk, waar thans de Baanbergenweg loopt, met de voormalige korenmo1en op de Mo1enberg.

Havenstraat hoek Valkenaarstraat bij het .Jtavenhek" aan de Koedijk omstreeks 1918, gezien in noordwestelijke richting. De gebouwen op de foto zijn gesloopt,

17

Groeten uit Huizen. Op t'Harde

18

Kinderen op de Koedijk omstreeks 1914. De huizen op de achtergrond staan aan de Vissersstraat.

Een melkkar op de Havenstraat hoek Valkenaarstraat,omstreeks 1926. De melkkar deed dienst voor het melken op de "Oostermeent". Ook vis- en kaasventers en zelfs bakkers maakten van hondekarren gebruik; het was in die tijd een veel voorkomend vervoermiddel.

By de f'1olenberg Groe ten oit Huiren

20

De korenmolen op de M olenweg omstreeks 1914. De Molenberg was een eldorado voor kinderen, vooral in de winter als er sneeuw lag. Ook tekenaars en kunstschilders kon men hier dikwijls vinden. In 1918 werd de molen overgeplaatst naar het openluchtmuseum in Arnhem waar hij nu nog staat. De Molenberg werd voor zandwinning afgegraven.

Deze meisjesdracht is gedragen omstreeks 1926.

Twee meisjes omstreeks 1932 in winterkleding met wollen omslagdoek en wollen muts de zgn. "kaper".

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek