Huizum in oude ansichten deel 1

Huizum in oude ansichten deel 1

Auteur
:   Siep Grijpstra, Tom Sandijck en Dirk Swierstra
Gemeente
:   Leeuwarden
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4676-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Huizum in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

69. In februari 1915 wordt de Hollanderwijk opgeleverd en in mei daaropvolgend zijn aile huizen bewoond. In het jaarverslag schrijft de woningvereniging: "De aanvragen om een woning te huren kwamen zoo veelvuldig in, dat een groot aantal personen moest worden teleurgesteld." De gemiddelde hum van de woningen is 2 gulden per week. De buurt is ruim opgezet. Iedere woning heeft een voor- en achtertuintje, terwijl in de twee "hoofdstraten" Hollanderstraat en Halbertsmastraat plantsoentjes zijn aangelegd. Samen met het vriendelijke uiterlijk van de woningen geeft dit de buurt een dorps karakter. Op deze fotokaart uit 1927 zien we het plantsoentje aan de Hollanderstraat. De vrouw op de voorgrond is mevrouw Huisman. Haar vader was kapitein op een van de bekende Stanfries-boten,

70. In 1917 wordt in opdracht van de gemeente Leeuwarden een begin gemaakt met de bouw van 101 woningen op een stuk weiland ten westen van de Hollanderwijk, nog zo'n overgebleven stukje grond tegen de grens met de gemeente Leeuwarderadeel. De hier in aanbouw zijnde woningen kregen de naam Hollanderhof. De boerderij op het rechterdeel van de foto is het Hollanderhuys. Vaag is nog te zien dat langs de Nieuwe Hollanderdijk een hekwerk staat, dat de grens vormde tussen de beide gemeenten.

71. De bedrijvigheid die zich in het begin van de eeuw op de Schrans ontwikkelde had ook haar uitstraling op de Hollanderdijk. Daar stond de korenmolen "De Bazuin", er waren pakhuizen en er vestigden zich transportbedrijven en brandstofhandelaren. Op de hoek van de huidige Wassenberghstraat en de Hollanderdijk begon Petrus Jorna in 1914 samen met zijn broers Dirk en Gerrit een steenhouwerij. De rowe stenen werden binnen gezaagd en als het weer het toeliet, buiten afgewerkt. De zaken gingen zo goed dat de broers in 1920 een nieuwe werkplaats lieten bouwen aan de Nieuwe Hollanderdijk.

72. In het begin van de jaren twintig gaf de gemeente Leeuwarderadeel toestemming om stukken grond langs de Nieuwe Hollanderdijk te bebouwen. Men was van plan om er een bedrijventerrein van te maken. De steenhouwerij van lorna wipte als eerste over de grens, al snel gevolgd door de firma Deibel & Co, uitvoerders van grondwerken. Deze Iaatste vestigde zich aan de andere kant van de Nieuwe Hollanderdijk, op de hoek met de Van Blomstraat. Andere bedrijven volgden niet, maar er waren weI aannemers en timmerlui die wat zagen in woningbouw. Vanaf 1924 werden er stukjes grond verkocht, waarop blokjes woningen werden gebouwd. Zo ontstond de bebouwing aan de zuidkant van de Nieuwe Hollanderdijk.

73. Op 23 november 1925 dienden de heren Dalmolen en Van der Veen bij de gemeente Leeuwarderadeel een aanvraag in voor het bouwen van 97 arbeiderswoningen en een autogarage. De bouwkosten bedroegen f 1200,- per woning. De huizen liggen aan de Verlengde Noorderstraat, die later wordt omgedoopt in Simon de Vliegerstraat. In de straat is een drietal winkels, waarvan er een te zien is. Karakteristiek voor de Leeuwarder buurten was dat er op bijna elke straathoek een kruidenierswinkel was, die naast kruidenierswaren ook leveranciers waren van gasmunten en brandstof. Bovendien hadden de kruideniers al vroeg telefoon, waarvan de buurtbewoners gebruik konden maken.

74. Al direct na de bouw van de woningen aan de Hollanderdijk ontwikkelde zich, net als in andere volksbuurten, een sterk gemeenschapsgevoel. Dat uitte zich vooral in de organisatie van de buurtfeesten. Voor die tijd waren dat hele evenementen, vooral als ze, zoals in de Hollanderwijk gebeurde, werden opgeluisterd door ringrijderijen, kuipjesteken en de aanwezigheid van een draaimolen. In 1915 organiseerde de buurtvereniging "Kindervreugd, ons genoegen" een grootse optocht, die door de hele buurt trok. Dat het een feestelijke dag was, blijkt uit deze foto die gemaakt is aan het begin van de Hollanderdijk, bij de Schrans. De hele buurt is uitgelopen om de stoet feestelijk aangeklede kinderen voorbij te zien komen.

75. Voor de oorlog werd er in de straten nog druk gevent met allerlei waar. Op de Hollanderdijk deden dat onder anderen melkboer Overdijk, bakker Ferwerda, Johannes Soldaat en kruidenier Germeraad. En dan waren er oak nog de groenteboer, de schilleboer en de handelaar in lompen en metalen, die vaak luidkeels hun aanwezigheid kenbaar maakten. Op deze foto, gemaakt in de Hollanderstraat, staat petroleumhandelaar Piet Swart. In zijn bruine manchesterpak kwam hij twee tot drie keer per week door de buurt. Met een belliet hij horen dat hij er was. Op de Hollanderdijk zaten verscheidene brandstofhandelaren, van wie Antoine en Dillema de meest bekende waren.

76. De fotografen kwamen onder andere aan de kost door foto's te maken in de vele buurten van de stad. Daar maakten ze opnamen van de straattaferelen waarvan ze de afdrukken als fotokaarten verkochten aan de buurtwinkeliers. Ook maakten ze foto's van groepjes kinderen. Dit is zo'n groepsportret, gemaakt op de Hollanderdijk rond 1930. De afgebeelde kinderen zijn: J. van der Pol, L. de Jong, J. Jansen, A. van der Woude, J. Koers, A. Koers, H. Oosterhof en C. Veldhoen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek