Hulst in oude ansichten deel 2

Hulst in oude ansichten deel 2

Auteur
:   P.J. Brand
Gemeente
:   Hulst
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4202-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Hulst in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

49. Het landhuis "Tivoli", dat de naam aan de wijk Tivoli heeft gegeven, was oorspronkelijk een zomerverblijf van de familie Verdurmen uit St. Niklaas. In het erbij behorende park met eeuwenoude bomen waren prachtige vijvers. Nadat het huis in verval was geraakt, werd het gesloopt. Het park werd toen gerooid.

50. Toen na de Eerste Wereldoorlog het verkeer drukker werd, moest de Tivoliweg worden verbreed. De nauwe doorgang van de Dubbele Poort was niet berekend op het laten passeren van tram, auto's en ander gerij. Daarom ging men een tweede poort bouwen. Een deel van de gracht werd een deel van de verbrede weg. Op het omvangrijke werk zien we op de voorgrond twee bekende Hulstenaars aan het werk, F. de Kraker en F. Laureys.

51. Een wandeling naar het verdwenen station van de spoorwegmaatschappij Meche1enTerneuzen voert ons langs een doorbraak door de vestingwal. Deze was noodzakelijk vanwege de aanleg van de .trarnweg van Hulst naar Walsoorden, in 1902. De foto toont ons die doorbraak en ook de vestinggracht, die tot vlak bij de huidige Stationsweg kwam. De gracht en het linker stuk van de wal zijn reeds lang verdwenen en hebben moeten plaats maken voor een weg en woningen.

,~ e. r <lIZ_.

/

~ V,I/' , A

" .Y'<.d £;// U

52. Zoals gebruikelijk en noodzakelijk in een middeleeuwse vestingstad, bevonden zich binnen de wallen verschillende boerderijen. De grote bedrijfsgebouwen op de voorgrond, met tuinen en boomgaard, waren van de familie Borm. De hofstede was tegen de vestingwal aangebouwd en verdween kort v66r de Eerste Wereldoorlog. Aileen het wagenhuis, het lage gebouw vooraan, bleef gedeeltelijk bestaan.

,~ Gemeentelijke Gasfabriek Hulst - T eleloon 41

'& G ??? f ?? br iek Hulst (evert goedkoop GAS voor alle doeleiden.

, ,

53. Vlak bij de eerste vermin king van de vesting, de doorbraak van 1902, ontmantelde het gemeentebestuur enke1e jaren v66r de Eerste Wereldoorlog het grootste bolwerk, het Oranjebolwerk, en bouwde er een gasfabriek. De gashouders en andere lelijke gebouwen zijn nu verdwenen.

,;

54. Voordat in Hulst Iichtgas uit steenkolen werd gemaakt, werd voor 1900 in een fabriekje gas uit petroleum gefabriceerd. Deze inrichting stond op de plaats waar thans de oude ambachtsschool zich nog bevindt. Op de afbeelding zien we de petroleumgasfabriek, vlak bij de muur van de "Hof van Hombach", alsook de kerk, nog zonder toren.

55. De toestand v66r en rond de monumentale Gentse Poort is sedert 1920 totaal veranderd. Op de prentbriefkaart uit 1901 zien we reehts nog de mum die een afseheiding vormde tussen het water van de vestinggraeht en de weg. De weg liep over een duiker, waaronder het water van het ene dee1 van de vest naar het andere stroomde.

o

:' .'

=

'.- .

??. _ - ~ -JO

."

Gentsche POOr!

JPulst

Stations"eg met GentschepooM

hulst

56. Van de oude bebouwing langs de Stationsweg, zoals we die hier kort na 1900 kunnen zien, is eigenlijk aileen nog maar de villa links overgeb1even. De oude muur met stootpaa1 reehts was een overblijfse1 van het Havenfort. De muur met duiker onder de weg is tijdens de Tweede Were1door1og opgeb1azen en in verkleinde, gemoderniseerde wijze weer opgebouwd.

57. Tot aan de Eerste Wereldoorlog was de Stationswijk eigenlijk het tweede centrum van Hulst. Er heerste grote activiteit van laden en lossen van landbouwprodukten, zoals gran en en aardappelen, maar vooral, in het najaar, van suikerbieten. Het was ook een pleisterplaats voor sportvissers, die hun tijd kwamen doorbrengen aan de visrijke buitenvest. Rechts het oude "Hotel des Pecheurs". Het spoorwegstation is verdwenen en de "remises" van de tram, op de achtergrond, zijn nu opslagruimten.

HULST

Station - straat

Ultg. A. v Overbeeke, Terueuzea.

58. Dat rond 1900 de Franse taal in Hulst nog veel werd gebruikt op hotels, cafes en andere zakenpanden, zien we op de afbeelding waarop het hotel links werd aangekondigd in Belgisch-Frans als "Hotel de la Station". Het huis met afdak van de gezusters Lust was volgens het opschrift de wachtzaal voor de tram van Hulst naar Walsoorden. Het grote huis op de achtergrond was een cafe met afspanning van graanhandelaar J. Fricot.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek