Hulst in oude ansichten deel 2

Hulst in oude ansichten deel 2

Auteur
:   P.J. Brand
Gemeente
:   Hulst
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4202-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Hulst in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

29. Tussen de twee wereldoorlogen werden de verenigingen "Wit-Gele Kruis" en "Herwonnen Levenskracht" opgericht. De oprichters en eerste werkers waren: op de eerste rij: dr. J. van Lierop, twee onbekenden, mevrouw Jos van Waesberghe, Jos. Maertens, burgemeester Fr. van Waesberghe, mevrouw Maertens-Wilking, C. Fassaert, Kees Strijdonck, kapelaan v.d. Broeck en mejuffrouw Fine van Waesberghe. Op de tweede rij: M. v.d, Walle, twee onbekenden, mevrouw Saman, Fie van Eerdenburg, M. Fassaert, Col. v.d, Walle, Ma. Fricot, J. Burm, Rosa de Bruyn, mevrouw Burrn-Pieck, Ls. v.d. Walle, Cor. Fassaert, Peet de Cock, Ma. v.d. Heyden, M. Voet, M. Boel, Ra. Adriaanse, Jul. van Gijsel, B. Buysrogge, Jul. Freyser, La. v.d. Walle en La. Adriaanse, Op de bovenste rij: Ger. Buysrogge, Bea de Paepe, Ha. Cattoir en Hem. Reuling.

30. De patronaten, verenigingen voor jonge mannen en jonge meisjes, waren een tijdlang, tot aan de Tweede Wereldoorlog, nuttige instituten waar de jongeren elkaar troffen. De mannen oorspronkelijk in het Klein-Patronaat en later in het Groot- of St.Josephpatronaat. Ret laatste is een middelpunt voor vele Hulstenaars geweest. Er werd toneel gespeeld en muziek gemaakt, er werden lezingen en congressen gehouden en zaalsporten bedreven. Er was zelfs, zeer modern, reeds een bar. Zeer ten ongerief en tot spijt van de gemeenschap werd het gebouw plotseling door de parochie verkocht en gesloopt.

31. Als voorloper van de verkennerij in Hulst werd in het Klein-Patronaat een soortgelijke activiteit door jongelui ontplooid. We zien, op de eerste rij: Jo. Burm, Jos. Janssens, Willy Dhondt, Jo. Strijdonck en Frans de Nijs. Op de tweede rij: Piet Taelman, J. v.d. Branden, me ester Ivens, Ed. de Smit en Eug. van Bunder. Op de derde rij: Dees Janssen, Louis Fassaert, Cyrille Boone, Fr. Heirman, Fr. Vermeulen en Jo, Taelman.

32. Het meisjespatronaat St. Martha was onder andere gevestigd in Baudeloo. Bestuur en leden waren in 1928: op de eerste rij: G. Verlinde, J. de Loos, L. de Windt, M. de Wilde, J. Heiman, J. Biesbroeck, C. Crornbeen, M. van Overmeeren, Blommaert, J. Wennekers, A. de Witte en L. Picavet. Op de tweede rij, zittend: J. Esseling, L. de Vetter, C. Strobbe, E. Schuurman, Anna Wauters, M. v.d. Walle, kapelaan Doens, M. Wentzler, A. Adriaanse, M. de Kort, M. Taelman en L. van Giesen. Op de derde rij: A. de Kort, P. Seghers, M. Biesbroeck, R. Blornmaert, G. Buysse, A. Verwer, M. de Rijck, J. de Windt, J. Pissoort, M. Penneman, A. Buysse, C. de Windt, M. Pleunis, M. Buysse en J. Rodrigo. Op de vierde rij:

J. de Kock, Ph. Frankevyle, M. Burm, J. de Kock, A. de Silva, M. Verwilghen, R. Blommaert en A. Burm. Op de vijfde rij: M. van Giesen, Ph. de Wit, A. Jesoirens, E. de Nys, J. Heirman, M. Picavet, L. Emmaneel, C. Begijn en AI. van Overmeeren.

33. Geestelijke leiders en deelnemers aan een "bezinningsdag" rond 1920 in het Maristenklooster. Vooraan: Ch. Biesbroeck, broeder Eduardus, kapelaan v.d. Brule, pere Beriard, deken Rops, een pater capucijn, pere Flamand, een onbekende, L. Ivens en A. de Block. Op de tweede rij: J. Koene, Jo. de Tenter, Ch. v.d. Walle, Ch. Voet, Is. Maes, een onbekende, Thys, L. van Swaal, A. Janssens, Th. Penneman, Pleunis en een onbekende. Op de derde rij: P. de Loos, een onbekende, A. Kramers, Ed. Blommaert, J. de Cock, F. de Windt, M. Boone, Jo. Schauwaert, J. v.d. Walle, A. Everaard en D. Verbraecken. Op de vierde rij: F. Taelman, Th. Weemaes, Pleunis, F. Wegenhausen, F. Temmerman, een onbekende, Ch. Burm, L. Verstraeten, B. de Brouwer, een onbekende en J. Everaard. Op de vijfde rij: G. van Dorst, P. Biesbroeck, G. Malefason, J. de Koning, J. Boel, L. v.d. Walle, D. v.d. Walle, Jos Neve, J. Buysrogge, een onbekende en J. van Helsland. Bovenaan: een onbekende, A. Dhondt en Edg. Truyens.

34. Toen in 1929 de katholieken het nog in hervormd bezit zijnde schip van de St. Willibrord kochten, werd met steun van diverse instanties de zeer in verva1 zijnde kerk gerestaureerd. Toen verdwenen ook het lelijke schilderwerk, het onesthetisch ijzeren hek en de onmogelijke verlichtingsarmaturen, die er de oorzaak van waren dat het katholieke gedeelte, koor en transept, vee1 van zijn oorspronkelijke schoonheid had verloren.

35. In sterk contrast met het katholieke deel van de St. Willibrord was het door de hervorrnde gemeente in gebruik zijnde schip. Door zijn soberheid en stijlvolle inrichting was het interieur, hoewel sterk in verval, nog steeds een genot voor het oog. Wij zien hier nog de houten zoldering en het triforium zonder balustraden.

36. Uitzonderlijk mooi was de zeventiendeeeuwse preekstoel met klankbord. Van dit kunststuk in houtsnijwerk is alleen de kuip nog functioneel; die is overgebracht naar de nieuwe hervormde kerk.

37. In 1933 was de restauratie zo ver gevorderd, dat de St. Willibrord kon worden gewijd. Na afloop werd een dee1 van de genodigden v66r de hoofdingang van de kerk vereeuwigd. We zien onder anderen: burgemeester Vienings van Clinge, J. Schopman, kape1aan Dekkers (pater Wilfried), Rich. Wilking, kapelaan v.d. Brule, Dumoleyn, R. Adriaenssens, pastoor Vermeulen van Nieuw-Namen, deken Rops, Geerts, J. van Rompu, Schreurs, Van 't Westeinde, Ernst Wilking, Ch. Burm, burgemeester B. Truffino, rector Van Jole, Em. Lockefeer, A. Janssens, enkele paters Maristen, rector Brouwers en J. Adriaanse.

38. Als blijk van waardering voor he tgeen de Hulstenaars hadden verricht door het aankopen en restaureren van de St. Willibrord verleende paus Pius XI aan de kerk de titel van "Basilica Minor". Dit bericht werd door de pauselijke nuntius uit Den Haag, monseigneur Schioppa, overgebracht. Bij die gelegenheid bezocht hij het museum van de Oudheidkundige Kring. We zien, van links naar rechts: burgemeester Truffino, pastoor Vermeulen van Nieuw-Namen, kapelaan Dekkers, Ls. Wauters, kapelaan v.d. Brule en Em. Lockefeer. Aan de tafel zit monseigneur Schioppa.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek