Hulst in oude ansichten deel 1

Hulst in oude ansichten deel 1

Auteur
:   P.J. Brand
Gemeente
:   Hulst
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4201-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Hulst in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Een bezoek aan Hulst in het voorjaar en in de zomer is niets meer of minder dan een belevenis. Hulst in de sneeuw, of met zijn bevroren vestinggrachten vol schaatsende jeugd is een tot leven gekomen schilderij van Pieter Brueghel. De vreemdeling, die door een van de drie stadspoorten Hulst binnen kornt, wordt gegrepen door de typische sfeer, die op de markten en pleintjes, in de voorname Steenstraat en in de bochtige smallestraatjes heerst. Hij voelt, dat hij zich op his torische grond bevindt. Het ligt dan ook voor de hand, dat hij, zoals de Hulstenaar zelf vaak, bij het zien van de prachtige monumentale gebouwen, de oude gevels en de bijzondere aanleg van de stad, zich afvraagt, hoe het mogelijk is, dat Hulst nu nog zo'n voorname indruk maakt en vanwaar deze aparte sfeer gekomen is.

Om dit te kunnen begrijpen is het nodig terug te gaan in het rijke en bewogen en naar men graag zegt, roemruchte veri eden van Hulst. Aileen door de geschiedenis te kennen zal men het Hulst van thans beter naar waarde kunnen schatten en zal een bezoek aan de stad meer inhoud krijgen en een grater genoegen verschaffen. Uiteraard zal het, gezien het kleine bestek van deze inleiding, geboden zijn met grote stappen door die geschiedenis heen te gaan. Dit zal hopelijk niet beletten een inzicht te krijgen in het lev en en streven van de Hulstenaar door de eeuwen heen.

Hulst, dat volgens toponymici zijn naam ontleent aan de in oude tijden in de bossen rond Hulst veel voorkomende .Jlex", de stekelige hulststruik, kan bogen op een zeer hoge ouderdom. Zeker, er zijn wel plaatsen in Nederland, die ouder en mooier zijn, maar met een verI eden van meer dan tien eeuwen en met stadsrechten die bijna achthonderd jaar gel eden verleend zijn, kan Hulst tot de alleroudste steden van Nederland en van Vlaanderen gerekend worden.

Reeds in de negende eeuw, ten tijde van Karel de Kale, wordt Hulst genoemd als de hoofdplaats van HulsterAmbacht, een van de vier ambachten van Vlaanderen. In 1180 kreeg de stad van de Vlaamse graaf Philips van den Elzas stadsrechten. De bloeitijd van Hulst ligt in de veertiende en vijftiende eeuw, toen er een levendige handel bestond met de Vlaamse steden, Holland, Zeeland en Brabant. Hulst was tot in de zeventiende eeuw een van de voornaamste Vlaamse zoutsteden, terwijl de lakennijverheid er belangrijk was.

In die tijd was Hulst bekend om zijn "Ommeganc", die een van de oudste en beroemdste van Vlaanderen was en om zijn schutters- en rederijkerstournooien. De schilders van wereldnaam, Frans en Gillis Mostaerd en Cornelis en Paul de Vos waren geboren Hulstenaars, evenals de eerste bisschop van Gent, de ge-

leerde Cornelis Jansenius.

Verschillende Vlaamse graven, keizer Maximiliaen van Oostenrijk, Philips de Schone, keizer Karel V en Philips II deden hun "blyde incornste" in Hulst. In die tijd van welvaart lieten de Hulstenaars door de beroemde bouwmeesters Evert Spoorwater, Herman en Dominicus de Wagemaker en Matthys en Laurens Keldermans hun St.-Willibrord uitbouwen tot een pronkstuk van Brabantse gotiek, evanals het stadhuis met zijn forse hal/etoren en de monumentale "Landen waterpoort".

In de strijd tussen de Vlaamse graven en de steden Gent en Brugge, in de veertiende en vijftiende eeuw, speeIde de stad Hulst vaak een grote rol, meestal tot grote schade en moeilijkheden van de inwoners.

Hulst kreeg in noord-Nederland zijn grootste bekendheid tijdens de Tachtigjarige Oorlog, toen de sterke vesting vier belegeringen moest doorstaan en om beurten in Staatse of Spaanse handen was. Door de verovering van Hulst door Frederik Hendrik in 1645, zijn de Hulstenaars Nederlanders geworden. Velen hebben echter tot op de huidige dag voor het oude moederland Vlaanderen een warm plekje in hun hart bewaard. Hulst werd tijdens de Spaanse en Oostenrijkse successieoorlogen in de achttiende eeuw, twee maal belegerd en in 1702 met succes door generaal

Van Dedem en baron Menno van Coehoorn verdedigd. In 1794 werd de stad door de Fransen veroverd. Tijdens de Belgische omwenteling in 1830 was Hulst enige tijd een Belgische stad. In september 1944 werd Hulst na een week in de frontlinie gelegen te hebben, door de Polen bevrijd. Thans is Hulst door zijn markten, zijn handel, de textielindustrie en het toerisme een levendige en welvarende plaats.

Of schoon in de negentiende en in het begin van de twintigste eeuw veel moois en sfeervols, zoals de fete's tonen, uit Hulst verdwenen is, bleef er heel wat uit de glorietijd behouden. N og steeds houden wallen en grachten de stad in hun greep gevat, maar "Hulst" heeft allang zijn stekeligheid verloren.

Zijn grimmige bolwerken, de hoge wallen en de brede contrescarpen zijn in een groot wandelpark herschapen, van waaruit men een steeds wisselend gezicht he eft op de oude stad, met zijn prachtige basiliek, de fraaie halletoren en de stijlvolle middeleeuwse refugiatorentjes, die herinneringen oproepen aan een groots verleden en onze eeuwenoude verbondenheid met Vlaanderen.

Dank aan de dames Janssens, mej. A. Wauters, de heren J ohan Borgstyn en G. Boddaert, het gerneentebestuur van Hulst en de Oudheidkundige Kring, voor het beschikbaar stel/en van foto's en prentbriefkaarten.

Dubbele Poort in de Stadswal.

De "Dubbele Poort", reehts op de foto, gebouwd in 1620, gaf met de oude Tivoliweg, langs de graeht aan de bewoners van het Land van Hulst toegang tot de stad. In 1932 werd naast de poort een tweede doorgang gebouwd en werd de weg gemoderniseerd.

5

De eerste straat, die we, komend uit de "Dubbele Poort" in lopen, is de Bierkaaistraat, waar v66r 1900 louter winkels, ambachtsbedrijven en herbergen gevestigd waren. De Bierkaai is thans een moderne winkelstraat met onder andere de meubeltoonzalen van Morres.

7

--- ~ _ -~-~::::.C'"

wri-,

J-"A-.-

" -c- -

De vismarkt met zijn achttiende-eeuws afslagershuisje, de ijzeren balustrade, de prachtige kastanjebomen en de grate arduinen verkooptafel, waarop tot 1920 twee maal per week vis op aangevoerd werd, moest plaats maken voor een nietszeggend kil pleintje. In de huizen op de achtergrond begon de heer A. Wilking zijn tot een modern warenhuis uitgegroeid bedrijf.

9

In het enig mooie winkeltje in de voorname Steenstraat, rechts vooraan op de foto, is nu de juwelierswinkel van Bosch gevestigd. Het huis ernaast, het refugium van Cambron, rond 1900 bewoond door burgemeester Pierssens, is thans het kantoor van "De Stem" en de winkel van Schillemans.

II

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek