Huizum in oude ansichten deel 1

Huizum in oude ansichten deel 1

Auteur
:   Siep Grijpstra, Tom Sandijck en Dirk Swierstra
Gemeente
:   Leeuwarden
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4676-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Huizum in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Git; S. ~. fl.ari:.s, lae:Jw~rQeIl.

Het d011l ll-cIZU::U: bij Leeuwarden.

19. De Wirdurnervaart loopt door het dorp en tot 1906 was deze overkluisd door dit draaibruggetje. Na 100 meter reehtsaf stroomt de vaart in de Nieuwe Potmarge. Linksaf kon men via Rapenburg en Goutum naar Wirdurn varen, eehter ook langs de noordzijde van de Huizumer kerk door de Oude Potrnarge naar de Greuns. Het gedeelte van de straat tussen de brug en het huis op de achtergrond, waarvan een groot deel van de gevel nog zichtbaar is, werd de grote - of andere buren genoemd. De straat is daar veel breder, maar dat komt doordat de opvaart vanaf de brug riehting Schooldijkje reeds is gedempt.

HLIZDf.

20. In 1906 verdween behalve de draaibrug, hier van de andere kant bekeken, ook het grote pand dat rechts vooraan op deze foto staat. Dit pand was de voorganger van de eerdergenoemde naaischool van het Sloterdijckfonds. De eerste modiste van de naaischool was Froukje Slaaf, weduwe van Van der Meulen. De laatste was mejuffrouw Klaske Feitsma, bijgenaamd Klaske van de weitapper, het beroep dat haar vader bij de zuivelfabriek in Deinum uitoefende.

HUIZUM (dorp bij Leeuwarden .

21. Na de draaibrug kwam er een wipbrug, die een bovenbouw met contragewicht noodzakelijk maakteo Het werd een geliefkoosd klimrek voor jongens, wat uit deze foto is op te maken. Het schijnt dat de overheid dit spel niet kon waarderen, tenminste, de stangen werden later omwikkeld met prikkeldraad. Het einde van deze brug kwam nogal abrupt. In 1935 wilde een vrachtauto met zand de brug passeren, maar haiverwege was het "krak". Of herstel mogelijk was is niet bekend, weI dat de constructie niet berekend was op zwaar vrachtverkeer.

+~

/

/:

/_-----

22. De nieuwe brug werd aanzienlijk breder. De ligging was eigenlijk niet naar wens van de gemeente, want ten opzichte van het wegdek zou zegge en schrijve 10 centimeter naar links beter zijn geweest. Maar dan moest men een strookje grond met een lengte van 1 meter van een particulier kopen en die weigerde de grond te verkopen. Links bij de brug de kruidenierswinkel van Albertus Oudendag. Zijn vader, Willern, had ertevens een kroegje bij. Daar konden schippers er eentje voorvijf cent kopen. De toegangsdeur hiervan was in de zijgevel, langs her water (zie voorplaat). Langs het water, bij de brug, nog een aantal kleine woningen.

It Dykje

Huzum

23. Op het Schooldijkje woonden vele gezinnen die van een laag inkomen moesten zien rand te komen. Zeker, er waren huishoudens waarvan de mannen vast werk hadden, maar hiervoor gold ook dikwijls de stelregel: "Vast werk, vaste armoede." Verder woonden er twee gardeniers, van wie er een tevens groentehandelaar was. De meeste huizen waren aan de achterzijde niet toegankelijk , zodat een aantal huishoudelijke werkzaamheden aan de straatzijde moest plaatsvinden. We zien een beeld van dit doodlopende straatje aan het begin van deze eeuw. Rechts een nachtspiegel die wellicht het daglicht kan verdragen.

24. Bekende bewoners van het Schooldijkje waren Albert en Geertje (Gjet) van der Heide, bijgenaamd: de Mud en Muddinne. "Mud" is afgeleid van "murd" het Friese woord voor "bunzing". Hoewei dit diertje verschillende eigenschappen heeft, zal zijn scherpzinnigheid wei de oorzaak van de bijnaam van de Van der Heides zijn geweest. Doordat Albert los-werkman was en het gezin vele gezonde magen telde, waren er dikwijls period en van broodnood, zodat vindingrijkheid het van de honger moest zien te winnen. Zo ook op de foto, het echtpaar voor hun koek-en-zopie. Albert fungeert tevens als baanveger.

Huizumer Laan

25. In 1883 kon de nieuwe openbare school in Huizum feestelijk in gebruik worden genomen. Oorspronkelijk telde het gebouw vier lokalen, maar in de jaren twintig van deze eeuw werd een verdieping verhoogd met nog eens vier lokalen. Sedert 1563 kon aan Huizumer kinderen onderwijs worden gegeven. De eerste school stond op het kerkhof. Het tweede schoolgebouw stond in een steeg in de dorpsstraat en bleek na enkele tientallen jaren reeds te klein. Dit gebouwtje staat er nog en was jarenlang als smederij in gebruik.

26. Het onderwijs was eeuwenlang een activiteit van de kerk. Ook lang daama bestonden er verbindingen. Op deze schoolfoto uit 1905 staat rechtsboven me ester H.J. Flieringa, die tevens diverse functies bij de kerk vervulde en in het oorspronkelijke schoolmeestershuis woonde. Links, zittend, het hoofd van de school, meester Rosingh, achter hem meester Dijkstra en in het midden juffrouw Doetje Bearda. Jufhad de kinderen op het hart gedrukt bij het poseren de mond goed dicht te houden. Zichtbaar is dat deze opdracht door sommigen zeer letterlijk werd opgevat.

27. Voor zover de opnamen buiten het schoolgebouw werden gemaakt, genoten de verrichtingen van de schoolfotograaf Joseph Dwinger (1877-1942) grote publieke belangstelling. Voldoende reden om deze groep eveneens op de gevoelige plaat vast te leggen. We zien vee I bewoners van het Schooldijkje. De man met de strohoed is de eerdergenoemde Lammert Faber. De groep staat tegenover de school voor het huis van de familie Ringnalda. De man had achter zijn woning een fabriek van bakkerijmachines en hij genoot in bakkerskringen een zekere vermaardheid.

Gasfabriek en OpsJag Huizum

28. In 1907 werd de gasfabriek in Huizum in gebruik genomen. Het complex stond vlakbij de haven, die in de volksmond "De Opslag" werd genoemd. Door de voortdurende uitbreiding van het dorp werd hier veel zand en stenen per schip aangevoerd. Tevens stond de timmer- en schilderswerkplaats van de gemeente aan de opslag. Ook de diepriolering mondde in de haven uit, wat soms nogal wat stankoverlast veroorzaakte.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek